شهدای ایران shohadayeiran.com

ایثارگران تصمیماتی مانند بستن پرونده، محدود یا ممنوع کردن تسهیلات، ترک فعل به ویژه ترک فعل های موثر در زندگی آنان... را می توانند به نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد منعکس و تقاضای تذکر و جلوگیری از این اقدامات خلاف قانون را داشته باشند...

 شهدای ایران:به نقل از فاش نیوز، نظام دینی مترقی ترین روش ها برای مطالبه گری و احقاق حق و پاسخگو بودن مسئولان را به این مطالبات پیش بینی کرده است.مبانی دینی و سیره معصومین (ع) بهترین الگو برای عدالتخواهان جهان در این زمینه است.

متاسفانه بخشی از مسئولان ما همچنان رگه های استبدادی و خودسری ها را در تصمیمات خود دارند و بر خلاف اصول اولیه و قانون اقدام می کنند و سامانه های نظارتی و قانونی به دلیل ضعف هایی که دارند توانایی پیشگیری از این تصمیمات فراقانونی را ندارند. این مدیران هم به خیال خام خود، چون خود را عقل کل می دانند بر تصمیمات خود مصر بوده و زیر دستان را بر اجرای آن مجبور می کنند، زیر دستان هم برای لقمه نانی که از دست ندهند سکوت و همراهی می کنند.

برابر بندهای ۳ و ۷ قانون، اساسنامه بنیاد اهم وظایف نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد «تطبیق دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی با موازین شرعی و رهنمودهای ابلاغی مقام معظم رهبری» و «نظارت بر حسن جریان امور بنیاد» می باشد.

از منظر قانون وظایف نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد منحصر به ماده ۱۱ اساسنامه نیست؛ بلکه اهم آنها این وظایف است.

ایثارگران تصمیماتی مانند بستن پرونده، محدود یا ممنوع کردن تسهیلات، ترک فعل به ویژه ترک فعل های موثر در زندگی آنان... را می توانند به نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد منعکس و تقاضای تذکر و جلوگیری از این اقدامات خلاف قانون را داشته باشند.

بدیهی است نظارت نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد، نظارت استصوابی و قابلیت جلوگیری از تصمیمات خلاف را دارد.
محرومیت از حقوق اجتماعی نوعی مجازاتِ پیش‌بینی شده در قانون است. برابر اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. لذا اقداماتی که توسط برخی مدیران انجام می گیرد خلاف قانون و اِعمال آن منجر به تعقیب قضایی آنان خواهد بود.
 
ایثارگران در صورتی که از ارجاع تخلفات رئیس بنیاد به نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد به هر دلیلی به نتیجه نرسند، می توانند با مراجعه به دفتر خدمات قضایی، نسبت به شکایت از وی اقدام کنند. بدیهی است تعدد شکایات حتی می تواند منجر به عزل و برکناری رئیس بنیاد شود. این اقدام هزینه چندانی ندارد و فقط به یک جو همت برای رفتن به دفتر خدمات قضایی نیاز دارد.
 
علاوه بر ایثارگران، تشکل های ایثارگری نیز می توانند از اقدام و تصمیمات خلاف قانون رئیس بنیاد در مراجع قضایی شکایت کنند. به جای هیاهوهایی که در جریانات مختلف سیاسی گم می شود و احقاق حقی صورت نمی گیرد، پیگیری قانونی از طریق مراجع قضایی، به ویژه زمانی که تعداد آن زیاد باشد موثرترین راهِ مطالبه گری است.
 

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار