شهدای ایران shohadayeiran.com

پروین در گفت‌و‌گویی درباره مرگ و اتفاقی که برای همه انسان‌ها می افتد حرف زده است.
به گزارش شهدای ایران، علی پروین که یکی از افتخارات فوتبال ایران است در هفته های اخیر مصاحبه های مختلفی را با رسانه ها گوناگون انجام داده است.

پروین یکی از آن دوست داشتنی های فوتبال است که این بار در بخشی از حرفهایش وصیتی کرده که بدون شک هواداران او و البته خانواده اش را ناراحت می کند.

پروین از مرگ حرف زده و گفته:«مرگ حق است اما من وصیت کرده ام زمانی که فوت کردم من را مثل بقیه به امجدیه نبرند!»

* پیروزی
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار