شهدای ایران shohadayeiran.com

براساس شواهد میدانی و مستندات پرونده، شهید زاهدلویی در دو مرحله مورد جراحت از سوی آشوبگران قرار می‌گیرد که ضربات سلاح سرد در مرحله دوم سبب شهادت این طلبه بسیجی دهه هشتادی قم می‌شود.
شهدای ایران:براساس شواهد میدانی و مستندات پرونده، شهید زاهدلویی در دو مرحله مورد جراحت از سوی آشوبگران قرار می‌گیرد که ضربات سلاح سرد در مرحله دوم سبب شهادت این طلبه بسیجی دهه هشتادی قم می‌شود.



 شهید مهدی زاهدلویی در چهارشنبه شب ۳۰ شهریور ماه در جریان اغتشاشات قم مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت. فیلم پیش رو مربوط به مجروحیت مرحله اول شهید زاهدلویی است.

این شهید امنیت پس مجروحیت در این صحنه برخاسته و مجددا مورد حمله قرار می‌گیرد و ضربات سلاح سرد در مرحله دوم که دقایقی پس از حمله مرحله نخست بوده است منجر به شهادت مهدی زاهدلویی می‌شود.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار