شهدای ایران shohadayeiran.com

کمیته قانونگذاری کنست ر‌ژیم صهیونیستی پیش نویس قانون مصادره کمک های اعطایی تشکیلات خودگردان به خانواده شهدا و اسرای فلسطینی را تصویب کرد.

شهدای ایران:کمیته قانونگذاری کنست ر‌ژیم صهیونیستی پیش نویس قانون مصادره کمک های اعطایی تشکیلات خودگردان به خانواده شهدا و اسرای فلسطینی را تصویب کرد.


بنابر گزارش عربی 21، تسفی سوکوت از حزب صهیونیسم دینی، عضو کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی و مبتکر این پیش نویس گفت: درصورت تصویب این لایحه، اموالی را که در حال حاضر از بودجه تشکیلات خودگردان فلسطین کسر می کنیم و به خانواده های اسرا و شهدا می پردازیم، فورا به خزانه اسراییل واریز خواهد شد.

بنابر این گزارش، رژیم اسرئیل بر وجوه مالیاتی تشکیلات خودگردان کنترل دارد.

تسفی سوکوت خاطرنشان کرد که بحث بر سر واریز فوری حدود 3 میلیارد شیکل (واحد پول رژیم اسرائیل) به خزانه اسرائیل است که ماهیانه حدود 60 میلیون شیکل می شود.

این طرح درصدد است جدول زمانی ترسیم کند که درصورت تداوم پرداخت این اموال از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین به خانواده شهدا و اسرا فلسطینی، پس از گذشت 6 ماه از زمان تصویب این طرح، این اموال مصادره گردد و به خزانه رژیم واریز و برای آنچه آن را قربانیان اسرائیلی می نامند هزینه شود.

پیشتر رژ‌یم صهیونیستی به دنبال خودداری تشکیلات خودگردان فلسطین از توقف پرداخت کمک به خانواده شهدا و اسرای فسطینی بخش قابل توجهی از دارایی های این تشکیلات را مصادره کرده است.
خاطرنشان می شود که براساس پروتکل اقتصادی پاریس منضم به توافقنامه اسلو که سال 1994 به امضای تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی رسیده است،رژیم اسرئیل بر وجوه مالیاتی تشکیلات خودگردان کنترل دارد./العالم

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار