شهدای ایران shohadayeiran.com

نگاهی به عملکرد دو رسانه معروف سعودی در تمرکز خصمانه بر مسائل ایران و اغتشاشات جاری و تلاش این دو رسانه به شکلی ویژه برای منحرف ساختن افکار عمومی بین المللی نسبت به وحشیگری ها و خونریزی های ولیعهد و نخست وزیر این رژیم اگر چه تعجب برانگیز نیست اما تامل برانگیز است.
شهدای ایران:نگاهی به عملکرد دو رسانه معروف سعودی در تمرکز خصمانه بر مسائل ایران و اغتشاشات جاری و تلاش این دو رسانه به شکلی ویژه برای منحرف ساختن افکار عمومی بین المللی نسبت به وحشیگری ها و خونریزی های ولیعهد و نخست وزیر این رژیم اگر چه تعجب برانگیز نیست اما تامل برانگیز است.


وقتی رسانه های سعودی از ایران اینترنشنال هم تندتر می شوند


امروز سالگرد قتل خاشقچی توسط بن سلمان است ماجرای خون بار و وحشیانه ای که چند ماه جامعه جهانی را به خود مشغول کرد و البته در سایه حمایت امریکا و شخص ترامپ مشمول معامله های اقتصادی قرار گرفت و در ظاهر به فراموشی سپرده شد.

مقامات سعودی با اعلام بی اطلاعی و ادعای بی خبری از این مساله مدتی به انکار آن پرداختند و بعد با معرفی گروهی به اصطلاح خودسر کوشیدند تا امان بن سلمان را به عنوان امر اصلی این مساله از ماجرا بیرون بکشند!

نگاهی به عملکرد دو رسانه معروف سعودی در تمرکز خصمانه بر مسائل ایران و اغتشاشات جاری و تلاش این دو رسانه به شکلی ویژه برای منحرف ساختن افکار عمومی بین المللی نسبت به وحشیگری ها و خونریزی های ولیعهد و نخست وزیر این رژیم اگر چه تعجب برانگیز نیست اما تامل برانگیز است.

"العربیه " و "الحدث" اگر چه طی روزهای اخیر مسائل ایران را درصدر اخبار خود قرار داده بودند اما در اخبار و برنامه های امروز خود بی انصافی رسانه ای را به درجه ای رسانده اند که حتی برادر کوچکترشان یعنی "ایران اینترنشنال" که همواره تامین کننده مواد تبلیغی برای ایشان بوده است را نیز در مسابقه حمله به اسلام و ایران عقب گذاشته اند.

العربیه و الحدث در اقدامی مشترک با تمرکز بر آنچه دیشب در دانشگاه صنعتی شریف ایران گذشته است ابتدا به نقل از منابعی ایرانی که اساسا نامی از آن ها نمی برند مدعی شدند "احیانا" در دانشگاه شریف به سوی دانشجویان تیراندازی با تیرجنگی صورت گرفته است! در ادامه این سناریوی تبلیغاتی نخ نما مدعی شدند درمقابل دانشگاه شریف برروی مردم تیر جنگی شلیک شده است!! و بالاخره ادعای مشارکت اقلیت های دینی و همچنین عراقی های مقیم ایران را در آنچه تظاهرات می خوانند مطرح کردند!!!

در سایه رفتار هدفمند و همسوی رسانه های غربی و عبری با رسانه های سعودی می توان با اطمینان دریافت رسانه های سعودی و به ویژه العربیه و الحدث و البته ایران اینترنشنال هم راس بخش عربی محور غربی-عبری –عربی هستند و هم در دشمنی با ایران نه تنها دست کمی از دو محور دیگر ندارند که در این کینه ورزی دست برتر را در این محور دارند و بالاخره اینکه توسل به دروغ هایی این چنین شاخ دار هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که اصرار بر غلو در ایراد اتهام به نیروهای تامین کننده نظم در جمهوری اسلامی و حقنه کردن ناامنی در ایران تنها و تنها یک هدف اساسی دارد و آن سفید نمایی دامان الوده به خون بن سلمان در ماجرای ترور وحشیانه خاشقچی و در سالگرد این جنایت وحشیانه است.


*العالم
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار