شهدای ایران shohadayeiran.com


به گزارش  شهدای ایران ، سربازان اسرائیلی پس از اینکه از همه افراد داخل بیمارستان بازجویی کردند و حداقل 200 نفر را نیز دستگیر کرد، از بیمارستان شیفا عقب نشینی کردند .

برخلاف انتظار اسرائیل هیچ تونل زیر زمینی ، مقر یا تجهیزات نظامی پیدا نشد.

برخی تجهیزات و تجهیزات پزشکی در بیمارستان نیز در جریان این حمله از بین رفت.

بحران آب و غذا نیز در این منطقه آغاز شد.

اما بعد از این اتفاق سر و صدا افکار عمومی دنیا بلند شد و اسرائیل مجبور شده برای ساکت کردن آنها به سمت راه اندازی نمایش نامه هایی حرکت کند.

اسرائیلی ها چند ساعت بعد از عقب نشینی ناگهان صحبت های گذشته خود را تغییر داده و اعلام کردند انبار تسلیحات حماس را یافته اند.

یکی نبود بگه بی وجود تو اگر چیزی پیدا کرده بودی خب باید از یک راه یا تونل به آنجا آمده باشه؟

حکایت بی‌وجودهای دروغگو

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار