شهدای ایران shohadayeiran.com

به نظر می رسد که «امنیت ملی آمریکا» به گفته مقامات آمریکایی به معنای حمایت از اسرائیل، مسلح کردن این رژیم و تبدیل آن به نیرویی وحشی است که کشورهای منطقه را مرعوب می کند، بدون اینکه این کشورها تهدیدی برای آمریکا یا امنیت ملی آن باشند.

شهدای ایران:آمریکا با تلاش برای عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، قویا از منافع و امنیت «اسرائیل» حمایت می‌کند و در همین راستا آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه در بخشی از سخنرانی خود در کمیته روابط عمومی «آیپک» حامی رژیم صهیونیستی گفت: «معتقد است که ایران تهدید اصلی برای امنیت اسرائیل است» و تاکید کرد: «همه گزینه‌ها برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، روی میز است».

از این تهدیدات تکراری بلینکن علیه ایران و «گزینه‌های» همیشه روی میز کشورش عبور می کنیم، زیرا دیگر کسی در ایران نیست که به این قبیل صحبت ها توجه کند. «اصرار» آمریکا برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای که در وهله اول ایران هرگز به دنبال آن نبوده، نیست و نخواهد بود، در حال حاضر دیگر فقط مایه خنده و تمسخر است.
بد نیست به معنای واژه «امنیت ملی» برای آمریکایی ها توجه کنیم که مقامات واشنگتن در ادعاهای خود حتی آن را با مرگ نهنگ ها در سواحل استرالیا مرتبط می دانند!

به نظر می رسد که «امنیت ملی آمریکا» به گفته مقامات آمریکایی به معنای حمایت از اسرائیل، مسلح کردن این رژیم و تبدیل آن به نیرویی وحشی است که کشورهای منطقه را مرعوب می کند، بدون اینکه این کشورها تهدیدی برای آمریکا یا امنیت ملی آن باشند.

«امنیت ملی آمریکا» به معنای حمایت از گروه‌های صهیونیستی برای اشغال فلسطین، آواره کردن مردم آن و سرپوش گذاشتن بر جنایات این رژیم صهیونیستی است تا سرزمین فلسطین را از همین تعداد اندک فلسطینی‌های باقی مانده نیز کاملا خالی کند و آن را دو دستی به یهودیان نژادپرست و صهیونیست ها تحویل دهد.

«امنیت ملی آمریکا» به این معناست که اعراب مجبور به عادی سازی روابط با «اسرائیل» خواهند شد، حتی اگر اسرائیل آنها را بکشد، سرزمین آنها را اشغال و آنها را آواره کند، باز هم باید عادی سازی را بپذیرند زیرا این اقدامات از نگاه واشنگتن حق مشروع «اسرائیل» است و هر فرد یا کشور مخالف با آن را تروریست می نامند که باید نابود شود.

عجیب آن است که آمریکا به بهانه امنیت ملی اش، ضمن حمله به کشورهای جهان، آنها را ویران و منابعشان را غارت می کند، بدون آنکه این کشورها تهدیدی برای آمریکا باشند یا به آن تعدی کنند. فلسطین، سوریه، عراق، یمن و لبنان نه آمریکا را اشغال و نه حتی آن را تهدید کرده اند اما آمریکا اراضی این کشورها را اشغال کرده است و حاضر نیست از آنها خارج شود.

آیا ایران با زیردریایی های اتمی یا ناو هواپیمابر آمریکا را محاصره کرده، اطراف آمریکا پایگاه نظامی ایجاد کرده یا به تغییر نظام آن با استفاده از سیاست تحمیل گرسنگی به مردم آن تهدید کرده است؟ پس چرا آمریکا به بهانه دفاع از امنیت ملی اش، نیرو و تسلیحاتش را به خلیج فارس و کشورهای اطراف ایران اعزام کرده است.

در این میان ملتهای عربی هرگز دروغی به نام امنیت ملی آمریکا را باور نکردند که هدفش آن است که رژیم غاصب، تروریست و نژادپرست صهیونیستی را دوست اما ایران را دشمن اعراب نشان دهد و روابط برادرانه تاریخی و دینی ملتهای عرب و ایران را مخدوش کند.

لذا ملت های منطقه بر اساس منطق امنیت ملی عربی ایرانی اسلامی حرکت می کنند که امنیت ملی تمام کشورهای منطقه را محترم می شمارد و به دنیای چند قطبی به دور از دنیای ددمنش تک قطبی آمریکایی معتقد است.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار