شهدای ایران shohadayeiran.com

افرادی قصد دارند با ایجاد حاشیه‌هایی مجلس را از وظیفه اصلی خود دور کنند، نمایندگان مجلس باید مراقبت کنند در دام‌های پهن شده گرفتار نشوند.
نمایندگان مجلس اولویت‌ها را دریابند
به گزارش شهدای ایران، عملکرد بسیار ضعیف دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سرخوردگی بسیاری از حامیان آنها باعث شکست سنگین این جریان در انتخابات مجلس ۹۸ شد و از سوی دیگر باعث پایین آمدن بی سابقه مشارکت مردم در انتخابات مجلس اخیر شد. هر چند پایین آمدن مشارکت مفاهیم زیادی داشت اما به اعتقاد نگارنده مهم‌ترین درس و مفهوم میانگین ۴۲ درصد مشارکت مردم، اعتراض به اوضاع بد معیشت و اقتصاد جامعه بود.

انتخاب نمایندگانی از جنس مردم و با شعارها و گفتمان انقلابی و بازگشت به ارزش‌ها و اصول چنانچه محقق شود می‌تواند زمینه اعتماد سازی و جلب مشارکت بیشتر آحاد مردم در انتخابات ۱۴۰۰ و البته اعتماد مجدد به جریان انقلابی را فراهم کند. همین موضوع باعث شد تا در اتاق‌های فکر یک جریان سیاسی خاص از همان ابتدا سناریوهایی برنامه‌ریزی شود.

مقام معظم رهبری، در دیدار مجازی با نمایندگان مجلس در ابتدای دوره، تاکید می‌کنند که مجلس جدید اولویت کاری خود را توجه به معیشت و اقتصاد مردم بداند و البته فضای عمومی جامعه نیز همین انتظار را از منتخبین خود دارد. اما همانطور که گفته شد افرادی قصد دارند با ایجاد حاشیه‌هایی مجلس را از وظیفه اصلی خود دور کنند. حدود ۴۰ روز از روزهای آغازین مجلس مصروف اعتبار نامه تاجگردون می‌شود، بودن با نبودن یک نفر، هر چقدر هم که فساد داشته باشد، آیا ضرورت کار مجلس می‌شود و پس از آن نیز هر روز یک حاشیه، دیوان محاسبات تا دنا پلاس و واکسن آنفلوآنزا تنها گوشه‌ای از این حاشیه‌ها است.

ریشه این همه حاشیه چیست؟ تلاش برای ناکارآمد نشان دادن مجلس و تبدیل امیدها به یاس در کجا برنامه‌ریزی می‌شود؟ اجرای آن توسط چه کسانی برنامه‌ریزی می‌شود؟

نمایندگان مجلس باید مراقبت کنند در این دام‌های پهن شده گرفتار نشوند. در فضای سیاسی استان نیز همین سناریو دنبال می‌شود، هر دو نماینده منتخب قزوین هر کدام چندین بار در دام حاشیه افتاده‌اند.

دلیل اش شاید در مواردی کم تجربگی و در مواردی نیز اطرافیان آنها باشد. اخیراً یک خبرنگار در قزوین در تحریفی آشکار و با شیطنتی عامدانه، گفتگوی یک نماینده مجلس را طوری دیگر منعکس می‌کند.

خبرنگار، با تیتر من شاسی بلند می‌خواهم، گفتگوی نماینده مجلس را که گفته اصلاً ماشین به نمایندگان نفروشند، امانت بدهند و پس بگیرند یا اینکه نمایندگان را نیز در سطح بخشداران ببینند را به دلخواه خود منعکس می‌کند و این خبر به سوژه رسانه‌های ضد انقلاب بدل می‌شود.

بنا بر این لازم است نمایندگان مجلس قزوین، مراقب اطرافیان خود باشند و همچنین در مصاحبه‌های خود دقت کنند تا انعکاس وارونه مطالب آنها موجب دلسردی و ایجاد یاس و ناامیدی در فضای جامعه نشود.

نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار