شهدای ایران shohadayeiran.com

روزنامۀ گاردین راه حل بحران سوریه را دخالت ایران و عربستان دانست؛ نه آمریکا و روسیه.
به گزارش شهدای ایران، "ماری دیویجسکی" در مقاله ای در روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: «سوریه عرصۀ درگیریِ مشابه جنگ سرد نیست، به همین سبب آمریکا و روسیه نمی توانند آن را حل و فصل کنند».

در این مقاله آمده است: «میزان تسلط قدرت های بزرگ بر روند وقایع در حلب، بسیار جزئی است و به همین سبب، برقراری صلح در سوریه، نیازمند دخالت طرف هایی دیگر غیر از این قدرت هاست».
دیویجسکی در ادامه نوشت: «برای برقراری آتش بس یا سازش در سوریه، باید طرف های دیگر مانند ایران، عربستان یا ترکیه وارد عمل شوند؛ یا این که خودِ سوری ها به این وضع پایان دهند که البته چنین گزینه ای اتفاق نمی افتد، مگر آن که یکی از طرف ها بر دیگری پیروز شود».
نویسندۀ این مقاله در پایان تاکید کرد: «به نظر می رسد که بهترین راه حل برای سوریه، همین باشد؛ زیرا آمریکا و روسیه به مرحله ای رسیدند که دیگر قادر به حل بحران در سوریه نیستند. علت این مساله بسیار ساده است، الگوی کلاسیکِ قدرت های بزرگ دیگر کارآمد نیست، درک این مساله، از تبادل اتهامات میان آمریکا و روسیه بسیار بهتر است».

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار