شهدای ایران shohadayeiran.com

شهدای ایران: بر اساس طرحی که با دستور یک مسئول ارشد اجرایی هم اکنون توسط تعدادی از اعضای کابینه مشغول رسیدگی و بررسی تخصصی است، قرار است به زودی دریافت، انعکاس و رسیدگی به اعتراض های مردمی که متقاضی دریافت خدمات رفاهی هستند، به صورت آنلاین و جامع انجام شود و کلیه دستگاه های دولتی، سازمان ها

 و صندوق هایی که خدمات امدادی، حمایتی و درمانی به مردم نیازمند ارائه می کنند، در زمره دستگاه های مشمول فعالیت در این سامانه خواهند بود تا برنامه های کاهش فقر مطلق و توسعه خدمات رفاهی به خانواده های نیازمند دقیق تر و سریع تر اجرایی شود.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار