شهدای ایران shohadayeiran.com

برخی سلبریتی های بی غیرت بخوانند؛
شهید زقاقی:وقتی جامعه ما را "بی غیرتی" و " بی حجابی" گرفت، مادرم گریه کن که "اسلام" در "خطر" است.
سرویس فرهنگی   شهدای ایران:شهید والامقام سعید زقاقی در قسمتی از وصیتنامه اش خطاب به مادر گرانقدر خود آوزده است:


وصیت تکان دهنده یک شهید به مادرش /زمانی که مردان ما

مادرم!
زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن...

زمان  تشییع و تدفینم گریه نکن...

زمان خواندن وصیتنامه ام گریه نکن...

فقط زمانی گریه کن که مردان ما "غیرت" فراموش می کنند و زنان ما "عفت: را....

وقتی جامعه ما را "بی غیرتی" و " بی حجابی" گرفت، مادرم گریه کن که "اسلام" در "خطر" است.

وصیتنامه شهید سعید زقاقی
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار