شهدای ایران shohadayeiran.com

دانیال معمار، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: ‏بدون اجازه شهید صیاد شیرازی، زمینی از بنیادشهید برای ساخت خانه به او دادند. عصبانی شد و با دوستش که پیگیر ماجرا بود برخورد کرد. گفت مستحق این خانه نیست و به‌ازای رسیدن به آن، بهای گرانی باید بپردازد، آن هم ثمره همه مجاهدت‌هایش را صیاد معامله با خدا کرد، نه معامله برای چند متر خاک.
فرمانده‌ای که معامله با خدا کرد، نه معامله برای چند متر خاکنظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار