شهدای ایران shohadayeiran.com

با توجه به مطالب مطرح شده از سوی رهبر انقلاب و واکنش تاج زاده هم اکنون جبهه اصلاحات در هنگامه یک تصمیم بزرگ قرار گرفته است که آیا در درون نظام رقابت خواهد کرد و یا اینکه تصمیم به رقابت با نظام خواهد گرفت!

شهدای ایران:سرویس سیاسی/ پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم کرمان و خوزستان با ایشان که ضرورت مشارکت قوی، رقابت واقعی و سلامت و امنیت انتخابات را مورد تاکید و «نبود انتخابات» را موجب برقراری دیکتاتوری یا «هرج و مرج و ناامنی و اغتشاش» خواندند، مصطفی تاج زاده از اصلاح طلبان رادیکال در پیامی از داخل زندان ضمن هجمه به رهبر معظم انقلاب، اصلاح طلبان را دعوت به عدم مشارکت در انتخابات کرد.

تاج‌زاده با تاکید بر اینکه سیاست‌ورزان ایرانی، به‌ویژه اصلاح‌طلبان، نباید وارد انتخابات شوند، تصریح کرد، وظیفه‌ی آنان مشارکت و معرفی نامزد در انتخابات نیست، این مجرم امنیتی نوشته است که باتوجه به داوطلبان ثبت نام کرده شرکت در این انتخابات به سود جریان چپ نخواهد بود.

این اصلاح طلب رادیکال با تصریح بر اینکه کارکرد انتخابات برای اصلاح‌طلبان آورده‌ی ندارد در نامه خود تاکید کرده است که شرکت در انتخابات مجلس و خبرگان راه اقدامات تند چون آشوب خیابانی را خواهد بست!

گفتنی است با توجه به مطالب فوق می توان گفت؛

۱- پیام مصطفی تاج‌زاده در خصوص انتخابات را باید مقابله آشکار و صریح اصلاح طلبان رادیکال و ساختاری برای مقابله با نظام دانست.

۲- تعجیل تاج‌زاده برای اتخاذ موضع متمایل به براندازی نشان می دهد که مطالب مطرح شده از سوی معظم له در خصوص انتخابات خواب تحریم کنندگان انتخابات را آشفته کرده و از سوی دیگر برنامه و راهبرد تحریم کنندگان را نشانه رفته است، مساله ای که موجب شد که تاج زاده با واکنش شتاب‌زده خود، بخشی از برنامه این طیف را از پرده برون افکند.

۳- با توجه به مطالب مطرح شده از سوی رهبر انقلاب و واکنش تاج زاده هم اکنون جبهه اصلاحات در هنگامه یک تصمیم بزرگ قرار گرفته است که آیا در درون نظام رقابت خواهد کرد و یا اینکه تصمیم به رقابت با نظام خواهد گرفت!

-گفتنی است در شرایطی که نظرسنجی از شیب افزایش مشارکت در انتخابات حکایت دارد، همچون دفعات گذشته رادیکال‌های جریان اصلاحات دچار تخمین‌های متوهمانه شده و عملا بدنه جریان اصلاح‌طلبی را قربانی تخمین‌های خطا می نمایند، به نظر می رسد انتخابات آتی بهترین فرصت برای تصمیمی بزرگ در جبهه اصلاحات است که با طیف رادیکال خود خداحافظی کرده و در شرایط عملگرایانه قرار گیرد. 

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار