شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش   شهدای ایران، کانال تلگرامی آموزش سواد سایبری، با انتشا تصاویری نوشت:

وزارت دفاع امریکا(پنتاگون) اخیرا در حالی در سندی اعتراف کرده که ایران به دنبال تسلیحات هسته ای نبوده که بار دیگر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و پروپاگاندای دروغین غرب علیه ایران اثبات میشود.

آمریکا و شرکایش فقط به دنبال تحت فشار گذاشتن ایران به بهانه های دروغین هستند.


اثباتی دیگر بر پروپاگاندای دروغین غرب علیه ایران

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار