شهدای ایران shohadayeiran.com

 وکیل مدافع مصری، و "مصطفی راشد"، شیخ مصری، به دلیل اختلاف در دیدگاه های مذهبی با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند. به دنبال این درگیری نبیه الوحش کفش خود را در آورد به شدت مصطفی راشد را کتک زد.

 


نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار