شهدای ایران shohadayeiran.com

اگر زنان چادری می خواستند نشانشان می دادم عرقی که در فصل گرما به خاطر حفظ حجاب می ریزند، دانه دانه اش خورشید است.
  شهدای ایران: آیت الله بهاءالدینی(ره) می فرمودند: اگر زنان چادری می خواستند نشانشان می دادم عرقی که در فصل گرما به خاطر حفظ حجاب می ریزند، دانه دانه اش خورشید است. شما خورشید خدا هستید.

بازخوانی/اگر زنان باحجاب و بدحجاب می‌خواستند نشانشان می دادم....

و ایشان این روایت را از ثواب الاعمال نقل می کردند عرقی که زن زیر چادر می ریزد سه جا برای او نور می شود:
- در درون قبر
- در برزخ
- در قیامت

اگر زنان باحجاب و بدحجاب می‌خواستند...+ عکس

اگر زنان باحجاب و بدحجاب می‌خواستند...+ عکسو اگر زنان بی حجاب از من می خواستند همین الان نشانشان می دادم که این موی سر که به نامحرم نشان می دهند آتش است. آنها در آرایش زیبایی نیستند، بلکه در آرایش آتش هستند.

اگر زنان باحجاب و بدحجاب می‌خواستند...+ عکس

اگر زنان باحجاب و بدحجاب می‌خواستند...+ عکس

اگر زنان باحجاب و بدحجاب می‌خواستند...+ عکس
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار