شهدای ایران shohadayeiran.com

مدیران دستگاهها می توانند از یک حساب دریافت و پرداخت تحت عنوان کمک ها یا هدایا، بر اساس دستورالعمل های قانونی در این زمینه استفاده کنند.
به گزارش شهدای ایران، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول اقتصادی به تعدادی از سازمانها و وزارتخانه ها اعلام شده است حسب تاکیدات ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که بیان داشته هدایای ‌نقدی موسسات و شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرایی، باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح می شود واریز گردد، لذا مدیران دستگاههای مذکور می توانند از یک حساب دریافت و پرداخت تحت عنوان کمک ها یا هدایا، بر اساس دستورالعمل های قانونی در این زمینه استفاده کنند.

*دانشجو
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار