شهدای ایران shohadayeiran.com

ما در مورد ادامه آزمایش موشک هاي بالستیک پیشرفته ایران بسیار نگرانیم، موشک هایی که به محدوده هایی دست پیدا می کنند که می توانند تهدیدي متوجه متحدان و دوستان ما در اروپا باشند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از بسیج،کارشناس شبکه ماهواره ای صدای آمریکا در برنامه اخبار این شبکه صراحتا اذعان کرد:
نشست بنیاد کارنگی در ارتباط با آینده کنترل تسلیحاتی و ثبات استراتژیکی برگزار شد و سوالات مطرح در این نشست از جمله رابطه میان خلع سلاح و ثبات استراتژیکی، چگونگی تغییر کنترل تسلیحات و خلع سلاح در قرن 21 و چگونگی ارتباط محیط امنیتی در طرح هاي کنترل تسلیحاتی فعلی و آینده را در برگرفت.

در این نشست، توافق هسته اي ایران گامی مهم ولی نه کافی براي محدود کردن تلاش هاي تسلیحاتی ایران توصیف شد. صداي آمریکا از رزگاته مولر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحاتی در مورد فعالیت ها و رفتار ایران، جدا از برنامه اتمی سوال کرد. خانم گوتمولر در پاسخ گفت: ما در مورد ادامه آزمایش موشک هاي بالستیک پیشرفته ایران بسیار نگرانیم، موشک هایی که به محدوده هایی دست پیدا می کنند که می توانند تهدیدي متوجه متحدان و دوستان ما در اروپا باشند.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار