شهدای ایران shohadayeiran.com

شهدای ایران؛ به گزارش جهان نيوز، تصاویری از حضور مردم بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بعضا بدون داشتن ماسک را در سطح شهر  همدان مشاهده می نمایید.

این تصاویر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در حالی است که طی چند روز گذشته برخی رسانه های اصلاح طلب و معاندین خارج از کشور توپ خانه رسانه ای خود را به صورت هماهنگ علیه مراسم های  محرم امسال به دلیل واهی گسترش ویروس کرونا روشن کرده اند.

این نکته را هم باید اضافه کرد که طبق گفته های رئیس جمهور و وزیر بهداشت مراسم های محرم امسال با رعایت پروتکل های کامل بهداشتی برگزار خواهد شد.

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!

صرفا جهت اطلاع مخالفان برگزاری محرم!
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار