شهدای ایران shohadayeiran.com

منابع آگاه در گفت و گو با روزنامه رای الیوم فاش کردند که شاه سعودی همه امتیازات مالی شاهزادگان عربستان را لغو کرده است.
به گزارش شهدای ایران،  رای الیوم روز چهارشنبه تأکید کرد: سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی همه امتیازات مالی شاهزادگان را لغو و به پرداخت حقوق ماهیانه به آنها بسنده کرد، وی همچنین ممکن است در حقوق شاهزادگان ثروتمندی که صدها میلیون دلار ثروت اندوزی کرده اند، بازنگری کند.

پیش از این نیز درچارچوب برنامه ریاضت اقتصادی عربستان برای مقابله با هزینه های جنگ یمن و حمایت از گروههای تندرو در سوریه و کاهش قیمت نفت، تصمیم گرفته شده که دستمزد وزیران و کارمندان علی رتبه سعودی کاهش و پروژه های سرمایه گذاری موقف شود و روند اخراج کارگران خارجی از عربستان آغاز گردد.

دامنه این اقدامات به شاهزادگان سعودی هم کشیده شده است؛ به گونه ای که منابع آگاه از وضعیت عربستان در گفت وگو با روزنامه رای الیوم، از تصمیم سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی برای لغو همه امتیازات و پرداخت های مالی به شاهزادگان سعودی و بسنده کردن به پرداخت صرفا حقوق ماهیانه آنها، سخن گفتند.

به گفتۀ این منابع، بعید نیست که شاه سعودی تصمیم به لغو پرداخت حقوق به شاهزادگان عالی رتبه سعودی بگیرد که طرح های سرمایه گذاری بزرگ و حساب های بانکی صدها میلیون دلار دارند و حتی پول های برخی از آنها از یک میلیار دلار فراتر می رود.

همچنین تاکید شده است که شاهزادگان سعودی رسوایی های مالی و سیاسی بویژه در کشورهای غربی و در صدر آنها آمریکا به بار نیاورند، زیرا ریاض با توجه به وضعیت سیاسی دشوار در داخل و روابط خارجی بحرانی خود، آماده دفاع از آنها نیست.

برپایه این گزارش، شاهزادگان سعودی به ارتکاب رسوایی های مالی و جنسی در غرب عادت کرده اند.

عربستان با وضعیت بحرانی روبرو است زیرا از یک سو از قیام اجتماعی در داخل به دلیل افزایش نارضایتی ها هراس دارد و از سوی دیگر، روابط خارجی این کشور با محیط پیرامونش از جمله مصر بحرانی شده است. روابط ریاض با واشنگتن نیز به علت تصویب قانون شکایت در دادگاههای آمریکا علیه عربستان با بحران شدیدی روبرو است. مسئولان سعودی نگران به باد رفتن صدها میلیارد دلار خود در آمریکا هستند زیرا ممکن است این دارایی ها به عنوان غرامت به قربانیان حوادث یازدهم سپتامبر، بلوکه شود.


*العالم
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار