شهدای ایران shohadayeiran.com

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران گفت: عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی، مباحث مالیاتی و بی توجهی به اجرای مصوبات شورا در گزارشات سازمان املاک شهرداری، مشهود است.
عدم رعایت شفافیت در صورتهای مالی سازمان املاک شهرداری
به گزارش شهدای ایران، مجید فراهانی در جلسه امروز شورای شهر، در خصوص حسابرسی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» با اشاره به مبانی قانونی گفت: به موجب بند ج ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می‌گیرد.

وی افزود: حسابرسی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است. حسابرس منتخب شورا با ذکر ۱۵ بند (بندهای ۴ تا ۱۸) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد. علاوه بر این حسابرس منتخب شورا به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۱۲ و همچنین به استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۱۳ الی ۱۸ صورت‌های مالی وضعیت سازمان املاک و مستغلات شهرداری و عملکرد مالی و جریان وجوه نقدی آن را برای سال مالی مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی کرده است.

وی گفت: گزارش مطلوب یک نوع گزارش است که در مواردی که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مالی واحد مورد رسیدگی وضعیت مالی نتایج عملیات و تغییرات در در وضعیت مالی را از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد اظهارنظر مقبول یا تعدیل نشده موقعی صادر می‌گردد که صورت مالی عاری از تحریف با اهمیت باشد.

فراهانی با اشاره به ارزیابی کمیته بودجه و نظارت، افزود: کمیته بودجه و نظارت مالی پس از دریافت گزارشات حسابرسی در دوره پنجم نسبت به بررسی گزارش حسابرسی اقدام و نتیجه گزارش حسابرسی سازمان املاک را در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران بیان کرد: در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و قراردادها، مباحث مالیاتی، عدم پایبندی به رعایت اساسنامه سازمان و بی توجهی به اجرای مصوبات شورا در این سازمان مشهود است.

نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار