شهدای ایران shohadayeiran.com

منابع عبری گفتند نظامیان رژیم صهیونیستی نزدیک دیوار حایل در شهر طولکرم و به طور مشخص تر نزدیک دروازه شویکه هدف تیراندازی رزمندگان مقاومت فلسطین قرار گرفتند.

به گزارش   شهدای ایران،منابع عبری گفتند نظامیان رژیم صهیونیستی نزدیک دیوار حایل در شهر طولکرم و به طور مشخص تر نزدیک دروازه شویکه هدف تیراندازی رزمندگان مقاومت فلسطین قرار گرفتند.

خبرنگار العالم گزارش داد ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که هیچ یک از افراد یا افسرانش که در محل بودند، آسیب ندیده اند و حتی اقدام به تعقیب خودرویی کردند که از داخل آن، تیراندازی صورت گرفته است. این خودرو نیز بدون هیچ آسیبی، صحنه را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار العالم تنها چند دقیقا بعد از اعتراف رژیم صهیونیستی به تیراندازی به افرادش، ارتش این رژیم به بهانه تعقیب برای یافتن جوانانی که اقدام به تیراندازی کرده بودند، شمار زیادی از عناصر خود را در منطقه الشویکه و ورودی طولکرم مستقر کرد. همزمان گردان طولکرم با صدور بیانیه ای از زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیستی خبر داد.

خبرنگار العالم همچنین تصریح کرد ارتش رژیم صهیونیستی در چنین موقعیت هایی اقدام به پنهان کاری و خودداری از اعتراف صریح به حقیقت می کند تا پیروزی فلسطینی‌ها را مخفی کرده باشد. به همین دلیل نمی تواند به اطلاعاتی که از سوی رژیم اشغالگر منتشر می شوند اعتماد کرد. چون رسانه هایش اغلب زیر سلطه و سانسور ارتش قرار دارند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار