شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش   شهدای ایران،یک کاربر فضای مجازی نوشت:

‏اول از تحریم کشورشان توسط خارجی ها خوشحال می شوند.بعد، از باخت کشورشان در برابر خارجی ها خوشحال می شوند.سپس از حمله به کشورشان از سوی خارجی ها خوشحال می شوند.آنگاه از کشتار شهروندان کشورشان توسط خارجی ها خوشحال می شوند. پس از آن از تجزیه کشورشان توسط خارجی ها خوشحال می شوند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار