شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش شهدای ایران ، کانال مطالعات جنگ هیبریدی در تلگرام با انتشار مطلبی با عنوان جنگ هیبریدی _شناختی نوشت:

تجربیات گذشته در اوکراین و ارزیابی دیدگاه های قیدشده از سوی کارشناسان صاحب نظر نشان می‌دهد که "جنگ نسل جدید" شامل تلاش‌های چند سطحی باهدف (بی‌ثبات‌سازی) عملکردهای دولت و تغییر نظم داخلی است. مرکز ثقل جنگ نسل جدید، برخلاف سایر جنگ‌های متداول، بر جامعه هدف متمرکز می باشد.

مسنر می گوید؛ تصور روسیه از جنگ مدرن، صرفاً مبتنی بر ایده مبارزه در (ذهن مردم و جامعه) است. درنتیجه، استفاده گسترده از تأثیرگذاری اطلاعات برای به دست آوردن مزیت روانی منجر می‌شود که همین امر موجب ناامیدی و زوال اخلاقی هر دو گروه نظامیان و غیرنظامیان در صحنه نبرد ‌شود.

هدف نهایی از جنگ نسل جدید استقرار گروه‌های رزمی نیروهای مسلح تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل موثر یاد می شود و از سوی دیگر، دشمن مجبور خواهد شد از تمامی توان خود علیه حریف برای کاهش اثرات پیش رو استفاده کند. این رویکرد اجازه می‌دهد تا اقدامات مخرب علیه دولت و کل کشور به اجرا درآید و همین مسئله به‌نوبه خود منجر به (متزلزل شدن حاکمیت) می‌شود.

شایان توجه است که مفهوم جنگ دائمی با تصور دشمن دائمی ظاهر می‌شود؛ لیکن در نظم ژئوپلیتیک کنونی، کاملاً واضح است که دشمن روسیه تمدن غرب، ارزش‌ها و فرهنگ آن و البته سیستم سیاسی و ایدئولوژی چنین جامعه ای است.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار