شهدای ایران shohadayeiran.com

انتشار یافته: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
0
0
1 - سران نجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت انگلیس جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک باید بدانند که خون ایرانی ها بی ارزش نیست و انگلیس جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده مد عیان دروغین حقوق بشر جنایتکار شماره یک باید تاوان تجاوزگری خود را بپردازد.
2 - سران نجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت فرانسه جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک باید بدانند که خون ایرانی ها بی ارزش نیست و فرانسه جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده مد عیان دروغین حقوق بشر جنایتکار شماره یک باید تاوان تجاوزگری خود را بپردازد.
3 - سران نجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت آلمان جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک باید بدانند که خون ایرانی ها بی ارزش نیست و آلمان جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده مد عیان دروغین حقوق بشر جنایتکار شماره یک باید تاوان تجاوزگری خود را بپردازد.
بابائی
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
0
0
1 - سران نجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت انگلیس جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک باید بدانند که خون ایرانی ها بی ارزش نیست و انگلیس جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده مد عیان دروغین حقوق بشر جنایتکار شماره یک باید تاوان تجاوزگری خود را بپردازد.
2 - سران نجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت فرانسه جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک باید بدانند که خون ایرانی ها بی ارزش نیست و فرانسه جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده مد عیان دروغین حقوق بشر جنایتکار شماره یک باید تاوان تجاوزگری خود را بپردازد.
3 - سران نجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت آلمان جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک باید بدانند که خون ایرانی ها بی ارزش نیست و آلمان جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده مد عیان دروغین حقوق بشر جنایتکار شماره یک باید تاوان تجاوزگری خود را بپردازد.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار