شهدای ایران shohadayeiran.com

زمانی بر مردم خواهد آمد که جز از طریق غصب و بخل بی نیاز نمی‌شوند، و جز در اثر خارج شدن از دین و پیروی از هوسها محبت را به دست نمی‌آورند.
پاداش بزرگ خداوند به شکیبایی کنندگان در آخرالزمانبه گزارش شهدای ایران؛ امام جعفر صادق علیه‌السلام: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:

زمانی بر مردم خواهد آمد که جز از راه کشتار و گردنکشی به حکومت و قدرت نمی‌رسند و جز از طریق غصب و بخل بی نیاز نمی‌شوند، و جز از در اثر خارج شدن از دین و پیروی از هوسها محبت را به دست نمی‌آورند.

پس هر که آن دوران را درک کند و با اینکه توانایی بر بی نیاز ساختن خود دارد تنگدستی را تحمل کند، با اینکه قدرت بر جلب محبت دیگران دارد بر دشمنی آنان شکیبا باشد، و با اینکه می‌تواند به عزت دست یابد خواری را تحمل کند، خداوندپاداش پنجاه تن از کسانی که من را تصدیق کرده‌اند را به او خواهد داد.


متن حدیث:

عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله: سیأتی علی الناس زمان لا ینال الملک فیه إلا بالقتل والتجبر، ولا الغنی إلا بالغصب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدین واتباع الهوی، فمن أدرک ذلک الزمان فصبر علی الفقر وهو یقدر علی الغنی، و صبر علی البغضة وهو یقدر علی المحبة، وصبر علی الذل و هو یقدر علی العز آتاه الله ثواب خمسین صدیقا ممن صدق بی.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار