شهدای ایران shohadayeiran.com

بررسی نتایج یک نظرسنجی سراسری در کشور نشان از میزان اعتماد بالای مردم به واکسن ایرانی در مقابل واکسن‌های خارجی، به ویژه واکسن آمریکایی و اروپایی دارد.
به گزارش شهدای ایران، بررسی نتایج یک نظرسنجی سراسری در کشور نشان از میزان اعتماد بالای مردم به واکسن ایرانی در مقابل واکسن‌های خارجی، به ویژه واکسن آمریکایی و اروپایی دارد.

در این پیمایش ملی که طی ماه آذر به سنجش و ارزیابی نگرش مردم در 3 سطح تهران، کلانشهر‌ها و کل کشور پرداخته است، بیش از 65 درصد از مردم کشور نسبت به واکسن ایرانی خوشبین بوده و اعتماد بالاتری نسبت به آن داشته‌اند و در مقابل حدود 27 درصد از مردم نیز به واکسن خارجی اعتماد بیشتری داشته‌اند؛ بخشی از جامعه نیز نسبت به این موضوع واکنش جدی ندارند.

در مقابل بیش از 70 درصد مردم نسبت واکسن خارجی اعتماد پایین داشته و میزان اعتماد پایین مردم نسبت به واکسن ایرانی کمتر از 30 درصد بوده است.

کرونا , واکسن ایرانی کرونا ,

هر چند که میزان اعتماد به واکسن خارجی، اعم از چینی، روسی و اروپایی در کشور پایین است اما قابل توجه است که با وجود فضاسازی و مانور گسترده معاندین و ضدانقلاب برای بزرگنمایی توان آمریکا در تولید واکسن، بررسی نتایج جزئی این پیمایش حاکی از آن است که در شهر تهران نزدیک به نیمی از افراد «اصلاً» به واکسن آمریکایی اعتماد ندارند؛ این عدد در خصوص واکسن تولید شده در اروپا، به بیش از 40 درصد می‌رسد.

نگرش مردم نسبت به واکسن ایرانی در سطوح مختلف پیمایش، متفاوت و قابل تحلیل است؛ به این معنا که 28 درصد افراد ساکن در شهر تهران، در حد «خیلی زیاد» به واکسن ایرانی کرونا اعتماد می‌کنند. این رقم در کلانشهرها به نزدیک 30 درصد و در کل کشور به حدود 32 درصد افزایش می‌یابد.

همچنین بیش از 65 درصد تهرانی‌ها، حدود 70 درصد اهالی کلانشهر‌ها و بیش از 75 درصد مردم سایر شهرها  به واکسن ایرانی اعتماد می‌کنند.

در مجموع باید اینطور گفت که تحلیل نتایج نظرسنجی نشان‌دهنده میزان بالایی از اعتماد به واکسن ایرانی کرونا در مناطق مختلف کشور است.

نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار