شهدای ایران shohadayeiran.com

سیر ارزش های اسلامی سیر نزولی دارد و اگر منحنی نزولی ادامه پیدا کند خطرناک است، کسی که مسؤول قانونی این کارها است به جهاتی خدمت علما می رسد و آن ها در راستای حفظ نظام اسلامی تأیید می کند و آن شخص می گوید اگر کار من اشتباه بود علما و مراجع من را راه نمی دادند.

به گزارش شهدای ایران،آیت الله علامه مصباح یزدی در انتقاد به سیر نزولی ارزش ها در کشور خصوصا شهر مقدس قم گفت: کسی که مسؤول قانونی این کارها است به جهاتی خدمت علما می رسد و آن ها در راستای حفظ نظام اسلامی تأیید می کند و آن شخص می گوید اگر کار من اشتباه بود علما و مراجع من را راه نمی دادند. 


اعتراض علامه مصباح به سیر نزولی ارزش هاشاهد کمرنگ شدن ارزش های اسلامی هستیم، به بهانه هایی اشخاص فاسد و فاسق معرفی شده و به آن ها جایزه داده می شود و مورد احترام قرار می گیرند، قم امروز با ده سال پیش بسیار متفاوت است، در زمان طاغوت زنان قمی بحث می کردند که آیا یک پوشیه کافی است یا باید از دو پوشیه استفاده کنند اما امروز وضعیت تغییر کرده و با لباس ها و آرایش های نامناسب ظاهر می شوند.

سیر ارزش های اسلامی سیر نزولی دارد و اگر منحنی نزولی ادامه پیدا کند خطرناک است، کسی که مسؤول قانونی این کارها است به جهاتی خدمت علما می رسد و آن ها در راستای حفظ نظام اسلامی تأیید می کند و آن شخص می گوید اگر کار من اشتباه بود علما و مراجع من را راه نمی دادند.

 


نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار