شهدای ایران shohadayeiran.com

محمد هاشمی می‌گوید آمریکا به تعهدات برجامی خود عمل کرده و اینکه گفته شود طرف مقابل به تعهدات برجامی خود عمل نکرده محل بحث است.
به گزارش شهدای ایران،رئیس دفتر هاشمی در مصاحبه با ایرنا گفته است: اینکه گفته می‌شود طرف مقابل به تعهدات برجامی خود عمل نکرده هم محل بحث است. اولاً برجام بین 6 کشور با ایران بود. آنچه در برجام تعریف شده روابط 6 کشور با یک کشور است نه روابط بین ایران و آمریکا. در سفر اخیر آقای صالحی به اروپا هم مسئول این اتحادیه گفت هم ما و هم ایران بخش زیادی از تعهدات برجامی خود را عملی کرده‌ایم.
وی می‌افزاید: اما درباره نوع عملکرد آمریکا در برجام! سؤال اینجاست که آیا موارد این بدعهدی مربوط به تعهدات برجامی آمریکاست یا روابط دوجانبه کشور؟! طی این مذاکرات روابط ما با آمریکا تغییری نکرد و حتی بدتر شد. شاهدیم که از دو طرف موضع‌گیری‌های سختی علیه یکدیگر می‌شود.
هاشمی گفت: ما در لبه پرتگاه جنگ بودیم. دولت روحانی موفق شد جلوی جنگ را بگیرد.
وی همچنین در مورد وضع سلامتی هاشمی گفته است: من که برادر و بسیاری اوقات کنار ایشان هستم هیچ ناراحتی از ایشان ندیدم. ایشان هنوز هم پله‌های ساختمان را خیلی سریع بالا می‌روند.
یادآور می‌شود اخیراً حتی آقایان روحانی و ظریف و صالحی‌ نیز به صراحت گفتند «آمریکا بدعهدی می‌کند و به خاطر همین بدعهدی و تهدیدهای ضد برجامی آمریکا، 8 ماه پس از اجرای برجام، هیچ بانک بزرگ اروپایی با ایران کار نمی‌کند». اما متأسفانه محمد هاشمی بد عملی آمریکا را نه به نقض عهد بلکه به روابط نسبت می‌دهد. با چنین توجیه‌گری‌هایی، آمریکا چرا باید نگران نقض تعهدات خود باشد؛ درحالی که طیفی مشغول بزک خباثت‌های آمریکا هستند؟!
از سوی دیگر اگر برجام به خوبی درحال اجراست، پس چرا حتی یک بانک بزرگ اروپایی نتوانسته با ایران کار کند؟ بخش اصلی برجام که مورد توقع ما بود، لغو تحریم‌های اصلی بود که عملی نشده است.
اما درباره ادعای «بودن کشور در لبه پرتگاه جنگ» نه آقای هاشمی و نه هیچ مدعی دیگری توضیح نمی‌دهد که براساس کدام اسناد و مدراک و قرائن می‌گویند کشور بر لبه پرتگاه جنگ بود؟!

*کیهان
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار