شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۹۵۷۵۸
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۲
برنامه درسی شبکه آموزش در شنبه ۹ فروردین ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش در جمعه ۸ و شنبه ۹ فروردین ۹۹ اعلام شده است.
شهدای ایران: برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

جدول پخش شبکه آموزش سیما در روز نهم فروردین ماه ۱۳۹۹

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات و نگارش پایه۷

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی پایه ۹

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم تحربی پایه ۸

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه ۱۰

ساعت١۵:٣٠ درس هندسه٣ پایه ۱۲

ساعت۱۶درس زیست شناسی ١ پایه ۱۰

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی٢ پایه ۱۱

ساعت۱۷ درس زبان انگلیسی پایه ١٢

ساعت۱۷:۳۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲

جدول پخش «شبکه چهار سیما» در روز نهم فروردین ماه ۱۳۹۹

جدول برنامه دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:۳۰درس جامعه شناسی١ پایه ۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و معارف قرانی ٢ پایه۱١.

ساعت۹تا٩:٣٠درس جامعه شناسی ٢ پایه۱۱.

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس دین و زندگی ٣ پایه۱۲.

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه۱۲.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس دانش فنی تخصصی پایه۱۲.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس مکانیک خودرو پایه یازدهم پایه ۱۱

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس ریاضی ١ فنی و حرفه ای و کاردانش پایه ١٠

نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار