شهدای ایران shohadayeiran.com

 سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار در توئیتر نوشت:

عزیزان انقلابی! آقای پزشکیان قرارنیست ایران را تجزیه کند یا بفروشد! همانطور که جلیلی قرارنبود جنگ راه بیندازد

معلوم هم نیست ادامه روحانی باشد، شاید راه رئیسی را ادامه داد

انتخابات تمام شده ازفضای انتخاباتی خارج شوید وبرای رئیس‌جمهور جدید صمیمانه دعای خیرکنید

اگرخدای نکرده...

... اگر دولت جدید خدای نکرده خلاف قانون عمل کرد، جلویش می‌ایستیم اما تاوقتی خطایی نکرده، باید بدون پیش‌داوری، خوش‌بینانه حمایتش کنیم

رفقای انقلابی! دافعه و پیاده کردن اجباری هرکسی نمی پسندیم از قطار انقلاب، عادتی زشت و ضدانقلابیست

در دلسوزی برای انقلاب، از رهبری جلونزنید


عزیزان انقلابی در دلسوزی برای انقلاب از رهبری جلو نزنید!

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار