شهدای ایران shohadayeiran.com

یکی از سؤالات رایج در ایام ماه مبارک رمضان، حکم استحمام در حالت روزه‌داری است.
احکام ماه رمضان / حمام‌کردن در چه شرایطی روزه را باطل می‌کند؟شهدای ایران: یکی از سؤالات رایج در ایام ماه مبارک رمضان، حکم استحمام در حالت روزه‌داری است. این سؤال از آنجا ناشی می‌شود که یکی از مبطلات روزه، فروبردن کامل سر در آب است.

در پاسخ باید گفت فروبردن سر در آب در شرایطی مبطل روزه است که فرد روزه‌دار به‌یک‌باره تمام سر خود را وارد حوض آب کند نه اینکه زیر دوش آب قرار بگیرد؛ مثلاً از آنجایی که غسل ارتماسی مستلزم آن است که فرد به‌یک‌باره وارد حوض یا برکه آب شود، در شرایط روزه سبب بطلان روزه می‌شود؛ از این رو گفته‌اند «کسى که روزه واجب گرفته یا براى حج‏ یا عمره احرام بسته، نمى‏‌تواند غسل ارتماسى کند

بنابراین در پاسخ به این سؤال که آیا حمام کردن روزه‌دار سبب بطلان روزه می‌شود، پاسخش منفی است، حتی آیت‌الله مکارم شیرازی، بخار درون حمام را که ممکن است وارد حلق شود، مبطل ندانستند و در صورت کلی فرمودند «رفتن به حمام برای روزه‌دار اشکال ندارد، هرچند فضای حمام را بخار گرفته باشد. همچنین می‌تواند سر را به‌طور کامل زیر دوش ببرد، مشروط بر این که آب وارد حلق او نشود. البته به‌طور کلی اگر حمام رفتن باعث ضعف شود کراهت دارد».

همچنین رهبر معظم انقلاب در احکام مربوط به مبطلات روزه اشاره دارند «آب ریختن روی سر توسط ظرف و مانند آن به صحت روزه ضرر نمی‌رساند.» هرچند فرد باید توجه داشته باشد اگر سر خود را به‌یک‌باره در خزینه یا طشت حمام فرو برد، روزه او باطل خواهد شد. همچنان که اتفاق نظر اکثر فقها این است که «اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید روزه‌ی آن روز را قضا کند.» و حتی برخی فقها مثل آیت الله شبیری زنجانی آن را حرام اعلام کرده‌اند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار