شهدای ایران shohadayeiran.com

ما اصلاح‌طلب‌ها از خودمان شروع نکرده‌ایم و می‌گوییم باید دیگران را اصلاح کنیم. ولی خودمان درصدد اصلاح خود نیستیم در رابطه با اصلاح دیگران و جامعه آیا راه و روش صحیح اصلاح‌طلبانه داریم؟ در این مورد هم دچار اشتباه شده‌ایم و از بنیاد مشکل داریم.

منتجب‌نیا: اصلاح‌طلبان اول باید خود را اصلاح‌ کنندشهدای ایران؛ رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب جمهوریت به روزنامه آرمان گفته‌ است: اصلاح‌طلبان باید اکیداً از مطرح شدن کاندیدای اجاره‌ای پرهیز کنند. هنوز هم اسم‌هایی برده می‌شود و می‌گویند ائتلاف می‌کنیم، این واقعاً ظلم به اصلاحات است، اساساً انتخاب هر کاندیدای بی‌شناسنامه‌ای در شرایط فعلی ظلم به مردم محسوب می‌شود و باید از آن جلوگیری کنیم. از هر جریان هم فردی باید انتخاب شود که بتواند از مشی آن جریان دفاع کند و به آن معتقد باشد نباید به صرف اسم اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی به حمایت افراد دست بزنیم، همان‌طور که اکنون شاهد هستیم برخی به‌طور پیش‌فرض از حمایت اصلاح‌طلبان مطمئن هستند و اصلاحات را حامی خود می‌دانند، اما اصلاح‌طلب نیستند، در واقع ما نباید تاریخ را تکرار کنیم و هزینه یک اشتباه را دو بار پرداخت کنیم.


وی افزود: هر کسی باشد وقتی عقیده و مشی بین اصلاح‌طلبان وجود دارد چرا از این عقیده و مشی فاصله می‌گیرند؟ اصلاح‌طلبان وقتی عقیده دارند کشور با این خط مشی بهتر اداره می‌شود چرا به سمت اصولگرایی می‌روند یا چرا اعتدالگرایی را تعقیب می‌کنند؟

وی همچنین تأکید کرد: ما اصلاح‌طلب‌ها از خودمان شروع نکرده‌ایم و می‌گوییم باید دیگران را اصلاح کنیم. ولی خودمان درصدد اصلاح خود نیستیم در رابطه با اصلاح دیگران و جامعه آیا راه و روش صحیح اصلاح‌طلبانه داریم؟ در این مورد هم دچار اشتباه شده‌ایم و از بنیاد مشکل داریم.

من بارها فریاد زده‌ام که ما باید اصلاحات را تعریف کنیم و تعریف جامع و مانعی از اصلاح‌طلبی داشته باشیم باید مردم بدانند که ما چه می‌گوییم و به‌دنبال چه اندیشه روش و رفتاری هستیم.

ولی این رفتار حاکم نشد و امروز نیز انجام نمی‌شود. عملکرد ما در بسیاری از زمینه‌ها دچار ‌اشکال است. اگر در میان اصلاح‌طلبان رانت‌بازی و باندبازی و فساد و بی‌عدالتی و امثالهم نفوذ پیدا کند و آنها آلوده به این مسائل شوند نه فقط خودشان را آلوده کرده‌اند بلکه جریان اصلاحات را متهم کرده و زیر سؤال برده‌اند. من عقیده دارم ما اصلاح‌طلب‌ها به بازسازی و بازنگری نیاز داریم و نیاز است تا ما اصلاحات را از خودمان شروع کنیم.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار