شهدای ایران shohadayeiran.com

صبح امروز، اعضای دفتر تحکیم وحدت در انتخابات شورای مرکزی شرکت کردند. بر اساس نتایج حاصل از انتخابات، اعضای جدید شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر انتخاب شدند.
اعضای جدید شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مشخص شدندبه گزارش شهدای ایران؛ نشست سراسری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت) از روز سه‌شنبه به میزبانی دانشگاه تبریز آغاز شد و صبح امروز، اعضای این اتحادیه در انتخابات شورای مرکزی شرکت کردند. بر اساس نتایج حاصل از انتخابات، اعضای جدید شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضای اصلی:

1. «علی دهقان» دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2. «فاطمه علیزادنیا» دانشگاه الزهرا
3. «وحید عبدالله زاده» دانشگاه شهید بهشتی
4. «سیده نرگس حسینی» دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5. « محمد گودرزی» دانشگاه آزاد تهران مرکز
6. «رضا رحیمی» دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان
7. «دانشور خدابنده لو» دانشگاه امام خمینی قزوین

اعضای علی البدل:

8. « سیده فاطمه فیروز آبادی» دانشگاه شهید‌ بهشتی
9. «محمدرضا رجبی» دانشگاه امام خمینی قزوین
10. «سید محمد علی میرصانع» دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی دهقان و نرگس حسینی در سال گذشته نیز عضو شورای مرکزی بوده و به ترتیب دبیر و مسئول دفتر خواهران اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان بودند. دبیر و مسئولین جدید واحدهای مختلف اتحادیه دفتر تحکیم وحدت توسط اعضای منتخب شورا انتخاب خواهد شد.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار