شهدای ایران shohadayeiran.com

سخنگوی پروژه واکسن رازی کوو پارس ساخت موسسه تحقیقات واکسن رازی گفت: این واکسن به عنوان دوز بوستر تمامی پلتفرم‌های استفاده شده در کشور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و تا ۱۸ برابر میزان آنتی بادی خنثی کننده را افزایش دهد.
«رازی کووپارس» به عنوان دوز بوستر تمام واکسن‌ها قابل استفاده استبه گزارش شهدای ایران؛ به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی از قابلیت استفاده واکسن رازی کووپارس به عنوان دوز بوستر تمامی پلتفرم‌های استفاده شده در کشور خبر داد و گفت: با بررسی نتایج به دست آمده پس از اندازه گیری میانگین آنتی بادی نوترالیزان (VNT) بر علیه کووید-۱۹ دو هفته پس از تزریق واکسن رازی کوو پارس، مشخص شد که این واکسن می‌تواند به عنوان دوز بوستر تمامی واکسن‌های کرونای مصرف شده در کشور مورد استفاده قرار گیرد و تا ۱۸ برابر میزان آنتی بادی خنثی کننده را افزایش دهد.

وی افزود: مقایسه‌ای به منظور بررسی میانگین آنتی بادی نوترالیزان بر علیه کووید ۱۹ واکسن‌های سینوفارم، برکت، آسترازنکا و اسپوتنیک در روز صفر مطالعه و دو هفته پس از تزریق واکسن رازی کوو پارس انجام شد که نتایج به دست آمده حاکی از قابل استفاده بودن این واکسن برای پلتفرم‌های موجود در کشور است.

دکتر فلاح مهرآبادی با توضیح در این خصوص گفت: میانگین تیتر آنتی بادی نوترالیزان به ترتیب برای واکسن‌های سینوفارم (۳ الی ۶ ماه پس از دوز دوم) در روز صفر مطالعه ۵.۴۳ و دو هفته پس از تزریق واکسن رازی کوو پارس به ۸۸.۶۹ افزایش یافت؛ واکسن برکت (۳ الی ۶ ماه پس از دوز دوم) در روز صفر مطالعه ۵.۰۲ و دو هفته پس از تزریق رازی کووپارس به ۷۲.۱۱، واکسن آسترازنیکا (۴ الی ۶ ماه پس از دوز دوم) در روز صفر مطالعه ۱۰.۷۷ و دو هفته پس از تزریق رازی کووپارس به ۹۶.۴۹، واکسن اسپوتنیک (۴ الی ۶ ماه پس از دوز دوم) در روز صفر مطالعه ۱۱.۸۶ و دو هفته پس از تزریق رازی کووپارس به ۵۶.۳۷ و واکسن رازی کووپارس (۴ الی ۶ ماه پس از دوز دوم) در روز صفر مطالعه ۱۱.۵۱ و دو هفته پس از تزریق رازی کووپارس به ۸۷.۲۵ افزایش یافت.

نتایج بررسی‌های انجام شده در جدول ذیل آمده است:

«رازی کووپارس» به عنوان دوز بوستر تمام واکسن‌ها قابل استفاده است
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار