شهدای ایران shohadayeiran.com

همچنین مقرر شده در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بندهای فوق، سازمان برنامه و بودجه اجازه دارد تا سقف 15 هزار میلیارد ریال، در قالب تسهیلات، یارانه سود و کمک، به بخش های مورد تایید دولت اختصاص دهد.
به گزارش شهدای ایران بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1395، دولت موظف شده است در سال جاری یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها درآمد سالانه حداقل 350 میلیون ریال دارند را قطع کند اما شرایط و ضوابط این دستور مهم، تا اوایل مهرماه امسال ابلاغ نشده بود که با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ١٤ قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور و ابلاغ آن توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، این مهم انجام شد.

این آیین نامه که به وزارتخانه های صنعت، نیرو، نفت، اقتصاد، تعاون، بهداشت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است، با اشاره به دستور مهم حذف یارانه نقدی برخی خانوارها بر اساس بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 95 (که در بالا به آن اشاره شد)، وزارت تعاون را مکلف کرده است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی آنها اقدام کند و این خانوارها یک ماه فرصت دارند مستندات خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.

بر اساس این مصوبه دولت، در صورت عدم تایید مستندات خانوارها، این افراد از فهرست مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می شوند. وزارت تعاون نیز اسامی افراد حذف شده را به سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام می کند و یارانه اشخاص مذکور، در اولین نوبت بعدی پرداخت، قطع می شود.
 
 حذف یارانه نقدی
 
حذف یارانه نقدی 


همچنین دولت در این ابلاغیه 3 مهرماه امسال خود به دستگاههای مختلف که نسخه ای از ان به دست صبحانه رسیده، متذکر شده است که رقم درآمدی 350 میلیون ریال در سال، مربوط به یک خانوار 4 نفره بوده و این رقم با افزایش تعداد خانوار، به طور متناسب افزایش می یابد.

همچنین مقرر شده در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بندهای فوق، سازمان برنامه و بودجه اجازه دارد تا سقف 15 هزار میلیارد ریال، در قالب تسهیلات، یارانه سود و کمک، به بخش های مورد تایید دولت اختصاص دهد.


*اطلاعات روز
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار