شهدای ایران shohadayeiran.com

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ را بیش از ۴ هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۵ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۹۹ است.
به گزارش شهدای ایران، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمار‌های اقتصادی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۴۰ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۵ درصدی نقدینگی نسبت به پایان شهریور ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه ۹۹ معادل ۱۷ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه امسال ۷.۸۳۹ بوده که ۰.۷ درصد نسبت به شهریور ۹۹ افت داشته است.

نقدینگی از مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۶۶۸۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۲۰.۵ درصدی نسبت به شهریور ۹۹ است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۰.۶ درصد رشد نسبت به شهریور سال قبل ۱۹۶۴.۱ هزار میلیارد ریال رسید.
 
میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۸۸.۵ درصد رشد نسبت به پایان شهریور سال قبل همراه بوده و به ۱۳۷۷۸.۱ هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۴.۱ درصد افت به ۹۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید.
 
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۴.۵ درصد افزایش نسبت به شهریور ۹۹ به ۴۳۶۷.۶ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان شهریور ۱۴۰۰ با ۱.۴ درصد کاهش به ۱۲۷۳.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
 
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۱۹۶۰.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۶۳.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۸۳۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۷.۶ درصد افزایش یافته است.
 
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۳۷۳۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت شهریور ۹۹ دارای ۵۱ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۱۰۹.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که ۱۳.۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
 
 میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۳۴۴۰.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۷۶.۶ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۲۶۴۰.۸ هزار میلیارد ریال است که ۴۵ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷۳.۸ هزار میلیارد ریال است که معادل ۶ درصد نسبت به پایان شهریور ۹۹ افزایش داشته است.
 
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار