شهدای ایران shohadayeiran.com

امام فرمود اگر می‌خواهیم در چیزی پیروزی داشته باشیم، باید امور به مردم سپرده شود اقتصاد باید به مردم سپرده شود.
نماز جمعه این هفته تهران

نماز جمعه این هفته تهران

نماز جمعه این هفته تهران

نماز جمعه این هفته تهران

نماز جمعه این هفته تهران

نماز جمعه این هفته تهران

نماز جمعه این هفته تهران

نماز جمعه این هفته تهران

نماز جمعه این هفته تهران
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار