شهدای ایران shohadayeiran.com

شهدای ایران:مهدی فیاضی کارشناس مسائل بین الملل در خصوص حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی توسط ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی، نوشت:

1- اسرائیل در 80 سال اخیر منشا جنگ های زیادی بود و این جنگها برای آمریکا رفاه و اشتغال و درآمد ایجاد می‌کند در حقیقت اسرائیل بازارساز و بازاریاب کارخانه های آمریکا است زیرا آمریکا کشوری بحران زیست می‌باشد.

2- ثروت و هوش و همت نهفته در غرب آسیا طی چند سال آرامش می‌تواند  به سرعت این منطقه را به رقیب اقتصادی اروپا تبدیل کند و اسرائیل توانسته با 80 سال ناآرامی ، اقتصاد غرب آسیا را عقب و محتاج اروپا نگه دارد.

3- صهیونیستها صدها سال در هر جامعه منشا آزار و اذیت و ترور بودند و حفظ اسرائیل و مهاجرت صهیونیست ها به اسرائیل مردم اروپا و آمریکا را از شرّ همجواریشان مصون نگه می‌دارد.

4- اروپائیان مایلند قاره شان مسیحی بماند و لیبرال و سکولار زندگی کنند اما عقاید مذهبی یهودی ها می‌تواند مانع این نوع  زندگی اروپائیان شود لذا با ایجاد اسرائیل یهودی ها را محترمانه از قاره خود خارج  و دور کردند.

5- اروپائیان مایلند که تمدن اسلامی به عنوان رقیب گفتمانی آنها رشد نکند و بالاخص در اروپا مورد اقبال قرار نگیرد و اسرائیل می‌تواند ابعاد تمدن اسلامی را  کُند و محدود نماید.

6- اسرائیل انگیزه و جسارت آن را دارد که کشورهای مختلف را با تهدید و تطمیع و فریب در مدار هژمونی آمریکا حفظ کند و کشورها  را از اتحاد با قدرتهای نوظهور دور نماید و مانع سرعت تحقق جهان چند قطبی شود.

7- اسرائیل با نفوذ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشورهای بزرگ اسلامی منطقه استحاله دولتمردان و جوانان آن ها را پیش می‌برد و آنها را عمیق تر و با روش های نوین به مستعمرات و مستثمرات آمریکا و اروپا تبدیل می نماید.

8- کارتل ها و مافیای صهیونیست و نافذ در لایه های بالا در آمریکا، پیشرفت اقتصادی و اداری هرکس و هر حزب را گروگان گرفته و آنها برای ترقی ناچارند از اسرائیل حمایت کنند.

9- بی رحمی و خشونت تمام عیار اسرائیل در شکنجه و کشتار و تخریب یک ویترین وحشت از ابرقدرتها ایجاد کرده و عامل بازدارنده برای درگیری مستقیم با آمریکائیها و اروپائیها  را به رخ کشیده است.
10- ادعاهای اسرائیل بابت پیروزی در جنگ آخرالزمانی و برانگیختن ترحم و حس گناه هولوکاستی و ادعای اخذ کمک از اجنه و جادوگران انگیزه های خرافاتی و ماورایی را نیز در اروپائیان و آمریکائی ها در حمایت از اسرائیل تقویت می‌کند‌.

11- حفظ روابط اقتصادی و سیاسی علنی و غیرعلنی کشورها بالاخص کشورهای اسلامی با اسرائیل در اوج قساوت او از بزرگترین توجیه ها برای حمایت علنی آمریکا و اروپا از آن است.

12- محور مقاومت در حال توسعه گفتمانی و فیزیکی در منطقه و جهان است که تهدیدی برای جهانخواری آمریکا می‌باشد و حمایت از اسرائیل به امید مهار محور مقاومت توسط اسرائیل است.

در آخر لازم است تاکید شود که تنها راه ها برای خنثی سازی حمایت دولت های آمریکا و اروپا از اسرائیل آن است که مردم و دولت های کشورها مُقوّم این حمایت نباشند و مردم و دولت ها با قطع روابط اقتصادی با اسرائیل عرصه را بر ظلم های بی پایان  او تنگ نمایند و احزاب و دولت ها با قطع روابط سیاسی  خود را نیز از چنبره دسیسه های او رها کنند و با اعتراضات خیابانی افکار عمومی جهان را علیه ظلم آنها برانگیزند و با این سه اقدام آینده بهتر و سریعتری را برای تشکیل دولت فلسطین و پایان اسرائیل ترسیم نمایند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار