شهدای ایران shohadayeiran.com


به گزارش   شهدای ایران،سعید شهرابی فراهانی مدیر مرکز پژوهش و مطالعات انجمن بین المللی ضدصهیونیستی نوشت:

۱_ جبهه مقاومت دارای برنامه راهبردی واستراتژیک است.
۲_ جبهه مقاومت امکانات وتجهیزات لازم برای منهدم کردن ناوهای آمریکایی را دارد و تهدیدهای بلوک غرب  اهمیتی ندارد .
۳_جبهه مقاومت دربیش از۷۰کشورکه نزدیکترین کشورهامانند سوریه. عراق. لبنان.یمن تا.... بصورت یدواحد درحمایت و دفاع از مردم مظلوم وبی دفاع فلسطین مستحکم هستند.
۴_ حزب الله لبنان  رژیم اشغالگرقدس شریف را در شمال مشغول نگه داشته است و وظیفه تهاجم به عمق اراضی به سایر گروههای جهادفلسطین واگذار شده است وبیشترنقش بازدارندگی را ایفا می کند.
۵_ ساعت صفر،موقعیت رهایی درصورت جنایات بیشتراین رژیم آدمکش همزمان اجرا می شود وبرنامه ان اماده است.
۶_حملات گروههای مقاومت یمن. عراق.حزب الله لبنان.سوریه ادامه دار است و به اهداف کوچک ختم نمی شود .
۷_ راهبرد رژیم اشغالگرصهیونسیتی از «حماس» است نه ایران و حزب‌الله.
۸_ پیروزنهایی بصورت کیفی وکمی با جبهه مقاومت بوده وخواهدبودواین رابیشترکارشناسان نظامی وامنیتی بصورت اشکاروپنهان اعلام کردند  
۹_ بعدازتغییرات درنظم نوین جهانی  وبه افول افتادن بلوک غرب وشکست هیمنه پوشالی رژیم جعلی صهیونیستی بعدازعملیات طوفان الاقصی نشان داد حماس ودیگرگروههای فلسطینی به تنهایی حریف رژیم صهیونیستی هستند و بلوک غرب بایدبادیگرگروههامحورمقاومت دست وپنجه نرم کندحزب الله لبنان دیگراسرائیل راهدف ریز می داندوخودرادرصورت گسترده شدن شعاع درگیری جنگ برای زدن اهداف آمریکا آماده کرده است.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار