شهدای ایران shohadayeiran.com

شهدای ایران: پس از ابهامات و سوالاتی که برخی ادارات و سازمان‌های دولتی در خصوص پرداخت مبالغی به کارمندان فعال در حوزه ترجمه و تالیف مطرح کرده بودند، یک مسئول مهم اجرایی در نامه روزهای اخیر خود تاکید کرده، در صورتی که انجام اقداماتی چون تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف جزو وظایف جاری کارمند بر اساس شرح وظایف وی باشد، مبلغی با عناوین مذکور به وی تعلق نمی گیرد، اما چنان چه این وظایف خارج از ساعات اداری توسط آن مستخدم انجام شود، پرداخت مبالغی در چارچوب ضوابط اضافه کار ساعتی مجاز است.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار