شهدای ایران shohadayeiran.com

ضمانت اجرایی این مصوبه که امضای سران قوا را یدک می کشد چیست؟! کدام صاحبخانه این مصوبه برایش مهم است و جسارتا وقعی به آن می نهد؟! بهتر بود قبل از تنظیم این متن این مصوبه ، تنظیم کنندگان چرخی در شهر می زدند و از میزان و درصد افزایش قیمتها مطلع می شدند و بعد عددی در مصوبه درج می کردند؛ آن هم عددی که در حقیقت بازار وجود ندارد.
شهدای ایران:«علیرضا صالحی زاده/مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.»

مصوبه حداکثر افزایش اجاره بها سران قوا با کدام ضمانت اجرایی؟!/ نوشدارویی که بکار نیامد!


 با عذرخواهی از  سران محترم؛ چند نکته را به عرض برسانم:

1️⃣ نوشدارو بعد از مرگ سهراب را چه سود؟! اجاره بها قبل از تشکیل هر جلسه ای توسط دولتمردان با پیش دستی صاحبخانه ها افزایش مورد دلخواه صورت گرفت و مستاجران محترم داغ چندبرابری افزایش احاره بها را تا نهان استخوان درک کردند!

2️⃣ ضمانت اجرایی این مصوبه که امضای سران قوا را یدک می کشد چیست؟! کدام صاحبخانه این مصوبه برایش مهم است و جسارتا وقعی به آن می نهد؟!  بهتر بود قبل از تنظیم   این متن این مصوبه ، تنظیم کنندگان چرخی در شهر می زدند و از میزان و درصد افزایش قیمتها مطلع می شدند و بعد عددی در مصوبه درج می کردند؛  آن هم عددی که در حقیقت بازار وجود ندارد.

وقتی فقط آن ۴ قلم که همه مسئولان می گفتند:«فقط این ۴ قلم گران می شود» گران نشدند  و بسیاری از اقلام دیگر  در پی آن ۴ قلم گران شدند و بسیاری از کارخانه های تولیدی از مواد شوینده بگیر تا چیپس و پفک و ...  و خودرو که خود حدیث مفصل و پردردیست ، تابع دستورات تیم اقتصادی دولت نبودند و چندبار در این مدت افزایش داشتند؛  نباید از صاحبخانه ها انتظار رعایت قانون ۲۵ درصد را داشت و یا از مستاجران توقع  دلخوشی به این مصوبات را داشته باشند!
باید برای برگرداندن اعتماد مردم به دستگاه اجرایی و دستورات آن چاره ای کرد!

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار