شهدای ایران shohadayeiran.com

آنچه دکتر رمضان عبدالله در طول این سالها انجام داده از آنجا که از سر اخلاص بوده است، امروز به ثمر نشسته است و اکنون او از بلندای گنبد مسجدالاقصی آینده مقاومت فلسطین را به نظاره نشسته است.
شهدای ایران: شب گذشته یک خبر در خروجی همه خبرگزاری ها قرار گرفت و آن درگذشت رمضان عبدالله دبیر کل پیشین جنبش جهاد اسلامی فلسطین بود . بسیاری از همان ابتدا که او مشکوک به بیماری سرطان شد، گفتند رمضان عبدالله ترور بیولوژیک شده است.

 

سرنوشتی که تقریبا در همه رهبران فلسطینی که با مرگ بدون شهادت آنها  اتفاق افتاده ، به نظر می رسد در بیماری و مرگ رمضان عبدالله نیز وجود داشته است. بویژه اینکه او از زمانی که جانشین شهید فتحی شقاقی به عنوان دبیر کل جنبش جهاد اسلامی شد همواره در کانون توجه تروریست های دولتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

تا آنجا که از سال ۱۹۹۵ میلادی تحت تعقیب دفتر تحقیقات فدرال آمریکا( اف .بی .آی) بود و اف بی آی با توجه به سوابق تدریس او در دانشگاه فلوریدای جنوبی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۹۹۵ کاملا از آمد و شد ها و ارتباطات این مبارز خستگی ناپذیر مطلع بوده است.

اما این مبارز خستگی ناپذیر در طول نیم قرن مبارزه و ۲۳ سال دبیر کلی جهاد اسلامی چه مسیری را طی کرده که امروز آن گذشته پر افتخار ذخیره ای برای او در آخرت و چراغ راهی برای آینده جنبش جهاد اسلامی در مبارزه بارژیم صهیونیستی خواهد بود.

چگونگی شکل گیری جنبش جهاد اسلامی و نقش رمضان عبدالله

در  دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی شاید برای فلسطینیانی که سرزمین آبا و اجدادی شان به اشغال صهیونیست های غاصب درآمده بود، دهه سخت و بی برنامگی برای مبارزه بود ، هرچند سابقه تشکیل جنبش های اسلامی  برای بازپس گیری سرزمین فلسطین به همان آغازین روزهای اشغال در سال ۱۹۴۸ باز می گردد ، اماپرواضح است که شکل عملیاتی این جنبش ها و گروههای جهادی در فلسطین از زمانی آغاز شد که جوانان غیرت مند فلسطینی حاصل دلخوش کردن به سران کشورهای عربی را در جنگ ۶ روزه  در سال ۱۹۶۷ دیدند و از آن پس بود که به یک فهم مشترک رسیدند که اگر می خواهند فلسطین از یوغ متجاوزان صهیونیست نجات یافته و به دامان سرزمین پدری شان بازگردد فقط یک راه وجود دارد و آن تشکیل گروههای جهادی و مبارزه مسلحانه با صهیونیست هاست. این بود که جنبش جهاد اسلامی و حماس یکی پس از دیگری تشکیل شدند.

پس‌ از جنگ‌ شش‌ روزه‌ (ژوئن‌ ۱۹۶۷) ، اخوان ‌المسلمین‌ در مورد اتخاذ خط‌ مشی‌ مسلحانه‌ در قبال‌ مسئله‌ فلسطین‌، اختلاف‌ نظر پیدا کردند؛ دیدگاه‌ غالب‌، آن‌ بود که‌ هنوز زمان‌ مقابله‌ نظامی‌ و اعلام‌ جهاد با اسرائیل‌ فرا نرسیده‌، زیرا مرحله‌ آماده‌سازی‌ و تربیت‌ نسل‌ اسلامی‌ پایان‌ نیافته‌ است‌ .

خط‌ مشی‌ غیرمسلحانه‌ اخوان‌المسلمین‌ سبب‌ شد تا گروهی‌ از دانشجویان‌ فلسطینی‌ مقیم‌ مصر ، از جمله‌ فتحی‌ شقاقی ‌و عبدالعزیز عوده‌ ، از این‌ تشکل‌ جدا شده  و با تشکیل‌ جنبشی‌ مسلحانه‌، برای‌ نابودی‌ رژیم صهیونیستی مبارزه‌ نمایند.

این‌ گروه‌ از دانشجویان‌ فلسطینی‌ با برخی‌ گروههای‌ مبارز مصری‌، مانند سازمانِ الجهاد در ارتباط‌ بودند. نزدیکی‌ آنها با این‌ سازمان‌ سبب‌ شد تا از مصر اخراج‌ شوند و به‌ فلسطین‌ باز گردند.

در چنین‌ اوضاعی بود که شهید فتحی‌ شقاقی‌ و عبدالعزیز عوده‌ ، پس‌ از بازگشت‌ به‌ غزه‌ ،  در سال ۱۹۷۹جنبش‌ جهاد اسلامی‌ را تأسیس‌ کردند و پایان دهه ۷۰ شد زمان شکل گیری جنبشی که حالا می دانست  بدنبال چیست.

مرام‌ جنبش‌ جهاد اسلامی‌ آمیزه‌ای‌ از ملی‌گرایی‌ فلسطینی‌ و افکار و اندیشه‌های‌ شخصیتهایی‌ مانند حسن‌البنّاء ، سید قطب‌، عزالدین‌ قسام‌ و همچنین‌ آموزه‌های‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌. به‌ باور این‌ جنبش‌، درک‌ مناسب‌ قرآن‌ و فهم‌ رخدادهای تاریخی ، ما را به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رساند که‌ فلسطین‌ مرکز مقابله‌ تاریخی‌ ـ مذهبی‌ میان‌ مسلمانان‌ و یهودیان‌ است و فلسطین‌ هدف‌ مرکزی‌ طرح‌ امپریالیسم‌ غربی و اقدام‌ اوّلیه‌ برای‌ غلبه‌ برتمام‌ سرزمینهای‌ اسلامی‌ است.‌

از نظر بنیان‌گذاران‌ جهاد اسلامی‌، مصالحه‌ با رژیم صهیونیستی ‌ به‌ مفهوم‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌  این رژیم منحوس است‌ و تشکیل‌ حکومت‌ فلسطین‌ مستقل‌ در بخشی‌ از سرزمین‌ فلسطین‌ را فریب‌ یهودیان‌ برای‌ تصرف‌ سرزمینهای‌ عربی‌ و اسلامی‌ می‌دانند. گذر زمان در طول این سالها نشان داد آنچه آنها در خصوص خوی ددمنشی و تجاوز  صهیونیست و دروغهای آنها می پنداشتند ، تماما درست بوده است و صهیونیست ها به هیچ اصولی که حتی خود شان نسبت به آنها در قبال فلسطینیان تعهد کرده بودند ، پایبند نبوده اند.

دکتر رمضان عبدالله که برای گذراندن دوره تحصیلی خود ناچار به ترک فلسطین شده بود ، در مصر با شخصیتی همچون شهید فتحی شقاقی که آتش مبارزه  با صهیونیست ها در وجود او زبانه می کشید و شاهد تحقیر کشورهای عربی در جنگ ۶ روزه بود، آشنا شد .

در آنجا بود او پیشنهاد تشکیل یک سازمان جهادی را به فتحی شقاقی داد. هرچند در آن مقطع چنین سازمانی تشکیل نشد ولی از آنجا که هدف او مبارزه در هر قالب و تشکیلاتی بود، به گروه تاسیس یافته طلایه داران اسلامی فتحی شقاقی پیوست و برای یارگیری در این گروه حداکثر تلاش خود را نمود.

دکتر رمضان عبدالله در کنار تفکر مبارزه که در همان آغازین روزهای تحصیل او در مصر در کنار فتحی شقاقی شکل گرفته بود ، با تحصیل در انگلستان و تدریس در آمریکا ظرفیت علمی و تحلیلی خود را  از تحولات آینده منطقه و فلسطین تقویت کرده بود، اینبار با کوله باری از علم و تجربه در سال ۱۹۹۵ با هدف بازگشت به فلسطین،  به سوریه رفت و در آنجا با دکتر فتحی شقاقی دیدار کرد و برای توسعه اقدامات جهادی شان در فلسطین گفتگو و برنامه ریزی کردند . در همین زمان بود دکتر فتحی شقاقی توسط دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی  موساد ترور شد و بدنبال آن  در نشست جنبش جهاد اسلامی  بار مسئولیت جهاد اسلامی رسما به گردن او افتاد و به عنوان دبیرکل جنبش انتخاب شد.

دوره مسئولیت دکتر رمضان عبدااله دوران رشد  و تلالو جهاد اسلامی به شمار می رود . آنچنان که صهیونیست ها به واسطه عملیات های نظامی جهادی ها در این دوران ، یکی از سیاهترین روزهای خود را سپری می کردند.

در دوره دبیرکلی رمضان عبدالله، جنبش جهاد اسلامی به عنوان یکی از قدرت های مقاومت مطرح شد. اوج این نمود را در جنگ ۲۰۱۴ جنبش جهاد اسلامی به نمایش گذاشت هنگامی که با موشک‌های دوربرد، تل آویو و نتانیا در ۷۰ و ۱۲۰ کیلومتری نوار غزه را هدف قرار داد.

 دیداری که ترسیم کننده هندسه فعالیت ۱۰ ساله او شد

بعد از جنگ ۲۲ روزه غزه و زمینگیر شدن ماشین جنگی صهیو نیست ها در نوار باریکه غزه ، در ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ دکتر رمضان عبدالله به ایران اسلامی که همواره اذعان داشت جمهوری اسلامی تنها کشوری است که بی منت به ملت فلسطین و گروههای جهادی کمک می کند ، سفر کرد و با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد.

در این دیدار رمضان عبدالله با ارائه گزارش مبسوطی از جنگ غزه و تحولات مربوط به آن، خطاب به رهبر انقلاب گفت: من به نمایندگی از ملت فلسطین و نیروهای مقاومت از حمایتهای همه جانبه جنابعالی و ملت بزرگ ایران قدردانی و تشکر می کنم و پیروزی جنگ غزه در واقع پیروزی ملت ایران است.

او که همواره از شکست کشورهای عربی در جنگ ۶ روزه اعراب با رژیم صهیونیستی دل آزرده بود و در طول این ۵۰ سال پس از جنگ ۱۹۶۷ بدنبال از بین بردن این عقده حقارت اعراب بود، با خوشحالی زایدالوصفی در برابر رهبر انقلاب گفت: پیروزی در جنگ غزه ثابت کرد، رژیم صهیونیستی دیگر آن رژیمی نیست که در جنگ شش روزه ارتشهای عربی را شکست داد و اکنون دوران افول و سیر نزولی رژیم صهیونیستی آغاز شده است.

او برخلاف برخی شیوخ عرب که تلاش دارند با خرید تجهیزات نظامی از دشمنان اصلی مسلمانان ، قدرت تصنعی خود را به نمایش برسانند ، خطاب به رهبر انقلاب گفت: عنصر ایمان و جهاد و ایدئولوژی اسلامی ، عامل اصلی توانایی و قدرت نیروهای مقاومت بوده است و دشمن صهیونیستی و حامیان او بعد از شکست در صحنه نظامی، بدنبال جبران آن شکست در صحنه سیاسی هستند اما گروههای مقاومت فلسطین با وحدت کامل و استحکام مواضع، در صحنه سیاسی نیز دشمن را وادار به عقب نشینی خواهند کرد.

در این دیدار بود که رهبر انقلاب جنگ ۲۲ روزه غزه را به جنگ فرقان و آشکار کننده جبهه حق و باطل تشبیه کردند و این جنگ را برملا کننده چهره منافقین دانستند .

آنچه دکتر رمضان عبدالله در طول این سالها انجام داده  از آنجا که از سر اخلاص بوده است  ، امروز به ثمر نشسته است و اکنون او از بلندای گنبد مسجدالاقصی آینده مقاومت فلسطین را به نظاره نشسته است  و نسلی را می بیند که در وفاداری به آرمان فلسطین همچون کوه استوارند و رعشه به اندام سست صهیونیست ها افکنده اند .

روزگاری شاید  صهیونیست ها با بهره گرفتن از عناصر ستون پنجم خود باعث اختلاف بین جهاد اسلامی با حماس می شدند تا از ظرفیت متراکم جریان مقاومت جلوگیری کنند ولی امروز آنچنان با اتحاد این دو گروه ، آشفته خاطر شده اند که هر روز و شب کابوس مرگ خود را می بیند و این همان چیزی بود که رمضان عبدالله آن را طراحی کرد و تا واپسین روزهای حیات خود بر آن تاکید داشت.
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار