شهدای ایران shohadayeiran.com

تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

شهدای ایران؛ تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود.

قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است.

در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود.

عمدی بودن جرم تخریب

جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام‌یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.

فعل خارجی مثبت مرتکب جرم

بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می‌شود؛ بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.

به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.

موضوع مورد تعرض

بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیر منقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‌المنفعه یا اموال خصوصی اشخاص و یا اشیا و ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی است. قانونگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه‌ای داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.

از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است؛ بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحد‌های صنفی متخلف و استفاد ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت.

باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود؛ بنابراین در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم دانسته است؛ بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تخریب اموال خصوصی

چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

طرح مسئولیت مدنی

موضوع دیگر، بحث مسئولیت مدنی است که بر اساس آن، شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

انتشار یافته: ۱۵
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۱:۱۷
ناآرامی های درایران برگ دیگری درکارنامه سیاه و ننگین جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی ضدانقلاب، گروهک تروریستی منافقین، آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی بوده است.
آشوبگران حوادث اخیر کشور ثابت کردند که افراد نجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و شخصیت بودند وهستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۱:۱۷
ناآرامی های درایران برگ دیگری درکارنامه سیاه و ننگین جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی ضدانقلاب، گروهک تروریستی منافقین، آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی بوده است.
آشوبگران حوادث اخیر کشور ثابت کردند که افراد نجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و شخصیت بودند وهستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰۹:۵۳
درپاسخ به وزارت خارجه فرانسه جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جننایتکار شماره یک
اغتشاشگران باید بدون محاکمه شوند
بهترین پاسخ به آشوبگران اعدام بدون محاکمه است.
از فرانسه هم انتقام می گیریم

۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۰:۴۷
هم وزارت خارجه فرانسه غلط می کند هم مقامات آمریکا!
هم وزارت خارجه فرانسه غلط می کند هم دولت آلمان!

۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰۹:۵۹
فرانسه کشوری است که ازسال 2001 تاکنون همراه با چند کشوردیگر از تروریسم درسراسرمنطقه خاورمیانه و جهان درسایه سکوت سازمان های بین المللی کمک، حمایت و پشتیبانی می‌کند وهمچنان نیزادامه می دهد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
اشرار و آشوبگران حوادث اخیر کشور
از اشرار و آشوبگران انتقام می گیریم
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
اشرار و آشوبگران حوادث اخیر کشور
از اشرار و آشوبگران انتقام می گیریم
مردم انتقام خون شهدای را از اشرار و آشوبگران می گیرد.
نیروهای مسلح کشورمان به قدرت انتقام خون شهدای این جنایت کور را می گیرند.
اشرار و آشوبگران منتظر دست انتقام ملت ایران باشند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
اشرار و آشوبگران حوادث اخیر کشور
از اشرار و آشوبگران انتقام می گیریم
مردم ایران انتقام خون شهدای را از اشرار و آشوبگران می گیرد.
نیروهای مسلح کشورمان به قدرت انتقام خون شهدای این جنایت کور را می گیرند.
اشرار و آشوبگران منتظر دست انتقام ملت ایران باشند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۱:۴۳
اعتراض با اغتشاش فرق می کنه وقتی دست به تخریب می زنه به مامور حمله می کنند یا به اماکن بالاخص کلانتری و... چاره اش اسلحه است. این کوتاه اومدن ها اشرار را جری تر کرده. این که به مامور بگن بدون اسلحه بره جلوی اغتشاشگر واقعا احمقانه است ..
چه کسانی از آشوب های ایران سود می برند؟ آمریکا، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، رژیم کودک کش صهیونیستی، مدعیان حقوق بشر، دشمنان درجه یک نظام جمهوری اسلامی ایران و دشمنان درجه یک ملت ایران و دشمنان درجه یک داخلی ملت ایران!
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۱:۴۳
اعتراض با اغتشاش فرق می کنه وقتی دست به تخریب می زنه به مامور حمله می کنند یا به اماکن بالاخص کلانتری و... چاره اش اسلحه است. این کوتاه اومدن ها اشرار را جری تر کرده. این که به مامور بگن بدون اسلحه بره جلوی اغتشاشگر واقعا احمقانه است ..
چه کسانی از آشوب های ایران سود می برند؟ آمریکا، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، رژیم کودک کش صهیونیستی، مدعیان حقوق بشر، دشمنان درجه یک نظام جمهوری اسلامی ایران و دشمنان درجه یک ملت ایران و دشمنان درجه یک داخلی ملت ایران!
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
اشرار و آشوبگران مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درحوادث اخیر کشور شده اند باید بدون محاکمه اعدام شوند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
اشرار و آشوبگران مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درحوادث اخیر کشور شده اند باید بدون محاکمه اعدام شوند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
دولت‌های غربی جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده سازمان های بین المللی جنایتکار شماره یک شریک جرم جنایات و حشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ضدانقلاب، گروهک تروریستی منافقین، اشرار و آشوبگران درسراسر ایران هستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
از اشرار و آشوبگران انتقام می گیریم
1 - حمایت واشنگتن ازاشرار و اغتشاشات درایران، اهانت، توهین، بی احترامی و خیانت به مردم ایران است.
2 - حمایت فرانسه ازاشرار و اغتشاشات درایران، اهانت، توهین، بی احترامی و خیانت به مردم ایران است.
3 - حمایت دولت آلمان ازاشرار و اغتشاشات درایران، اهانت، توهین، بی احترامی و خیانت به مردم ایران است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
از اشرار و آشوبگران انتقام می گیریم
1 - حمایت واشنگتن ازاشرار و اغتشاشات درایران، اهانت، توهین، بی احترامی و خیانت به مردم ایران است.
2 - حمایت فرانسه ازاشرار و اغتشاشات درایران، اهانت، توهین، بی احترامی و خیانت به مردم ایران است.
3 - حمایت دولت آلمان ازاشرار و اغتشاشات درایران، اهانت، توهین، بی احترامی و خیانت به مردم ایران است.
4 - دولت آمریکا باید رعایت حقوق بشر را از سگ هار کره شمالی درس و یاد بگیرد!‍
5 - دولت فرانسه باید رعایت حقوق بشر را از سگ هار کره شمالی درس و یاد بگیرد!
6 - دولت آلمان باید رعایت حقوق بشر را از سگ هار کره شمالی درس و یاد بگیرد!
7 - دولت های غربی جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک باید رعایت حقوق بشر را از سگ هار کره شمالی درس و یاد بگیرند!‍‍‍
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۲:۲۳
دولت‌های غربی جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده سازمان های بین المللی جنایتکار شماره یک ازسال 1357 تاکنون شریک جرم جنایات و حشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ضدانقلاب، گروهک تروریستی منافقین، اشرار و آشوبگران درسراسرایران هستند.
آقای روحانی اعتماد به آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی، حمایت ازاین جنایتکاران است.
آقای ظریف اعتماد به آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی، حمایت ازاین جنایتکاران است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
0
0
تعدادی به بهانه‌های واهی به خصوص در یکی دو روز اخیر دست به اقدامات اوباشگرانه و وحشیانه زده و ضرر‌ها و خسارات زیادی را به اموال مردم و اموال عمومی وارد کردند که قطعا این افراد نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت جزو اشرار و جزو کسانی هستند که قانون برخورد قاطعی با آنان خواهد کرد.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار