شهدای ایران shohadayeiran.com

همه وزارتخانه ها و مراکز دولتی عربستان پس از اصلاح لایحه مرخصی ها توسط شورای وزیران، از امروز مرخصی اضطراری همه کارمندان دولت را لغو کردند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از سایت روزنامه سعودی "المدینه" بر اساس اصلاحی که درقوانین اداری عربستان انجام شده است، کارمندی که مرخصی استحقاقی ندارد می تواند با موافقت رئیس خود، به دلایل اضطراری و حداکثر به مدت 5 روز طی یک سال مالی، غیبت کند. بنابراین؛ کارمندان عربستانی از اینپس تنها مرخصی استحقاقی خواهند داشت.
این تغییر قانونی موجب ناخرسندی بخش های مختلف دولتی شده اشت.

از سوی دیگر، بیشتر کارمندان سعودی قصد دارند تا پیش از پایان سال مالی از این مرخصی استفاده کنند، امری که بر روند کار بسیاری از بخش ها تاثیر خواهد داشت.

بر اساس قوانین کار عربستان، مرخصی اضطراری حق مطلق کارمندان نیست، بلکه در صورت محقق شدن 2 شرط یعنی به وجود آمدن ضرورت و شرایط فوق العاده برای غیبت کارمند از کار، و دوم موافقت مدیر با درخواست مرخصی اضطراری، امکان استفاده از آن فراهم می شود.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار