شهدای ایران shohadayeiran.com

ما سردار سلیمانی را ندیده بودیم و تنها اوصافش را شنیده بودیم، می گفتند سردار که می آید روحیه میدهد، کارها جلو میرود، آمدن سردار انگار آبی بود بر روی آتش.
شهدای ایران:  مسئول جهادی قرارگاه شهید جهاد مغنیه می گوید: روزهای اولی که وارد شادگان شدیم کارها گره خورد و اصلا آن چیزی که در ذهن بچه ها بود انجام نمیشد.

مردم توقعاتی داشتند و فشار روی ما خیلی زیاد بود. دست خودم نبود یک لحظه در تنهایی شروع به صحبت با امام حسین(ع) کردم. گفتم:"آقا جان ما تمام زندگیمان را برای شما گذاشتیم،همه زندگی و دارو ندار ما از لطف و کرم شماست. ما به اینجا آمدیم هیچ دوربین و عکسی هم نیست، جلوی مردم روسیاهمان نکن."

چند دقیقه بعد به جلسه که رفتیم تا آمدم حرف بزنم خبر دادند که فردا سردار سلیمانی وارد شادگان میشود. فردای آن روز(۲۹ فروردین ۹۸) حاج قاسم به شادگان آمدند و در سخنرانی خود گفتند:" نباید بگذاریم آب وارد این روستا شود میتوانیم جلویش را بگیریم... ما دنبال این هستیم که کار را تمام کنیم و نگذاریم آب وارد محل زندگی و مزرعه مردم شود... بروید به سلامت، خدا به شما قوت دهد..."

ما سردار سلیمانی را ندیده بودیم و تنها اوصافش را شنیده بودیم، می گفتند سردار که می آید روحیه میدهد، کارها جلو میرود، آمدن سردار انگار آبی بود بر روی آتش....
فردای روزیکه سردار آمد خدا میداند ورق برگشت...
 
ماجرای ثبت عکس معروف حاج قاسم در کنار ابومهدی


زمانی که به جمع مردم آمد هرکسی عکس میگرفت، فیلم میگرفت... ولی عکسی که از آن ماجرا ماندگار شد وحتی جهانی شد عکسی بود که سردار سوار تویوتا بود، ابو مهدی نشسته و دست سردار بر شانه ابو مهدی است.

عکس گرفته شده جز کار رسانه ای گروه ما بود و باعث برکت اسم گروه جهاد مغنیه شد.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار