شهدای ایران shohadayeiran.com

  شهدای ایران:در چه حالی فرمانده؟ آن طرفها خوش می‌گذرد؟
اگر از احوالات ما خواسته باشی، ملالی نیست جز دوری شما و رفقایت که کوچ کردید و رفتید آن طرف. دیر یا زود ما هم به شما ملحق می‌شویم.
وضعیت اینجا را هم که خودت بهتر می‌دانی، جخ شاید اشراف اطلاعاتی‌ات بیشتر از ما نباشد،  کمتر هم نیست! پس چه دردسر و شرح قصه و غصه؟
راستی! اینجا ایام غدیر عوام تمام شده و داریم برای غدیر خواص و محرم آماده می‌شویم.
اذکرنا عند ربّک
به همه سلام برسان. هنوز به یادت هستیم. تو هم به یاد ما باش.

* از طرف العبدالاحقرسعیدشهرابی فراهانی و مردمی که دوستت دارند و دوست‌شان داری. یا علی...

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار