شهدای ایران shohadayeiran.com

قاسم قاسمی، مستندساز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: گفتم مادر دامادت روحانی شیعه و شما سنی هستید، هیچ وقت شده بود به خاطر این مسائل بین تان کدورتی پیش بیاید. مثل ابر بهار گریه کرد و گفت همین قدر به شما بگویم منکه جای خود، برادرانم وقتی خبر شهادت محمد صادق را شنیدند به سر و صورت خود می زدند.
وصف زیبای یک مادر سنی از خصایل داماد شیعه خود
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار