شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۸۳۳۷۱
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۶
کاربر توییتر رجزخوانی های ترامپ را مصداق سگی دانست که باید در مقابل پارس‌هایش ایستاد.
ترامپ از اوباما کم خطر‌تر است
انتشار یافته: ۲۲
غیر قابل انتشار: ۲
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
رزمنده ایرانی، اسرائیل را به نقض قوانین بین الملل، نقض حقوق بین الملل و نقض حقوق بشرمتهم کرد
رزمنده ایرانی، رژیم صهیونیستی را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد.
رزمنده ایرانی باردیگر اسرائیل را به حمایت ازتروریسم متهم کرد.
رزمنده ایرانی، نتانیاهو را به دروغگویی متهم کرد.
رزمنده ایرانی، رژیم جعلی صهیونیستی را به جرم دخالت و مداخله درامور داخلی کشورها منطقه و... متهم کرد.
اسرائیل جنایتکارهیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
اسرائیل جنایتکاراحترامی برای زندگی بشری قائل نیست.
ایران امنیت منطقه وسوریه را امنیت خود می داند.
و از هرگونه کمک برای مقابله با تروریست ها مورد حمایت اسرائیل و متحدانش درمنطقه و سوریه دریغ نخواهد کرد.
دولت ترامپ حامی جنایات جنگی صهیونیست ها درسوریه است.
دستان نتانیاهو به خون مردم سراسرمنطقه خاورمیانه وجهان آغشته است.
اسرائیل دیتکاتوری است که به قوانین بین المللی احترامی نمی گذارد.
حاکمان اسرائیل دیکتاتور هستند وهیچ احترامی برای زندگی بشری قائل نیستند.
نهاد های حقوق بشری دربرابرجنایات نیروهای اسرائیلی درفلسطین، نوارغزه، لبنان، سوریه و یمن نباید سکوت کنند.
رژیم صهیونیستی بیش از999 هزارغیرنظامی درفلسطین، نوارغزه، لبنان، سوریه ویمن کشته است وهمچنان نیزادامه می دهد.
فلسطین اشغالی بیش از70 سال است درسایه سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمان های بین المللی دراشغال نیروهای اسرائیلی است.
حضوراسرائیل درفلسطین اشغالی ازابتدا غیرقانونی بوده است وهم نفض قوانین بین المللی است.
حمله رژیم صهیونیستی به سوریه تحت حمایت آمریکا انجام شده است.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه نقض قطعنامه های شورای امنیت بوده است.
درسازمان ملل عدالت وجود ندارد.
رژیم جعلی صهیونیستی عامل ناامنی درمنطقه و جهان است.
پاسخ تجاوزات رژیم صهیونیستی داده خواهد شد.
تجاوزهای اسرائیل در راستای تقویت روحیه تروریست ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش است.
دشمن واقعی ما اسرائیل است.
حمایت ازفلسطینیان واجب شرعی است.
اسرائیل درسراسرجهان حامی داعش است.
تروریست ها تحت حمایت رژیم صهیونیستی به فعالیت خود درسوریه، لبنان، عراق، یمن و سراسرمنطقه خاورمیانه ادامه می دهند.
حضورنظامی اسرائیل درجولان سوریه غیرقانونی است.
جولان خاک سوریه است و آن را پس خواهیم گرفت.
اسرائیل یک سازمان دولتی تروریسم و اشغالگراست.
که متاسفانه بیش از70 سال است کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه فلسطین نمی رسد.
نتانیاهو صدام دیکتاتوردیگری است.
آمریکا واسرائیل به شکل مستقیم درجنون سوریه مداخله می کنند.
همه می دانند صهیونیست ها با حمایت آمریکا و اروپا منبع مالی و تسلیحاتی تروریسم هستند.
اعتماد به آمریکا و کشورهای اروپایی، حمایت ازاین جنایتکاران است.
سیاست تروریستی آمریکا درجهان بیش از999 هزارقربانی برجا گذاشت.
سوریه ازسال 2011 تاکنون بیش ازهزاران بار ازآمریکا و اسرائیل به سازمان ملل و شورامنیت شکایت کرد/ درسازمان ملل و شورای امنیت عدالت وجود ندارد.
داعش یکی ازدستگاه های دولت جعلی اسرائیل است.
مدعیان حقوق بشرخیانتکارچرا درمقابل جنایات نتانیاهو سکوت کرده اند.
دشمن صهیونیستی دیگردرخاک خود هم امنیت نخواهد داشت.
غرب شریک جنایت های صهیونیست ها درمنطقه و سوریه است.
نیروهای اسرائیلی حق حضور در سرزمین های اشغالی و قدس اشغالی را ندارد.
اسرائیل ازتروریسم و داعش درسراسرجهان حمایت می کند.
اسرائیل تامین کننده تسلیحات تروریست ها درمنطقه و سوریه است.
رژیم صهیونیستی به تروریست ها پول و سلاح ارسال می کند.
اعتراف اسرائیل به درمان تروریست ها.
اسرائیل ازسال 2011 تاکنون تسلیحات مورد نیاز داعش و گروه های تروریستی را تامین می کند و همچنان نیز با حمایت آمریکا واروپا ادامه می دهد.
مشارکت غرب درجنایات نتانیاهو درفلسطین، غزه، سوریه و منطقه باید متوقف شود.
رژیم صهیونیستی تروریست ها را تسلیح می کند.
اسرائیل ازتروریست ها درسوریه و منطقه حمایت می کند.
صهیونیست ها با پشتیبانی آمریکا واروپا جنایت می کنند.
چه کسی داعش را به وجود آورد؟ رژیم جعلی صهیونیستی عامل اصلی به وجود آمدن داعش درسراسرجهان بود.
جنایت صهیونیست ها تحت نظرآمریکا، انگلس وسازمان ملل!
حمایت آمریکا، انگلیس و سازمان ملل از رژیم صهیونیستی حمایت ازتروریسم است.
صهیونیست ها حق حضور درفلسطین اشغالی را ندارند.
چرا داعش ازسال 2011 تاکنون با صهیونیست ها نمی جنگد؟
زمان آن فرا رسیده است که غده سرطانی رژیم صهیونیستی ریشته کن شود وبه اشغالگری صهیونیست ها پایان داده شود.
اسرائیل عامل تروریسم دولتی درمنطقه است.
آمریکا بزرگترین حامی دولتی تروریسم درجهان است.
آمریکا بزرگترین کشورحامی تروریسم درجهان است.
آمریکا و اسرائیل عامل ایجاد ناامنی درمنطقه است.
حامی تروریسم دولتی آمریکا است.
آمریکا تا مدت ها ازداعش حمایت می کرد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آمریکا جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی انگلیس جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی فرانسه جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آلمان جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی کانادا جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی عربستان جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی امارات جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی بحرین جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی 70 ساله اسرائیل جنایتکار سرپوش بگذارد.
اقدام اسرائیل علیه فلسطینیان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی درفلسطین وغزه ادامه دارد.
نتانیاهو مانند یک سگ هارپارس می کند.
نتانیاهو جنایتکارجنگی است و باید محاکمه شود.
همکاری مدعیان حقوق بشردرکشتارمردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه فلسطین وغزه شرم آوراست!
جلوی چشم دبیرکل بی ادب سازمان ملل خیانتکارآمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل غیرنظامیان را قتل عام می کنند.
جلوی چشم رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل خیانتکارآمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل غیرنظامیان را قتل عام می کنند.
جلوی چشم رئیس بی ادب شورای حقوق بشر سازمان ملل خیانتکارآمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل غیرنظامیان را قتل عام می کنند.
که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به علت جنایات جنگی درفلسطین، نوارغز، لبنان، سوریه، یمن ومنطقه باید محاکمه شود.
درحال مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی درمنطقه هستیم.


درپاسخ به دبیرکل سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
درپاسخ به سازمان عفوبین الملل
درپاسخ به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
درپاسخ به مدعیان حقوق بشر
1 - مردم ایران تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کرد.
2 - که سازمان ملل نمی تواند مدعی دفاع ازحقوق بشرباشد.
3 - که سازمان ملل چشم خود را برروی واقعیات بسته و نمی تواند مدعی دفاع ازحقوق بشرباشد.
4 - سازمان ملل بانند آمریکا وهم پیمانانش ثابت کرد که دشمن تاریخی مردم است.
5 - دیوان کفیری بین المللی به پرونده جنایات جنگی صدام دیتکاتور و هم پیمانانش را درجنگ تحمیلی هشت ساله تاکنون رسیدگی نکرده است.
6 - آمریکا شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
7 - انگلیس شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
8 - فرانسه شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
9 - آلمان شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
10 - عربستان شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
11 - سازمان ملل شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
12 - شورای امنیت سازمان ملل شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
13 - شورای حقوق بشرسازمان ملل شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
14 - سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
15 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست.
16 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست کاخ سفید درکاراست.
17 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست واشنگتن درکاراست.
18 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست انگلیس درکاراست.
19 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست فرانسه درکاراست.
20 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آلمان درکاراست.
21 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست عربستان درکاراست
22 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آل سعود درکاراست.
23 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست امارات درکاراست.
24 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست بحرین درکاراست.
25 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آل خلیفه درکاراست.
26 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست اسرائیل درکاراست.
27 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست نتانیاهو درکاراست.
28 - درانگلیس ازهرپنج نفریک نفر زیرخط فقراست.
29 - آمریکا و اروپا صلاحیت درباره حقوق بشر را نداردند.
30 - آمریکا درمساله حقوق بشرمجرم است، نه مدعی!
31 - اروپا درمساله حقوق بشرمجرم است، نه مدعی!
32 - آمریکایی ها حق ندارند درباره حقوق بشرحرف بزنند.
33 - اروپایی ها حق ندارند درباره حقوق بشرحرف بزنند.
34 - غربی ها با فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی درفاجعه یمن شریک جرم هستند.
35 - چرا قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ضد ائتلاف بین المللی تصویب نمی کند هر روزغیرنظامیان سوری قتل عام می کند.
36 - جنگنده های آمریکایی با بمب های خوشه ای مناطق غیرنظامی سوریه را بمباران کردند.
37 - آمریکا با بمب فسفری سوریه را بمباران می کند.
38 - که آمریکا ازبمب فسفری برای هدف قراردادن غیرنظامیان درسوریه استفاده می کند.
39 - حملات آمریکا علیه غیرنظامیان درسوریه افزایش یافته است.
40 - جنگنده های آمریکایی باردیگرغیرنظامیان را درسوریه به خاک و خون کشیدند.
21 - حمایت آمریکا ازعناصرداعش درسوریه همچنان ادامه دارد.
42 - حضور4 هزارنیروی آمریکایی درسوریه خلاف قوانین بین المللی است.
43 - نیروهای آمریکا حق ادامه حضور درسوریه را ندارند.
44 - سوریه ازسال 2011 تاکنون هزاران بار ازآمریکا و اسرائیل به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.
45 - حضورآمریکا درسوریه تروریسم، داعش، جبهه النصره، مخالفان سوری، ارتش آزاد سوریه، گروه های تروریستی و تروریست ها را تقویت کرد.
46 - سیاست تروریستی آمریکا درجهان بیش از 999 هزار قربانی برجا گذاشت وهمچنان نیزادامه دارد.
47 - چرا قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ضد ائتلاف متجاوزسعودی تصویب نمی کند هر روزغیرنظامیان یمنی قتل عام می کند.
48 - که متاسفانه ازششم فروردین سال 94 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن نمی رسد.
50 - هیچ کشوری ازسال 2001 تاکنون درسایه آمریکا به عدالت و رفاه نرسیده است.
51 - هرملت و دولتی به آمریکا اعتماد کند ضربه خواهد خورد.
52 - کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان، لیبی، عراق، سوریه و یمن نمی رسد.
53 - که متاسفانه ازسال 2001 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان نمی رسد.
54 - که متاسفانه ازسال 2001 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه لیبی نمی رسد.
55 - که متاسفانه ازسال 2003 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه عراق نمی رسد.
56 - که متاسفانه ازسال 2011 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه نمی رسد.
57 - که متاسفانه ازسال 2015 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن نمی رسد.
58 - برخی کشورهای اروپایی با نظارت ناتو محموله های تسلیحات دراختیارتروریسم، طالبان، داعش وگروه های تروریستی گذاشته اند.
59 - آمریکا به همراه ناتو ازسال 2001 تاکنون به بهانه حمله به تروریسم وطالبان مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان را می کشد وهمچنان نیزادامه می دهد.
60 - آمریکا وناتو مرتکب جنایات جنگی درافغانستان شده اند.
61 - آمریکا ازسال 2001 تاکنون هزاران با درافغانسان مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و همچنان نیزادامه می دهد.
62 - ناتو ازسال 2001 تاکنون هزاران با درافغانسان مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
63 - ائتلاف آمریکایی ازسال 2015 تاکنون هزاران با درسوریه وعراق مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
64 - بمباران لیبی توسط جنگنده های آمریکایی مردم تظاهرات کردند آمریکا به بهانه حمله به القاعده فرزندان ما را می کشد.
65 - اعتماد به آمریکا، کشورهای اروپایی، حمایت ازاین جنایتکاران است.
66 - آمریکا و اسرائیل ازسال 2011 تاکنون به شکل مستقیم درسوریه ومنطقه خاورمیانه مداخله می کنند.
67 - سازمان های بین المللی چشمشان را برموضوع جنایات وحشیانه آمریکا و اسرائیل بسته اند.
68 - نیروهای آمریکایی بدون اجازه ارتش سوریه درسوریه حضوردارند.
69 - نیروهای آمریکایی بدون اجازه دولت سوریه درسوریه حضوردارند.
70 - نیروهای آمریکایی بدون اجازه دمشق درسوریه حضوردارند.
71 - نیروهای آمریکایی بدون مجوز سازمان ملل متحد درسوریه حضوردارند.
72 - نیروهای آمریکایی بدون مجوزشورای امنیت سازمان ملل متحد درسوریه حضوردارند.
73- نیروهای آمریکایی بدون مجوزنهاد های بین المللی درسوریه حضوردارند.
74 - حضورنظامی آمریکا درسوریه غیرقانونی است.
75 - حضورنظامی انگلیس درسوریه غیرقانونی است.
76 - حضورنظامی فرانسه درسوریه غیرقانونی است.
77 - حضورنظامی آلمان درسوریه غیرقانونی است.
78 - حضورنظامی ترکیه درسوریه غیرقانونی است.
79 - حضورنظامی رژیم صهیونیستی درجولان سوریه غیرقانونی است
80 - مدعیان دروغین حقوق بشردرمقابل این کشتارنه نتها ساکت نشسته اند بلکه حتی به آن چراغ سبز نیزنشان می دهند.
81 - جنایات مدعیان حقوق بشر
مدعیان حقوق بشر، درجنایات ضد بشری جهان دست دارند.
82 - فاجعه کشتار بی رحمانه بیش از 500 هزارتن ازمردم افغانستان برای جامعه جهانی شرم آوراست.
83 - فاجعه کشتار بی رحمانه بیش از 600 هزارتن ازمردم سوریه برای جامعه جهانی شرم آوراست.
84 - فاجعه کشتار بی رحمانه بیش از 400 هزارتن ازمردم عراق برای جامعه جهانی شرم آوراست.
85 - فاجعه کشتار بی رحمانه بیش از 70 هزارتن ازمردم یمن برای جامعه جهانی شرم آوراست.
86 - ائتلاف بین المللی مدعی مبارزه با تروریسم چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه حمله هوایی می کند.
87 - ائتلاف بین المللی مدعی مبارزه با داعش چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه حمله هوایی می کند.
88 - ائتلاف بین المللی مدعی مبارزه با تروریسم چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه عراق حمله هوایی می کند.
89 - ائتلاف بین المللی مدعی مبارزه با داعش چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه حمله هوایی می کند.
90 - ائتلاف بین المللی با بمباران و نسل کشی درسوریه بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد.
91 - ائتلاف بین المللی با بمباران و نسل کشی درعراق بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد.
92 - ائتلاف متجاوزسعودی با کمک، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا و اروپا با قتل عام، بمباران و نسل کشی دریمن بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد.
93 - مردم ایران، قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران را محکوم کرد.
94 - تصویب قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی است.
95 - تصویب قطعنامه ای درباره وضعیت حقوق بشر ایران در نشست کمیته سوم مجمععمومی سازمان ملل متحد برای ما هیچ ارزشی ندارد.
96 – 77 سال جنایت صهیونیسم علیه فلسطین مظلوم.
97 - انتقاد ازسکوت 70 ساله جامعه جهانی دربرابرجنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی صهیونیست ها جنایتکاربرای جامعه جهانی شرم آوراست.
98 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی درنوارغزه شرم آوراست.
99 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی درلبنان شرم آوراست.
100 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی درفلسطین اشغالی شرم آوراست.
101 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی درسوریه شرم آوراست.
102 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی دریمن شرم آوراست.
103 - اقدام اسرائیل علیه فلسطینیان جنایت جنگی است.
104 - سازمان ملل شریک جرم جنایات صهیونیست ها درجنگ منطقه خاورمیانه است.
105 - حملات هوایی رژیم صهیونیستی درسوریه، غزه و یمن جنایت جنگی است.
106 - آمریکایی ها حق حضور درسوریه و خاورمیانه را ندارند.
107 - آمریکا ازسال 2001 تاکنون همراه با چند کشور دیگر ازتروریسم درمنطقه خاورمیانه حمایت می کند وهمچنان نیزادامه می دهد.
108 - بدون اجازه دمشق حضور نیروهای خارجی تحت امر آمریکا نقض قوانین بین المللی است.
109 - هیچ کس نمی تواند بدون موافقت دمشق درسوریه پایگاه نظامی ایجاد کند.
110 - حضور نظامی آمریکا درخاک سوریه تجاوز به کشور سوریه محسوب می کند.
111 - حضورآمریکا دراراضی سوریه هیچ گونه مشروعیتی ندارد.
112 - حضورنظامی آمریکا درسوریه غیرقانونی است.
113 - دلارنجس سعودی ها دهان سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار را دوخته است.
114 - دلارنجس اماراتی ها دهان سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار را دوخته است.
115 - عربستان همراه چند کشوردیگر ازششم فروردین سال 94 تاکنون ازبمب های خوشه ای ساخت آمریکا و کشورهای اروپایی درجنگ یمن علیه غیرنظامیان یمنی استفاده کرده است وهمچنان نیز ادامه می دهد.
116 - جنایت های ائتلاف متجاوز سعودی دریمن نباید فراموش شود.
117 - دیکتاتورها حق سخن گفتن درمجامع بین المللی را ندارند.
118 - دولت های دیکتاتوری درمجامع بین المللی حق سخن گفتن ندارند.
119 - آمریکا بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
120 - انگلیس بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
121 - فرانسه بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
122 - آلمان بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
123 - اروپا بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
124 - عربستان بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
125 - آمریکا حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.
126 - انگلیس حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.
127 - فرانسه حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد
128 - آلمان حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.
129 – کانادا حق دفاع ازحقوق را ندارد.
130 – اروپا حق دفاع ازحقوق را ندارد.
131 - عربستان حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.
132 - تروریست ها تحت حمایت غرب به فعالیت خود درسوریه ادامه می دهند.
133 - تروریست های داعش تحت حمایت آمریکا وهم پیمانانش به فعالیت خود درسوریه، عراق، افغانستان، لیبی، یمن، منطقه خاورمیانه ادامه می دهند.
134 - تروریست ها تحت حمایت ترکیه به فعالیت خود درسوریه ادامه می دهند.
135 - تروریست ها تحت حمایت اسرائیل به فعالیت خود درسوریه، لبنان، عراق، یمن، منطقه خاورمیانه و سراسرجهان ادامه می دهند.
136 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در آمریکا پایان دهد.
137 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در انگلیس پایان دهد.
138 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در فرانسه پایان دهد.
139 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در آلمان پایان دهد.
140 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در کاناد پایان دهد.
141 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در عربستان پایان دهد.
142 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در امارات پایان دهد.
143 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در بحرین پایان دهد.
144 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در فلطسین اشغالی پایان دهد
145 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرآمریکا را نمی بیند.
146 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرانگلیس را نمی بیند.
147 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرفرانسه را نمی بیند.
148 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرآلمان را نمی بیند.
149 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرکانادا را نمی بیند.
150 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرعربستان سعودی را نمی بیند.
151 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرامارات را نمی بیند.
152 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردربحرین را نمی بیند.
153 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردراسرائیل را نمی بیند.
154 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرفلسطین اشغالی را نمی بیند.
155 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرافغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن و... توسط آمریکا و متحدانش ناقض می شود را نمی بیند.
156 – تروریست ها تحت حمایت آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، عربستان سعودی، امارات، بحرین، ترکیه و اسرائیل درسایه سکوت سازمان های بین المللی ازسال 2011 تاکنون به فعالیت خود در سوریه، لبنان، عراق، یمن، افغانستان، لیبی ومنطقه خاورمیانه و... ادامه می دهند.
157 – کمیته سوم مجمع عمومی سارمان ملل خیانتکار باید پاسخ و توضیح دهد آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل با کدام قانون و مجوز به سوریه حمله کردند؟
158 - کمیته سوم مجمع عمومی سارمان ملل خیانتکار باید پاسخ و توضیح دهد عربستان همراه با چند کشور دیگرازفرورین سال 1394 تاکنون با کدام قانون و مجوز به یمن حمله کردند؟
159 – تروریسم را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
160 - القاعده را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
161 – طالبان را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
162 – گروهک تروریستی منافقین را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
163 – گروهک تروریستی جیش الظلم را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
164 - داعش را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
165 – جبهه النصره را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
166 – مخالفان سوری را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
167 – ارتش آزاد سوریه را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
168 – گروهک تروریستی صهیونیستی داعش را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
169 - اسرائیل با کشتار کودکان فلسطینی، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
170 – عربستان سعودی همراه با چند کشور دیگر با کشتار کودکان یمنی، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
171- ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا با کشتارغیرنظامیان سوری، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
172 - فعالیت داعش مورد حمایت و متحدانش در افغانستان نگران کننده است.
173 - در سال 2018 بیش از 2 هزار نفر به دلیل حملات این گروه تروریستی مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان کشته شده اند.
173 - سازمان های اطلاعاتی خارجی به سرکردگی آمریکا از تروریست ها درافغانستان حمایت می کنند.
174 - سازمان های اطلاعاتی خارجی از برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان حمایت می کنند.
175 – 20 سازمان تروریستی در افغانستان فعال هستند.

1 – آقای روحانی! جواب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را بدهید.
2 – آقای ظریف! جواب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را بدهید.


مذاکره با آمریکا، مذاکره با رژیم صهیونیستی است.
گفت وگو با آمریکا، گفت وگو با رژیم صهیوریستی است.
مذاکره با آمریکا، مذاکره با داعش است.
گفت وگو با آمریکا، گفت وگو با داعش است.

مذاکره با اروپا، مذاکره با رژیم صهیونیستی است.
گفت وگو با اروپا، گفت وگو با رژیم صهیوریستی است.
مذاکره با اروپا، مذاکره با داعش است.
گفت وگو با اروپا، گفت وگو با داعش است.

مذاکره با آمریکا، مذاکره با گروهک تروریستی منافقین است.
گفت وگو با آمریکا، گفت وگو با گروهک تروریستی منافقین است.
مذاکره با آمریکا، مذاکره با گروهک تروریستی منافقین است.
گفت وگو با آمریکا، گفت وگو با گروهک تروریستی منافقین است.

مذاکره با اروپا، مذاکره با گروهک تروریستی منافقین است.
گفت وگو با اروپا، گفت وگو با گروهک تروریستی منافقین است.
مذاکره با اروپا، مذاکره با گروهک تروریستی منافقین است.
گفت وگو با اروپا، گفت وگو با گروهک تروریستی منافقین است.
آمریکا، اروپا، اسرائیل، داعش و گروهک تروریستی منافقین برای ما یکی هستند.


۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
رزمنده ایرانی: حمله به نفتکش‌ها کار آمریکا بود
رزمنده ایرانی مدعی شد که آمریکا در حمله به نفتکش‌ها در خلیج عمان دست داشته است.
آمریکا همچنان بزرگ ترین حامی تروریسم درجهان است.
آمریکا عامل ناامنی درمنطقه، خلیج عمان، افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه، نوارغزه، فلسطین، یمن و جهان است.
آمریکا عامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی درسراسرمنطقه خاورمیانه و جهان است.
آمریکا عامل اصلی جنگ درسراسرجهان است.
آمریکا عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم درسراسرجهان است.
نهاد های حقوق بشری دربرابرجنایات نیروهای تروریست آمریکایی درافغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن، منطقه خاورمیانه وجهان نباید سکوت کنند.


۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۸
آمریکا جنایتکار شماره یک از داعش پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی می کند
گروه تروریستی داعش در مناطق شرقی افغانستان از کمک نیروی هوایی و اطلاعاتی آمریکا جنایتکار شماره یک برخوردار است.۱۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
آمریکا جنایتکار شماره یک از سال 2001 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکارشماره یک دیگر با مجوز رئیس شورای امتیت سازمان ملل متحد جنایتکار شماره یک از تروریسم در سراسرمنطقه خاورمیانه و جهان کمک، حمایت و پشتیبانی می کند و همچنان نیزادامه می دهد.

آمریکا جنایتکار شماره یک از سال 2001 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکارشماره یک دیگر با مجوز رئیس شورای امتیت سازمان ملل متحد جنایتکار شماره یک از القاعده در سراسرمنطقه خاورمیانه و جهان کمک، حمایت و پشتیبانی می کند و همچنان نیزادامه می دهد.

آمریکا جنایتکار شماره یک از سال 2011 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکارشماره یک دیگر با مجوز رئیس شورای امتیت سازمان ملل متحد جنایتکار شماره یک از داعش در سراسرمنطقه خاورمیانه و جهان کمک، حمایت و پشتیبانی می کند و همچنان نیزادامه می دهد.


۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۲:۵۳
1 - انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار آمریکا جنایتکار شماره یک بود/ درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست سکوت دربرابر جنایت ازخود جنایت بدتراست.
2 - انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار عربستان جنایتکار شماره یک بود/ درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست سکوت دربرابر جنایت ازخود جنایت بدتراست.
3 - انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار امارات جنایتکارشماره یک بود/ درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست سکوت دربرابر جنایت ازخود جنایت بدتراست.
4 - انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار اسرائیل جنایتکارشماره یک بود/ درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست سکوت دربرابر جنایت ازخود جنایت بدتراست.۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۳:۱۵
آمریکا و اسرائیل یک هدف را دنبال می کنند.
انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار آمریکا جنایتکار شماره یک بود.
آمریکا جنایتکار شماره یک با آتش بازی کرد.
آمریکا جنایتکار شماره یک با آتش بازی می کند.
انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار اسرائیل جنایتکار شماره یک بود
رژیم جعلی صهیونیستی با آتش بازی کرد.
رژیم کودک کش صهیونیستی با آتش بازی می کند.


۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۳:۱۹
متهم کردن ایران به دخالت در آتش سوزی نفتکش ها در دریای عمان ازسوی سرپرست وزارت دفاع آمریکا درواقع سرپوش گذاشتن جنایت ها، خیانت های، دخالت های، مداخله گری و تجاوزهای خوشان درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان است.
سرپرست وزارت دفاع آمریکا مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درافغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه، نوازغزه، فلسطین، یمن و منطقه شده است.
سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی تاکنون حتی یک حرف درست نزده است.
انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار آمریکا جنایتکار شماره یک بود
انفجار نفتکش ها در دریای عمان کارآمریکا جنایتکارشماره یک به خاطربهانه های اعزام ناوشکن «یو اس اس میسون» را به سمت دریای عمان ارسال کرد.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۳:۳۰
که هرگز به دونالد ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت رئیس جمهورآمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی اجازه داده نخواهد شد به امور داخلی ایران دخالت کند..

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۳:۳۰
که هرگز به دونالد ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت رئیس جمهورآمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی اجازه داده نخواهد شد به امور داخلی ایران دخالت کند..

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۳:۳۵
تروریسم اقتصادی آمریکا جنایتکار شماره یک تنها عامل ناامنی در منطقه است
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۳:۳۵
تروریسم اقتصادی آمریکا جنایتکار شماره یک تنها عامل ناامنی در منطقه است

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۴:۱۹
آمریکا همچنان بزرگ ترین حامی تروریسم درجهان است.
آمریکا عامل ناامنی درمنطقه، خلیج عمان، افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه، نوارغزه، فلسطین، یمن و جهان است.
آمریکا عامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی درسراسرمنطقه خاورمیانه و جهان است.
آمریکا عامل اصلی جنگ درسراسرجهان است.
آمریکا عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم درسراسرجهان است.

1 - با دونالد ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت رئیس جمهورآمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی مذاکره، گفت وگو همکاری نخواهیم کرد.
2 - با دونالد ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت رئیس جمهورآمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک کش سعودی مذاکره، گفت وگو همکاری نخواهیم کرد.
حمله به نفتکش ها کار آمریکا جنایتکار شماره یک بود.
که آمریکا جنایتکار شماره یک درحمله به نفتکش ها درخلیج عمان مستقیم دست داشته است.
آمریکا جنایتکار شماره یک عامل تروریسم دولتی درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان است.

۱۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
رزمنده ایرانی آمریکا را به دست داشتن در انفجار دو نفتکش در دریای عمان متهم کرد.
آمریکا پشت حادثه نفتکش‌ها در دریای عمان است.
که خود آمریکایی‌ها پشت این ماجرا هستند.

عربستان تروریست ها را تسلیح می کند.
عربستان سعودی با اسلاح های خریداری شده ازکشورهای اروپایی، تروریست ها را درمناطق مختلف خاورمیانه تسلیح و تجهیزمی کند.
عربستان تسلیحات القاعده را تامین می کند.
عربستان تسلیحات داعش را تامین می کند.
عربستان تسلیحات گروه تروریستی جبهه النصره را تامین می کند.
عربستان تسلیحات مخالفان سوری را تامین می کند.


۱۱:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
آمریکا جنایتکار شماره یک همراه با چند کشور جنایتکار شماره یک دیگر با مجوز رسمی سازمان های بین المللی جنایتکار شماره یک از داعش، گروه تروریستی جبهه النصره، مخالفان سوری، تکفیری ها، تروریست ها و دیگر گروه های اروریستی درسوریه، لبنان، عراق، یمن، افغانستان، پاکستان، لیبی، منطقه خاورمیانه و جهان کمک، حمایت و پشتیبانی می کند.

۱۰:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
1 - با دونالد ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت رئیس جمهورآمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی مذاکره، گفت وگو همکاری نخواهیم کرد.
2 - با دونالد ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت رئیس جمهورآمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک کش سعودی مذاکره، گفت وگو همکاری نخواهیم کرد.
حمله به نفتکش ها کار آمریکا جنایتکار شماره یک بود.
که آمریکا جنایتکار شماره یک درحمله به نفتکش ها درخلیج عمان مستقیم دست داشته است.

۱۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
1 - صهیونیست ها درسراسرمنطقه خاورمیانه با پشتیبانی آمریکا جنایت می کنند.
2 - سعودی ها درسراسرمنطقه خاورمیانه با پشتیبانی آمریکا جنایت می کنند.
3 - اماراتی ها درسراسرمنطقه خاورمیانه با پشتیبانی آمریکا جنایت می کنند.
4 - بحرینی ها درسراسرمنطقه خاورمیانه با پشتیبانی آمریکا جنایت می کنند.
5 - تروریست های القاعده درسراسرمنطقه خاورمیانه و جهان با پشتیبانی آمریکا جنایت می کنند.
6 - تروریست های داعش درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان با پشتیبانی آمریکا جنایت می کنند.
7 - مخالفان سوری، گروه تروریستی جبهه النصره، ارتش آزاد سوریه، شورشیان سوریه، تروریست های خارجی درسوریه با پشتیبانی آمریکا جنایت می کنند.

۱۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۱۲:۵۳
1 - آگوست سال 1945 آمریکا بر سر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن بمب اتمی انداخت. اکنون 73 سال از آن ماجرا می‌گذرد، اما هنوز هم هیچ‌کس اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشر نمی کند، خفه خون گرفتن و سکوت اختیارکرده است.
2 - ومجامع حقوق بشری ازسال 1945 تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشرنمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟
3 - واین درحالی است که مدعیان حقوق بشر و سازمان های بین المللی تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکایی ها جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده مدعیان دروغین حقوق بشرنمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟
آمریکایی ها جنایتکار شماره یک از سال 1945 تاکنون بویی از انسانیت نبرده اند.

۱۰:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
آمریکا جنایتکار شماره یک عامل اصلی انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان است.
آمریکایی ها جنایتکار شماره یک از سال 1945 تاکنون بویی از انسانیت نبرده اند.

اسرائیل جنایتکار شماره یک عامل اصلی انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان است.
صهیونیست ها جنایتکار شماره یک ازسال 1974 تاکنون بویی از انسانیت نبرده اند.

۰۹:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
متأسفانه هیچ نهاد و سازمان جهانی پاسخگوی این نیروهای تروریسم بین المللی آمریکایی نیست تا بگوید شما چه غلطی در منطقه خاورمینه، خلیج فارس و دریای عمان میکنید؟

۰۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار آمریکا جنایتکار شماره یک بود/ سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک در برابر جنایات نیروهای تروریست آمریکایی در دریای عمان نباید سکوت کنند.
آمریکا جنایتکار شماره یک عامل ناامنی درمنطقه و دریای عمان است.
آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون ثابت کرده است که عامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان است.

۰۷:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
1 - امریکا و رژیم صهیونیستی، مظنون اصلی ناامنی در خلیج فارس
2 - سرویس های امنیتی امریکا و موساد ­، مظنون اصلی نا امن کردن صادرات نفت خلیج فارس و دریای عمان هستند.
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۴۸
3 - حماقت عربستان ، امارات و بحرین نیز آتش افروزی در منطقه را تقویت کرده است .
4 - جمهوری اسلامی ایران با قدرت از منافع ملی اش و ثبات منطقه حمایت ، دشمنان را نا امید و کاخ سفید را به عقب می راند.

۰۷:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار اسرائیل جنایتکار شماره یک بود
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۱
رژیم صهیونیستی باید درباره انفجار نفتکش ها در دریای عمان توضیح دهد
آمریکا جنایتکار شماره یک ازحمله تروریستی به نفتکش ها در دریای عمان آگاه است.

۰۷:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
آمريکا و متحدانش از جنگ طلبی دست بردارند
ترامپ، بولتون، بن زائد و بن سلمان به علت جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دریمن باید دردادگاه لاهه محاکمه شوند.
آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون درسایه سکوت سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک قوانین بین المللی را زیرپا گذاشته است.
آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون درسایه سکوت سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک حقوق بین المللی را زیرپا گذاشته است.
آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون درسایه سکوت سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک حقوق بشر را زیرپا گذاشته است.
آمریکا شریک جنایات تروریست های تکفیری درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان است.
تروریست ها درسوریه، عراق، افغانستان، لیبی، یمن و منطقه روزانه ازآمریکا سلاح دریافت می کنند.
آمریکا به تروریست ها درسراسرمنطقه خاورمیانه و جهان سلاح می دهد.
آمریکا از تروریست ها حمایت نظامی می کند.
آمریکا، اروپا، عربستان سعودی، امارات، بحرین و رژیم صهیونیستی درتاسیس و حمایت ازتروریست ها درمنطقه نقش دارند.
آمریکا، عربستان سعودی، امارات و رژیم صهیونیستی مسئول انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان هستند.

۰۱:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
1 - آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2015 تاکنون شریک جرم جنایات و حشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ائتلاف متجاوز سعودی درجنگ یمن است.
نیروهای تروریست آمریکایی جنایتکار شماره یک به همراه ائتلاف متجاوز سعودی به علت جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درجنگ یمن باید دادگاه لاهه محاکمه شوند.

2 - انگلیس جنایتکار شماره یک ازسال 2015 تاکنون شریک جرم جنایات و حشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ائتلاف متجاوز سعودی درجنگ یمن است.
نیروهای تروریست انگلیسی جنایتکار شماره یک به همراه ائتلاف متجاوز سعودی به علت جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درجنگ یمن باید دادگاه لاهه محاکمه شوند.

3 - امارات جنایتکار شماره یک ازسال 2015 تاکنون شریک جرم جنایات و حشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ائتلاف متجاوز سعودی درجنگ یمن است.
نیروهای تروریست اماراتی جنایتکار شماره یک به همراه ائتلاف متجاوز سعودی به علت جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درجنگ یمن باید دادگاه لاهه محاکمه شوند.

4 - اسرائیل جنایتکار شماره یک ازسال 2015 تاکنون شریک جرم جنایات و حشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ائتلاف متجاوز سعودی درجنگ یمن است.
نیروهای تروریست اسرائیلی جنایتکار شماره یک به همراه ائتلاف متجاوز سعودی به علت جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درجنگ یمن باید دادگاه لاهه محاکمه شوند.

5 - سودان جنایتکار شماره یک ازسال 2015 تاکنون شریک جرم جنایات و حشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ائتلاف متجاوز سعودی درجنگ یمن است.
نیروهای تروریست سودانی جنایتکار شماره یک به همراه ائتلاف متجاوز سعودی به علت جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درجنگ یمن باید دادگاه لاهه محاکمه شوند.

۰۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
ازسال 1974 تاکنون درهرجای دنیال جنایتی رخ می دهد دست رژیم صهیونیستی جنایتکار شماره یک همراه با چند کشور جنایتکار شماره یک دیگر درکاراست.
اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا و اسرائیل وعربستان ومزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.
صهیونیست ها جنایتکار ازسال 1974 تاکنون بویی از انسانیت نبرده اند. آمریکایی ها جنایتکار، کشورهای عربی جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکار شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در سراسر منطقه خاورمیانه وجهان هستند.

۰۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
رزمنده ایرانی آمریکا و متحدانش را مسئول حادثه دریای عمان معرفی کرد
رزمنده ایرانی، اسرائیل و متحدانش را به حمله به دو نفتکش در دریای عمان متهم کرد.

۰۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
1 - انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار آمریکا جنایتکار شماره یک بود/ درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست سکوت دربرابر جنایت ازخود جنایت بدتراست.
2 - انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار عربستان جنایتکار شماره یک بود/ درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست سکوت دربرابر جنایت ازخود جنایت بدتراست.
3 - انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار امارات جنایتکارشماره یک بود/ درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست سکوت دربرابر جنایت ازخود جنایت بدتراست.
4 - انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان کار اسرائیل جنایتکارشماره یک بود/ درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست سکوت دربرابر جنایت ازخود جنایت بدتراست.

۱۸:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
آمریکا جنایتکارشماره یک ازسال 2001 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار شماره یک دیگر درسایه سکوت سازمان های بین المللی جنایتکارشماره یک در سراسرمنطقه و دنیا تروریسم به راه انداخته است.

۱۴:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
‫که دونالد ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت رئیس جمهورآمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی باید روزانه هزار بار بگوید اشتباه کردم که غلط کردم به درخواست بنیامین نتانیاهو نخست رژیم کودک کش صهیونیستی ازبرجام خارج شده است.‬‎
ایرانی‌ها قبل ازبرجام، امضای برجام شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌دادند و هم بعد از خروج آمریکا از این توافق دیگر «مرگ بر آمریکا» سرمی دهند و همچنان نیزادامه دارد.


۱۴:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
ترامپ باید ازملت ایران عذرخواهی کند.
رئیس جمهورآمریکا جنایتکارشماره یک باید رفتارش را اصلاح کند.
دولت ترامپ باید رعایت قوانین بین المللی را از سگ وحشی کره شمالی یاد و درس بگیرد!
دولت ترامپ باید رعایت حقوق بین المللی را از سگ وحشی کره شمالی یاد و درس بگیرد!
دولت ترامپ باید رعایت حقوق بشر را از سگ وحشی کره شمالی یاد و درس بگیرد!
سازمان های بین المللی جنایتکارشماره یک دهان سگ هارشان را درکاخ سفید
ازسازمان های بین المللی جنایتکارشماره یک می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا، کاخ سفید ببندند

۱۴:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
ترامپ باید ازملت ایران عذرخواهی کند.
سازمان های بین المللی جنایتکارشماره یک دهان سگ هارشان را درکاخ سفید
ازسازمان های بین المللی جنایتکارشماره یک می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا، کاخ سفید ببندند


۱۴:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
تشکر از رهبر کره شمالی
ازاین بابت از رهبر کره شمالی تشکر و قدردانی می کنم
کره شمالی : آمریکا را با 5 میلیون بمب هسته ای نابود می کنیم

۱۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳:۳۷
آقای ترامپ، دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
مردم جواب دندانشکنی به آمریکا جنایتکار شماره یک و رئیس جمهور اوباش آن خواهند داد. هرکس نتواند این حیوان وحشی را رام کند ایران و ایرانیان می توانند.

۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰۴:۳۰
‌1 - آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی آشوب‌ها در منطقه است.
‌2 - اروپا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی آشوب‌ها در منطقه است.
‌3 - عربستان جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی آشوب‌ها در منطقه است.
‌4 - امارات جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی آشوب‌ها در منطقه است.
‌5 - بحرین جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی آشوب‌ها در منطقه است.
‌6 - اسرائیل جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی آشوب‌ها در منطقه است.
‌7 - سازمان ملل خیانتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی آشوب‌ها در منطقه است.
‌8 - شورای امنیت سازمان خیانتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی آشوب‌ها در منطقه است
‌9 - شورای حقوق بشرسازمان ملل خیانتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی آشوب‌ها در منطقه است.

۱۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
روحانی ازسال 1392 تاکنون شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکایی ها جنایتکار شماره یک درسراسرمنطقه خاورمیانه و جهان است.


ظریف ازسال 1392 تاکنو
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
در پاسخ به پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا

سخنگوی طالبان:
آمریکا از داعش پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی می کند
آمریکا از داعش پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی می کند
شنبه 25 خرداد 1398 - 08:49

سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات یک مقام آمریکایی گفت: گروه تروریستی داعش در مناطق شرقی افغانستان از کمک نیروی هوایی و اطلاعاتی آمریکا برخوردار است.


ژنرال «فرانک مکنزی» گفته بود که داعش از افغانستان قصد حمله به آمریکا را دارد و حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، از وقوع این حمله جلوگیری کرده است.

ذبیح الله مجاهد افزود: داعش در افغانستان تهدید قابل توجهی نیست و اگر حمایت هوایی آمریکا از این گروه تروریستی در شرق افغانستان نبود، استان ننگرهار را از وجود آنها پاکسازی می‌کردیم.

وی ادامه داد: فتنه داعش از ابتدای ظهور در افغانستان از کمک آمریکا برخوردار بود و البته داعش عددی نیست که تهدید خوانده شود.

مجاهد تاکید کرد که طالبان داعش را در بیشتر مناطق افغانستان نابود کرده است و دلیل ادامه حضور این گروه تروریستی در مناطق شرقی افغانستان نیز کمک نیروی هوایی و اطلاعاتی آمریکا است.

وی ادامه داد که نظامیان آمریکایی با بمباران خطوط طالبان از ریشه کردن داعش جلوگیری می‌کنند.

مجاهد تصریح کرد که گفته‌های مقامهای آمریکایی با عملکرد آنها تناقض دارد، آنها از نام و وجود داعش برای ادامه حضور نظامی در افغانستان استفاده می‌کنند.

شماری از کارشناسان افغان بر این عقیده هستند از آنجایی که آمریکایی‌ها در شش دور از مذاکرات دوحه قطر با طالبان دستاوردی نداشتند، از اهرم داعش برای فشار روی طالبان استفاده می‌کنند.

برخی نیز معتقدند از آنجایی که آمریکاییها برای خروج از افغانستان تغییر عقیده داده‌اند، به دنبال بهانه‌ای برای تداوم حضور نامشروع خود هستند.

پیش از این غربی‌ها از حضور ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان سخن گفته بودند اما پس از پایان دور ششم مذاکرات دوحه قطر، تعداد گروههای این لیست به عدد ۳۰ افزایش یافت.

افزایش دشمن‌های فرضی برای حضور غیر مشروع نظامیان غربی در افغانستان، از مدت‌ها پیش در دستور جنگ روانی پنتاگون بود و داعش نیز در کانون این جنگ قرار دارد.

حضور ۱۸ ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان، نه تنها برای مردم این کشور امنیت نیاورده است، بلکه هر روز بر شدت ناامنی در مناطق مختلف این کشور افزوده می‌شود.

آمریکایی‌ها سالانه ۵۰ میلیارد دلار برای امنیت سربازان خود در افغانستان هزینه می‌کنند.

سخنگوی طالبان چندی پیش اعلام کرده بود که برای بیرون راندن اشغالگران حملات خود را علیه نیروهای متجاوز آمریکایی شدت می‌بخشند.

مسوول مذاکرات صلح طالبان با آمریکا در دوحه قطر، نیز گفته بود پس از شکست دو ابرقدرت در افغانستان (بریتانیا و شوروی) به زودی ابرقدرت آمریکا نیز از این کشور پا به فرار خواهد گذاشت.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
در پاسخ به پاتریک شاناهان نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده کاخ سفید
آمریکا جنایتکار شماره یک داعش را وارد افغانستان کرده است.
آمریکا جنایتکار شماره یک ازداعش درافغانستان کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کند.

سخنگوی طالبان:
آمریکا از داعش پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی می کند
آمریکا از داعش پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی می کند
شنبه 25 خرداد 1398 - 08:49

سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات یک مقام آمریکایی گفت: گروه تروریستی داعش در مناطق شرقی افغانستان از کمک نیروی هوایی و اطلاعاتی آمریکا برخوردار است.


ژنرال «فرانک مکنزی» گفته بود که داعش از افغانستان قصد حمله به آمریکا را دارد و حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، از وقوع این حمله جلوگیری کرده است.

ذبیح الله مجاهد افزود: داعش در افغانستان تهدید قابل توجهی نیست و اگر حمایت هوایی آمریکا از این گروه تروریستی در شرق افغانستان نبود، استان ننگرهار را از وجود آنها پاکسازی می‌کردیم.

وی ادامه داد: فتنه داعش از ابتدای ظهور در افغانستان از کمک آمریکا برخوردار بود و البته داعش عددی نیست که تهدید خوانده شود.

مجاهد تاکید کرد که طالبان داعش را در بیشتر مناطق افغانستان نابود کرده است و دلیل ادامه حضور این گروه تروریستی در مناطق شرقی افغانستان نیز کمک نیروی هوایی و اطلاعاتی آمریکا است.

وی ادامه داد که نظامیان آمریکایی با بمباران خطوط طالبان از ریشه کردن داعش جلوگیری می‌کنند.

مجاهد تصریح کرد که گفته‌های مقامهای آمریکایی با عملکرد آنها تناقض دارد، آنها از نام و وجود داعش برای ادامه حضور نظامی در افغانستان استفاده می‌کنند.

شماری از کارشناسان افغان بر این عقیده هستند از آنجایی که آمریکایی‌ها در شش دور از مذاکرات دوحه قطر با طالبان دستاوردی نداشتند، از اهرم داعش برای فشار روی طالبان استفاده می‌کنند.

برخی نیز معتقدند از آنجایی که آمریکاییها برای خروج از افغانستان تغییر عقیده داده‌اند، به دنبال بهانه‌ای برای تداوم حضور نامشروع خود هستند.

پیش از این غربی‌ها از حضور ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان سخن گفته بودند اما پس از پایان دور ششم مذاکرات دوحه قطر، تعداد گروههای این لیست به عدد ۳۰ افزایش یافت.

افزایش دشمن‌های فرضی برای حضور غیر مشروع نظامیان غربی در افغانستان، از مدت‌ها پیش در دستور جنگ روانی پنتاگون بود و داعش نیز در کانون این جنگ قرار دارد.

حضور ۱۸ ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان، نه تنها برای مردم این کشور امنیت نیاورده است، بلکه هر روز بر شدت ناامنی در مناطق مختلف این کشور افزوده می‌شود.

آمریکایی‌ها سالانه ۵۰ میلیارد دلار برای امنیت سربازان خود در افغانستان هزینه می‌کنند.

سخنگوی طالبان چندی پیش اعلام کرده بود که برای بیرون راندن اشغالگران حملات خود را علیه نیروهای متجاوز آمریکایی شدت می‌بخشند.

مسوول مذاکرات صلح طالبان با آمریکا در دوحه قطر، نیز گفته بود پس از شکست دو ابرقدرت در افغانستان (بریتانیا و شوروی) به زودی ابرقدرت آمریکا نیز از این کشور پا به فرار خواهد گذاشت.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
در پاسخ به پاتریک شاناهان نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده کاخ سفید
آمریکا جنایتکار شماره یک داعش را وارد افغانستان کرده است.
آمریکا جنایتکار شماره یک ازداعش درافغانستان کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کند.

سخنگوی طالبان:
آمریکا از داعش پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی می کند
آمریکا از داعش پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی می کند
شنبه 25 خرداد 1398 - 08:49

سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات یک مقام آمریکایی گفت: گروه تروریستی داعش در مناطق شرقی افغانستان از کمک نیروی هوایی و اطلاعاتی آمریکا برخوردار است.


ژنرال «فرانک مکنزی» گفته بود که داعش از افغانستان قصد حمله به آمریکا را دارد و حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، از وقوع این حمله جلوگیری کرده است.

ذبیح الله مجاهد افزود: داعش در افغانستان تهدید قابل توجهی نیست و اگر حمایت هوایی آمریکا از این گروه تروریستی در شرق افغانستان نبود، استان ننگرهار را از وجود آنها پاکسازی می‌کردیم.

وی ادامه داد: فتنه داعش از ابتدای ظهور در افغانستان از کمک آمریکا برخوردار بود و البته داعش عددی نیست که تهدید خوانده شود.

مجاهد تاکید کرد که طالبان داعش را در بیشتر مناطق افغانستان نابود کرده است و دلیل ادامه حضور این گروه تروریستی در مناطق شرقی افغانستان نیز کمک نیروی هوایی و اطلاعاتی آمریکا است.

وی ادامه داد که نظامیان آمریکایی با بمباران خطوط طالبان از ریشه کردن داعش جلوگیری می‌کنند.

مجاهد تصریح کرد که گفته‌های مقامهای آمریکایی با عملکرد آنها تناقض دارد، آنها از نام و وجود داعش برای ادامه حضور نظامی در افغانستان استفاده می‌کنند.

شماری از کارشناسان افغان بر این عقیده هستند از آنجایی که آمریکایی‌ها در شش دور از مذاکرات دوحه قطر با طالبان دستاوردی نداشتند، از اهرم داعش برای فشار روی طالبان استفاده می‌کنند.

برخی نیز معتقدند از آنجایی که آمریکاییها برای خروج از افغانستان تغییر عقیده داده‌اند، به دنبال بهانه‌ای برای تداوم حضور نامشروع خود هستند.

پیش از این غربی‌ها از حضور ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان سخن گفته بودند اما پس از پایان دور ششم مذاکرات دوحه قطر، تعداد گروههای این لیست به عدد ۳۰ افزایش یافت.

افزایش دشمن‌های فرضی برای حضور غیر مشروع نظامیان غربی در افغانستان، از مدت‌ها پیش در دستور جنگ روانی پنتاگون بود و داعش نیز در کانون این جنگ قرار دارد.

حضور ۱۸ ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان، نه تنها برای مردم این کشور امنیت نیاورده است، بلکه هر روز بر شدت ناامنی در مناطق مختلف این کشور افزوده می‌شود.

آمریکایی‌ها سالانه ۵۰ میلیارد دلار برای امنیت سربازان خود در افغانستان هزینه می‌کنند.

سخنگوی طالبان چندی پیش اعلام کرده بود که برای بیرون راندن اشغالگران حملات خود را علیه نیروهای متجاوز آمریکایی شدت می‌بخشند.

مسوول مذاکرات صلح طالبان با آمریکا در دوحه قطر، نیز گفته بود پس از شکست دو ابرقدرت در افغانستان (بریتانیا و شوروی) به زودی ابرقدرت آمریکا نیز از این کشور پا به فرار خواهد گذاشت.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
رزمنده ایرانی باردیگرآمریکا را به حمایت ازتروریسم، القاعده، داعش و گروه های تروریستی متهم کرد.
حضورآمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون درافغانستان ومتطقه خاورمیانه، سبب گسترش تروریسم شده است.
آمریکا جنایتکار شماره یک یک کشور اشغالگراست.
واشنگتن حامی تروریسم درجهان است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
رزمنده ایرانی باردیگرآمریکا را به حمایت ازتروریسم، القاعده، داعش و گروه های تروریستی متهم کرد.
حضورآمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون درافغانستان ومتطقه خاورمیانه، سبب گسترش تروریسم شده است.
آمریکا جنایتکار شماره یک یک کشور اشغالگراست.
واشنگتن حامی تروریسم درجهان است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک درجنایت های تروریست های شریک جرم است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
رزمنده ایرانی باردیگرآمریکا را به حمایت ازتروریسم، القاعده، داعش و گروه های تروریستی متهم کرد.
حضورآمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون درافغانستان ومتطقه خاورمیانه، سبب گسترش تروریسم شده است.
آمریکا جنایتکار شماره یک یک کشور اشغالگراست.
واشنگتن حامی تروریسم درجهان است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک درجنایت های تروریست های شریک جرم است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک حامی جنایات جنگی سعودی ها دریمن است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک حامی جنایات جنگی اماراتی ها دریمن است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک حامی جنایات جنگی ائتلاف متجاوز سعودی دریمن است.
تجاوز وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ائتلاف متجاوز سعودی به یمن جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
رزمنده ایرانی، دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا وپاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا را دردریای عمان، خلیج فارس و منطقه خاورمیانه به دروغگویی متهم کرد
حاکمات آمریکا دیکتاتورهستند وهیچ احترامی قوانین بین الملل، حقوق بین الملل و حقوق بشرقائل نیستند.
رزمنده ایرانی باردیگرآمریکا را به حمایت ازتروریسم، القاعده، داعش و گروه های تروریستی متهم کرد.
حضورآمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون درافغانستان ومتطقه خاورمیانه، سبب گسترش تروریسم شده است.
آمریکا جنایتکار شماره یک یک کشور اشغالگراست.
واشنگتن حامی تروریسم درجهان است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک درجنایت های تروریست های شریک جرم است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک حامی جنایات جنگی سعودی ها دریمن است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک حامی جنایات جنگی اماراتی ها دریمن است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک حامی جنایات جنگی ائتلاف متجاوز سعودی دریمن است.
تجاوز وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ائتلاف متجاوز سعودی به یمن جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
رزمنده ایرانی، آمریکا را به فروش انواع سلاح های ممنوعه، بمب های خوشه ای و تسلیحات نظامی به ائتلاف متجاوز سعودی متهم کرد.
آمریکا شریک جرم جنایات ائتلاف متجاوز سعودی درجنگ یمن است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
دولت آمریکا دیکتاتوراست که به سازمان های بین المللی احترام نمی گذارد.
بمباران یمن با بمب های خوشه ای آمریکا ازسال 2015 تاکنون توهین به سازمان های بین المللی است.
استفاده ازتسلیحات ممنوعه آمریکایی ازسال 2015 تاکنون درحمله به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن برای جامعه بین المللی شرم آوراست.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
رفتارهای آمریکا منطقه را بی ثبات کرده است.
سازمان های بین المللی چرا درمقابل جنایات آمریکا خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیار کرده اند؟
سازمان های بین المللی چرا عامل حادثه نفتکش‌ها در دریای عمان تاکنون خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیارکرده اند؟
همه می دانند حمله به دو نفتکش در دریای عمان کار آمریکا بود.
که آمریکا درحمله به نفتکش ها درخلیج عمان دست داشته است.
حمله به نفتکش‌ها کار آمریکا بود/ 23 خرداد 1398
که آمریکا در حمله به نفتکش‌ها در خلیج عمان دست داشته است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
آمریکایی‌ها جنایتکار شماره یک دنبال این هستند که ما هیچ مراوده اقتصادی با دیگر کشورها نداشته باشیم.
مقام‌های آمریکایی عامل اصلی حمله روز پنجشنبه 23 خرداد ماه 1389 به دو نفتکش در دریای عمان هستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
در پاسخ به پاتریک شاناهان نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده کاخ سفید

رزمنده ایرانی، دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا وپاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا را دردریای عمان، خلیج فارس و منطقه خاورمیانه به دروغگویی متهم کرد
حاکمات آمریکا دیکتاتورهستند وهیچ احترامی قوانین بین الملل، حقوق بین الملل و حقوق بشرقائل نیستند.
رزمنده ایرانی باردیگرآمریکا را به حمایت ازتروریسم، القاعده، داعش و گروه های تروریستی متهم کرد.
حضورآمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون درافغانستان ومتطقه خاورمیانه، سبب گسترش تروریسم شده است.
آمریکا جنایتکار شماره یک یک کشور اشغالگراست.
واشنگتن حامی تروریسم درجهان است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک درجنایت های تروریست های شریک جرم است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک حامی جنایات جنگی سعودی ها دریمن است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک حامی جنایات جنگی اماراتی ها دریمن است.
پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا جنایتکارشماره یک حامی جنایات جنگی ائتلاف متجاوز سعودی دریمن است.
تجاوز وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی ائتلاف متجاوز سعودی به یمن جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۰:۵۴
رزمنده ایرانی، آمریکا را به فروش انواع سلاح های ممنوعه، بمب های خوشه ای و تسلیحات نظامی به ائتلاف متجاوز سعودی متهم کرد.
آمریکا شریک جرم جنایات ائتلاف متجاوز سعودی درجنگ یمن است.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۱:۰۰
بمباران یمن با بمب های خوشه ای آمریکا ازسال 2015 تاکنون توهین به سازمان های بین المللی است.
استفاده ازتسلیحات ممنوعه آمریکایی ازسال 2015 تاکنون درحمله به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن برای جامعه بین المللی شرم آوراست.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۱:۱۲
دولت آمریکا دیکتاتوراست که به سازمان های بین المللی احترام نمی گذارد.
بمباران یمن با بمب های خوشه ای آمریکا ازسال 2015 تاکنون توهین به سازمان های بین المللی است.
استفاده ازتسلیحات ممنوعه آمریکایی ازسال 2015 تاکنون درحمله به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن برای جامعه بین المللی شرم آوراست.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۱:۳۵
رفتارهای آمریکا منطقه را بی ثبات کرده است.
سازمان های بین المللی چرا درمقابل جنایات آمریکا خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیار کرده اند؟
سازمان های بین المللی چرا عامل حادثه نفتکش‌ها در دریای عمان تاکنون خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیارکرده اند؟
همه می دانند حمله به دو نفتکش در دریای عمان کار آمریکا بود.
حمله به نفتکش‌ها کار آمریکا بود/ 23 خرداد 1398
که آمریکا در حمله به نفتکش‌ها در خلیج عمان دست داشته است.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۱:۳۵
رفتارهای آمریکا منطقه را بی ثبات کرده است.
سازمان های بین المللی چرا درمقابل جنایات آمریکا خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیار کرده اند؟
سازمان های بین المللی چرا عامل حادثه نفتکش‌ها در دریای عمان تاکنون خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیارکرده اند؟
همه می دانند حمله به دو نفتکش در دریای عمان کار آمریکا بود.
حمله به نفتکش‌ها کار آمریکا بود/ 23 خرداد 1398
که آمریکا در حمله به نفتکش‌ها در خلیج عمان دست داشته است.

1 - آمریکا جنایتکار شماره یک از سال 2001 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکارشماره یک دیگر با مجوز رئیس شورای امتیت سازمان ملل متحد جنایتکار شماره یک از تروریسم در سراسرمنطقه خاورمیانه و جهان کمک، حمایت و پشتیبانی می کند و همچنان نیزادامه می دهد.

2 - آمریکا جنایتکار شماره یک از سال 2001 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکارشماره یک دیگر با مجوز رئیس شورای امتیت سازمان ملل متحد جنایتکار شماره یک از القاعده در سراسرمنطقه خاورمیانه و جهان کمک، حمایت و پشتیبانی می کند و همچنان نیزادامه می دهد.

3 - آمریکا جنایتکار شماره یک از سال 2011 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکارشماره یک دیگر با مجوز رئیس شورای امتیت سازمان ملل متحد جنایتکار شماره یک از داعش در سراسرمنطقه خاورمیانه و جهان کمک، حمایت و پشتیبانی می کند و همچنان نیزادامه می دهد.

4 - آمریکا جنایتکار شماره یک از سال 2011 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکارشماره یک دیگر با مجوز رئیس شورای امتیت سازمان ملل متحد جنایتکار شماره یک از گروه های تروریستی در سراسرمنطقه خاورمیانه و جهان کمک، حمایت و پشتیبانی می کند و همچنان نیزادامه می دهد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
سفیر انگلستان به وزارت امور خارجه احضار شد
سفیر انگلستان به وزارت امور خارجه احضار شد
شنبه 25 خرداد 1398 - 22:14

در پی اظهارات خلاف واقع وزیر خارجه انگلیس در تبعیت کورکورانه و عجولانه از امریکا در متهم کردن کشورمان به دست داشتن در حوادث اخیر برای دو نفتکش در دریای عمان، سفیر انگلستان به وزارت امور خارجه احضار شد.


در پی اظهارات خلاف واقع وزیر خارجه انگلیس در تبعیت کورکورانه و عجولانه از امریکا در متهم کردن کشورمان به دست داشتن در حوادث اخیر برای دو نفتکش در دریای عمان، دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه امروز در ملاقات با سفیر انگلیس، شدیدا به این مواضع غیر قابل قبول و ضد ایرانی دولت انگلیس اعتراض و با اشاره به اتهام مطروحه که بدون ارائه کمترین سند و مدرکی و تنها در چارچوب سیاست دنباله روانه لندن از واشنگتن مطرح شده، افزود: در جریان جلسه (بسته) پنجشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل نیز هیچ کس بجز انگلیس با این اتهام واهی آمریکا همراهی نکرد؛ حتی بسیاری از رسانه های بین المللی شناخته شده نیز ادعای آمریکا و انگلیس را به استناد اظهارات مقامات شرکت مالک کشتی و ملوانان آن رد کردند.

مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه با تقبیح این اتهامات بی اساس و اعلام اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران خواستار ادای توضیح طرف انگلیسی و تصحیح این موضع گردید و افزود: واکنش های مردمی علیه انگلیس ناشی از اینگونه رویکردهای حمایت گرانه این کشور از ادعاهای بی پایه و اساس مقامات آمریکایی در مسائل مختلف از جمله موضوع فوق است و اتخاذ مواضع واقع گرایانه از سوی دولت انگلیس منطبق با واقعیات سیاست های جمهوری اسلامی ایران و لزوم تجدید نظر در رویکرد این کشور، را یادآوری می کنیم.

سفیر انگلیس در این دیدار اظهار داشت: مراتب را فورا به لندن منعکس خواهد کرد.

1 - سفیرانگلیس جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک باید اخراج شود روحانی، ظریف، عراقچی و مسئولین با عذرخواهی کنند.
2 - چرا انگلیس جنایتکار شماره یک ازسال 1357 تاکنون به عاملان شهادت 18000 ایرانی پناه داده است؟
3 - انگلیس، ایتالیا، فرانسه و سایرکشورهای اروپایی، پایتخت وخانه قاتلان 18 هزارشهید ایرانی+ فیلم
دولت ناتوان روحانی باید سفیر انگلیس جنایتکارشماره یک را اخراج کند.
دولت ناتوان روحانی باید هرچه سریع سفیرانگلیس را احضار و شکایت خود را اعلام کند و یا حتی سفیر را اخراج کند.
کم عقلی آن بود که اجازه دهند وزیر خارجه انگلیس جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک درجهان بعد از این همه اهانت، توهین، بی احترامی، جنایت و خیانت علیه این ملت، پا بر این خاک مقدس بگذارد دولت ناتوان روحانی، ظریف خیانتکار، مسئولین و نمایندگان مجلس باید از ورود این فرد بی ارزش و همجنس گرا خودداری می کردند.
نیروهای تروریست انگلیسی ازسال 2001 تاکنون به همراه نیروهای تروریست آمریکایی درافغاستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه، لبنان، یمن ومنطقه خاورمیانه آدم می کشند، مقامات حیوان وحشی انگلیس جنایتکار شماره از حمایت آمریکا جنایتکار شماره یک دنبال متهم کردن و محکوم کردن ایران درخلیج عمان و منطقه است شرم آوراست.
انگلیس جنایتکار و آمریکا جنایتکارشماره یک همراه با چند کشور جنایتکار شماره یک ازسال 2015 تاکنون درسایه سکوت سازمان های بین المللی جنایتکار شماره یک دریمن آدم می کشند، سران نجس وحشی، بی ادب، فرهنگ و بی شخصیت آمریکا جنایتکارشماره یک و انگلیس جنایتکار شماره یک دنبال محکوم کردن ایران هستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
بیش از 999 هزار بار از طریق رسانه ها به مقامات آمریکا جنایتکار شماره یک هشدار داده ایم سران حیوان وحشی آمریکا جنایتکار شماره یک حق دخالت درامور داخلی ایران ندارند.
بیش از 999 هزار بار از طریق رسانه ها به مقامات انگلیس جنایتکار شماره یک هشدار داده ایم سران حیوان وحشی انگلیس جنایتکار شماره یک حق دخالت درامور داخلی ایران ندارند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
0
0
آمریکا و انگلیس ازسال 2015 تاکنون با تامین سلاح عربستان و امارات شریک جرم جنایات جنگی دریمن هستند.
که آمریکا و انگلیس درحمله تروریستی به نفتکش ها درخلیج عمان نقش داشتند.
آمریکا و انگلیس مسئول حمله به نفتکش ها درخلیج عمان هستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
0
0
رزمنده ایرانی: ایران باید به عربستان حمله کند تا آمریکا و انگلیس را بترساند!
رزمنده ایرانی: ایران باید به اسرائیل حمله کند تا آمریکا و انگلیس را بترساند!
در ادامه هذیان‌گویی مقامات آمریکایی
سناتور آمریکایی: دولت ترامپ باید به ونزوئلا حمله کند تا ایران و کره شمالی را بترساند!
در ادامه هذیان‌گویی مقامات واشنگتن، یک سناتور آمریکایی در پیشنهادی مضحک مدعی شد که دولت ترامپ باید به ونزوئلا حمله کند تا ایران و کره شمالی را بترساند.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۵

«لیندسی گراهام» سناتور ارشد جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که اخیراً خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شده است، در پیشنهادی مضحک که بیشتر به یک هذیان‌گویی شبیه بود، مدعی شد که دولت ترامپ باید به ونزوئلا حمله کند تا ایران و کره شمالی را بترساند.
به گزارش شبکه روسی«راشاتودی» گراهام در اظهاراتی مدعی شد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا باید برای ترساندن ایران و کره شمالی درخصوص آنچه که به آنها گفته شده است، «گزینه نظامی به ونزوئلا و (شاید کوبا) را بر روی میز قرار دهد».
وی در گفت‌وگو با شبکه «فاکس‌نیوز»، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه ترامپ چگونه باید، نزاع‌های خارجی خود را مدیریت کند، گفت:به کوبا اولتیماتوم بدهید-بدون کوبا، مادورو یک روز هم دوام نمی‌آورد- به کوبا بگویید که از ونزوئلا خارج شود. آنچه که ریگان در گرانادا انجام داد را انجام دهید-گزینه نظامی را روی میز قرار دهید.
این سناتور جمهوری‌خواه از ایالت «کارولینای جنوبی» ادامه داد: با حیاط خلوت خود شروع کنید، ونزوئلا و هرآنکس دیگری که می‌دانید درخصوص آنها جدی هستید را اصلاح کنید.
طبق این گزارش، گراهام به طور ضمنی‌اشاره کرد، در صورتیکه ونزوئلا تنبیه شود، ایران و کره شمالی نیز در مسیر درست قرار خواهند
گرفت.
سردرگمی ترامپ
به گزارش فارس، آمریکا و گروهی از متحدان این کشور سوم بهمن ماه سال گذشته در اقدامی غیرقانونی «خوان گوایدو» رهبر کودتاچیان ونزوئلا را به عنوان «رئیس‌جمهور موقت» این کشور به رسمیت شناخته و ادامه دولت مادورو را که تنها چند ماه پیش از آن با رأی بالای مردم ونزوئلا مجددا به ریاست‌جمهوری انتخاب شده بود، غیرقانونی اعلام کردند.
به نوشته رسانه‌های آمریکایی، کاخ سفید هنگام اعلام به رسمیت شناختن گوایدو انتظار داشته وی ظرف تنها چند روز رسماً مادورو را کنار بزند و نظامیان را نیز با خود همراه کند. با گذشت چند ماه، این سناریو عملا شکست خورده و تلاش‌های واشنگتن برای ترغیب نظامیان به حمایت از گوآیدو ناکام مانده است.
علیرغم توطئه‌های گسترده آمریکا علیه دولت و مردم ونزوئلا، تحولات این کشور به سمتی پیش می‌رود که مطلوب کاخ سفید نیست.
هذیان‌گویی
در روزهای گذشته «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفته بود:«من کسی نیستم که وارد جنگ شوم. من به دنبال جنگ با ایران نیستم».
در هفته‌های گذشته همزمان با حضور ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در نزدیکی خلیج‌فارس، برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که واشنگتن گزینه درگیری نظامی با ایران را مورد بررسی قرار داده است. اظهارات «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید که مدعی شد استقرار این ناو و بمب‌افکن‌های آمریکایی در منطقه برای مقابله با «تهدید ایران» است هم بر این فضا دامن زد.
با این وجود، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در چند توییت این ادعاها را رد و رسانه‌ها را به انتشار «اخبار جعلی» متهم کرد.
آمریکا در ماه‌های اخیر ابتدا به لاف‌زنی و گنده‌گویی درباره حمله نظامی به ایران پرداخت، اما پس از آنکه این ترفند نخ‌نما برای امتیازگیری از ایران جواب نداد، از لاف‌زنی‌های مضحک خود عقب‌نشینی کرده و شماره تماس داد و پای تلفن نشست تا مقامات ایرانی با او تماس بگیرند. ترامپ در مرحله بعدی، واسطه‌ها را برای تطمیع راهی تهران کرد. حال پس از ناکامی آن ترفندهای نخ نما، مقامات آمریکایی به هذیان‌گویی افتاده‌اند.


ترامپ نه اهل جنگ است و نه اهل مذاکره
سردبیر یک رسانه آمریکایی می‌گوید نه ترامپ اهل جنگ است و نه مذاکره با او فایده‌ای دارد.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۴


هوگو گوردون سردبیر واشنگتن اگزمینر و سردبیر سابق پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا (هیل)، به ایلنا گفت: ترامپ پس از روی کارآمدن، شروع به افزایش تهدید و فشار و تحریم کرد.
اما تحریم‌ها نتوانسته موجب تسلیم ایران شود. این تحلیلگر سیاسی در ادامه بر مؤثر نبودن تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و در این‌باره گفت: ایران در گذشته هم توان کنارآمدن و دورزدن تحریم‌ها را داشته است.
وی درباره احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا گفت: مذاکره در شرایط فعلی بی‌فایده است. ترامپ از مذاکره صحبت می‌کند اما هدف خوبی از مذاکره با ایران ندارد. ترامپ نمی‌خواهد به منافع ایران احترام بگذارد و می‌خواهد ایران را کشوری کند که تسلیم خواسته‌هایش است.
گوردون تأکید کرد: در واقع اگر ترامپ می‌خواهد حسن‌نیت خود را نشان دهد، برای مذاکره با ایران ابتدا لازم است که تحریم‌ها را بردارد تا از این طریق هم حسن‌نیت خود را نشان دهد، هم اینکه اعتماد سران ایران را به خود جلب کند.
وی در ادامه اتهامات ترامپ علیه ایران را بی‌اساس خواند و گفت: قابل قبول نیست ملتی مانند ایران که به تاریخ خود افتخار می‌کنند را به‌عنوان دشمن بدانیم و این اتهامات را علیه آنها مطرح کنیم. گوردون در ادامه گفت: ملت ایران ملتی باغرور است و به گذشته خود افتخار می‌کند. در طول تاریخ هرگز ندیدیم ایران تسلیم شود. آنها بارها بر این موضوع تأکید کردند. بنابراین ترامپ نمی‌تواند از این طریق به اهداف خود برسد.
سردبیر واشنگتن اگزمینر، در مورد اینکه آیا ترامپ به دنبال جنگ با ایران است یا خیر گفت: من حاضرم قسم بخورم که ترامپ نمی‌خواهد یک جنگ دیگر را در خاورمیانه آغاز کند. ترامپ می‌داند این جنگ چه عواقبی دارد و نمی‌خواهد وارد درگیری با ایران شود.

وقاحت آمریکایی: ایران چرا به برجام پایبند نیست؟!
یک مقام آمریکایی مدعی شد که استفاده ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته نقض برجام است و در عین حال بار دیگر پیشنهاد مذاکره با تهران را تکرار کرد.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۵

به گزارش رویترز، «جکی والکات» نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به نشست فصلی شورای حکام گفت: تسریع ایران در غنی‌سازی اورانیوم باعث نمی‌شود واشنگتن از سیاست خود برای منزوی‌کردن ایران عقب بنشیند.
به نوشته رویترز، برجام این امکان را به ایران می‌دهد تا هزاران سانتریفیوژ نسل اولی IR-1 را به کار گیرد اما محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر استفاده از مدل‌های پیشرفته‌تر آن اعمال کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته در گزارش فصلی خود اعلام کرد که ایران تا 33 سانتریفیوژ IR-6 نصب کرده است اما تنها 10 عدد آن با اورانیوم هگزافلوراید آزمایش شده است.
رویترز می‌افزاید: برجام به ایران اجازه داده است که تا 30 عدد از این سانتریفیوژها را «آزمایش کند» البته بعد از هشت سال و نیم. دیپلمات‌های غربی می‌گویند: اینکه ایران چگونه و چه تعداد از این سانتریفیوژها را می‌تواند آزمایش کند «یک منطقه خاکستری» است و اگر ایران اورانیوم به آنها تزریق کند مصداق عبور از خط قرمز خواهد بود.
نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران مدعی است که به پایبندی به برجام ادامه می‌دهد اما اینک گزارش شده که توافق را نقض کرده است. از آنجایی که آمریکا دیگر عضو برجام نیست، والکات از طرف‌های باقیمانده در توافق خواست تا با برگزاری کمیسیون مشترک برجام دست به اقدام بزنند.
وی افزود: آمریکا از ایران می‌خواهد که بدون تأخیر به پایبندی به برجام بازگردد. ما می‌دانیم که کمیسیون مشترک برجام با جدیتی که لازم است این مسئله را بررسی می‌کند. ما از طرف‌های برجام می‌خواهیم که این مسئله را در اسرع وقت بررسی کنند.

دومین نامه تظلم بورسیه‌ها به رئیس دستگاه قضا(خبر ویژه)
دانشجویان بورسیه در دومین نامه به رئیس قوه قضائیه، مطالبات جدی برای احقاق حقوق نقض‌شده خود در سال‌های اخیر توسط دولت را مطرح کرده‌اند.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۴


به گزارش وطن امروز، در بخش‌هایی از این نامه خطاب به آیت‌الله رئیسی آمده است: همانطور که مستحضرید حدود 7 سال است تعدادی از فرزندان علمی - ارزشی مظلوم انقلاب اسیر ظلم و جور سیاسی برخی صاحب نفوذان در وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و دانشگاه‌های کشور شده‌اند. ابعاد وسیع ظلم مشهود موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شد تا آنجایی که رهبر فرزانه انقلاب با ورود به مساله چندین بار خواستار رفع فوری ظلم و ستم شده و با صدور حکم حکومتی مبنی بر لغو مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور موکد به مسئولان قضایی وقت، شرایط را برای ثبت شکایت ایشان در دیوان عدالت اداری و تظلم‌خواهی و احقاق حقوق تضییع شده ایشان فراهم کردند و خواستار رسیدگی فوری و با اولویت به این پرونده‌ها شدند، اما به‌رغم ثبت شکایت مظلومان از 3 تا 4 سال پیش در دستگاه قضا و تلاش‌های مسئولان و قضات محترم دیوان عدالت اداری، تاییدیه‌های معظم‌له و تمام دستگاه‌های نظارتی کشور شامل دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون‌های اصل 90 و آموزش مجلس شورای اسلامی و اثبات سیاسی و واهی بودن مساله، «بی‌ادبی» برخی مسئولان مجموعه وزارت علوم و در نتیجه مشکلات، ظلم و جور همچنان پابرجاست و به نظر می‌رسد مماشات بیش از حد دستگاه قضا موجب جری‌شدن ظالمان و ادامه ظلم بر مظلومان شده است. لذا «بورسیه‌های علمی ارزشی شاکی در دیوان عدالت اداری» با توجه به سوابق درخشانی که از شما در اعاده حق و مبارزه قاطعانه با ظلم و ظالم سراغ دارند، از جنابعالی انتظار دارند با ورود جدی به موضوع، موجبات: 1- تسریع در رسیدگی به معدود پرونده‌های باقیمانده در دیوان عدالت اداری که حدود 3 سال از زمان ثبت آنها می‌گذرد، 2- اجرای صحیح و کامل احکام قطعی صادره در این مرجع قضایی که بیش از یک سال از صدور آنها می‌گذرد و 3- شرایط محاکمه قاطعانه خاطیان در دادگاه‌های کیفری را فراهم کرده و بر این ظلم و فتنه سیاسی تاریخی خاتمه دهید. همچنین 4- با توجه به وجود اطلاعات غلط مبنی بر حل مشکل نزد مسئولان کشور، شاکیان مظلوم در دیوان عدالت اداری خواستار دیدار حضوری و طرح ریز مسائل و مشکلات و ارائه راهکارها جهت رفع همه موانع با حضرتعالی هستند.
این نامه با اشاره به برخی کارشکنی‌ها می‌افزاید: مسئولان برخی دانشگاه‌ها ضمن امتناع از رعایت حق و عدالت درباره فارغ‌التحصیلان بورسیه واجدالشرایط و دارای احکام بدوی یا قطعی دیوان عدالت اداری، ضمن بی‌سواد خواندن قضات شایسته، محترم و عدالت‌گستر دیوان و بی‌ربط خواندن مداخلات قانونی دیوان در پرونده‌های ما، به طور متوسط هر یک از این دانش‌آموختگان را 5 تا 7 سال است بلاتکلیف و سرگردان کرده و موجب سوختن سرمایه جوانی و متلاشی شدن زندگی خانوادگی و خسارات روحی و روانی و جسمی به ایشان شده‌اند. رفتاری که متاسفانه با مابه‌ازای عینی و پیگیری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان نیز توأم بوده است.

فتنه‌گر فراری: تناقضات سران جنبش سبز موجب ریزش و نابودی آن شد(خبر ویژه)
سردبیر فراری روزنامه آفتاب یزد که به اسم مشاور به حلقه اطرافیان کروبی نفوذ کرد، می‌گوید جنبش سبز 10 سال قبل از بین رفت و مشکل آن، نام (آیت‌الله) خمینی بود.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۴

مجتبی واحدی در دهمین سالگرد فتنه سبز، دویچه وله نوشت: مشکل جنبش سبز یک نام بود: روح‌الله خمینی. از جنبش سبز چیزی جز نام باقی نمانده و به تاریخ پیوسته است.
وی با دفاع از حرمت‌شکنی فتنه‌گران در عاشورای سال 88 مدعی شد: بسیاری از افراد مرتبط با جنبش سبز در روز عاشورا، به جدا شدن بخشی از همراهان جنبش از آن کمک کردند. از جمله در بخشی از بیانیه میرحسین موسوی که پس از عاشورای هشتاد و هشت صادر شد، آمده بود: «در روز عاشورا شعارها و حرکاتی مشاهده شده که به صورت افراط غیرقابل قبول بوده است.»
برخلاف ادعای این عنصر نفوذی و فراری، موسوی در بیانیه خود، از حرمت‌شکنان، به ساحت امام حسین(ع) به عنوان «مردمان خداجو» دفاع کرد؛ و این در حالی است که در میان آنها اعضای سازمان منافقین و فرقه صهیونیستی- انگلیسی بهائیت بازداشت شد.
واحدی در ادامه می‌افزاید: اگر چه در عاشورای88، افتراق در جنبش سبز آغاز شد، اما حوادث آن روز و پیامدهای آن را نمی‌توان مهم‌ترین عامل چند دستگی در جنبش دانست. بزرگ‌ترین ‌معضل در این جنبش، یک‌نام بود: «روح الله خمینی». در واقع، هرگاه ادعاهای جنبش سبز با این نام برخورد می‌کرد دچار بن‌بست می‌شد. حامیان جنبش سبز از خامنه‌ای شکایت می‌کردند، اما نمی‌توانستند در مورد ریشه اصلی خودکامگی‌های او سخن بگویند. پس از عاشورای ۸۸ در گفت‌وگوبا صدای آمریکا، موسوی و کروبی را مخاطب قرار دادم و از آنها پرسیدم‌: «برای ولایت مطلقه فقیه، چه سهمی در خودکامگی خامنه‌ای قائل هستند؟»
البته در هنگام طرح سؤال مطمئن بودم که مخاطبان من امکان پاسخگویی نخواهند داشت، اما هدف از طرح سؤال، هشداربرای نسل دوم و سوم اصلاح‌طلبان بود که «نمی‌توان هم ‌خمینیست بود هم‌ از خامنه‌ای شکایت کرد.» همین افراد در مواجهه با کشتار تابستان ۶۷ [اعدام منافقین]، زبان بسته بودند زیرا آمرِ اصلی آن‌، روح الله خمینی بود. فضای ایجاد شده پس از آغاز جنبش سبز سؤالاتی ایجاد کرد. اغلب این پرسش‌ها به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم ‌به دوران ده‌ ساله رهبری روح الله خمینی مربوط می‌شد.
مُهره‌های اصلی جنبش سبز که با حسرت از «دوران طلایی امام» سخن می‌گفتند ، برای پرسش‌ها پیرامون شباهت‌های رفتاری و حتی الگوبرداری خامنه‌ای از خمینی پاسخی نداشتند.
واحدی می‌نویسد: همین تناقض، روزبه‌روز بر ریزش‌ها در جنبش سبز افزود. ده سال پس از آغاز جنبش سبز، اکنون با جرات می‌توان گفت که بسیاری از همراهان اولیه جنبش، راه خود را جدا کرده‌اند. باید اذعان کرد که از جنبش سبز نیز، جز نامی باقی نمانده است. بر این باورم که اگر چه ده سال از جنبش سبز می‌گذرد، اما نمی‌توان این جنبش را « ده ساله» نامید. با همه احترامی که برای سران محصور جنبش و زندانیان جنبش قائلم، آن جنبش را پیوسته به تاریخ می‌دانم و احیای آن را منتفی. کاهش تدریجی حساسیت‌ها نسبت به حصر سران جنبش، بهترین دلیل برای اثبات مدعای این یادداشت است.
ادعاهای واحدی در حالی است که سایت جرس (ارکان جنبش سبز وابسته به کدیور) 5 خرداد 92 در مقاله‌ای با عنوان «آیت‌الله خمینی در برابر خمینی»، به نفاق سران فتنه سبز پرداخت و خواستار انتقام از امام و رهبری به واسطه تحریف مکتب امام(ره) شد. جرس نوشته بود: «گذار در ایران بر گسل عمیق شدن شکاف میان شاگردان و اطرافیان درجه اول آیت‌الله خمینی رخ می‌دهد؛ دسته‌ای با محوریت آقای خامنه‌ای که خود شاگرد آقای خمینی بود، به همراه کسانی چون آقای جنتی، و دسته دیگر، در عوض چند سال است به دموکراسی‌خواهی نزدیکتر می‌شوند، مهم‌ترین افراد در این دسته دوم میرحسین موسوی ، مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی ، سید محمد خاتمی و بیت ‌آیت‌الله خمینی هستند. به نظر می‌رسد استراتژی باید مانور دادن بر روی این شکاف باشد. باید کمک کرد که تمایز این دو دسته هر روز واضح‌تر و به تمایز طرفدار استبداد- طرفدار دموکراسی بدل شود. در این دید نباید با آیت‌الله خمینی همان معامله‌ای را کرد که با آقای خامنه‌ای می‌کنیم. آقای خمینی را باید به عنوان بخشی از تاریخ این کشور نقد کرد، منتها توجه کرد که او به همراه بیتش همچون متنی است که دو قرائت هرمنوتیکی کاملاً متضاد از آن می‌شود کرد. البته که دموکراسی تعریف مشخصی دارد و یحتمل دموکراسی دینی بی‌معناست. با این حال آقای خمینی و مجموعه سخنان او در سیاست ایران در وضعیت کنونی حکم متن مقدس قرآن یا انجیل برای مسلمانان یا مسیحیان را دارند. یک راه برخورد با این متون این است که نگاهی ذات‌گرا به قرآن یا انجیل داشته باشیم و بگوییم این متون کلاً تولید‌کننده خشونت‌اند، یک راه دیگر هم این است که همچون نواندیشان دینی بر آیات انسانگرایانه این متون مقدس بیشتر تأکید کنیم و به عنوان مثال آیات طرفدار جهاد و خونریزی را تأویل کنیم. در یک جامعه مذهبی روش دوم بیشتر جواب می‌دهد. محتملاً در وضعیت خاص ایران تا اطلاع ثانوی، «آیت‌الله خمینی» حکم متن مقدسی را دارد که باید آن را به نفع دموکراسی تأویل کرد. هیچ اندیشیده‌ایم چرا عده زیادی در میان اندیشمندان دنیا از لاک گرفته تا مارتین لوترکینگ و سروش و مجتهد شبستری کوشیده‌اند بگویند دین با دموکراسی یا حقوق بشر سازگار است، به‌جای اینکه بر تضاد این دو به نحوی ذلت‌گرایانه انگشت نهند؟ یکی از توجیه‌های مهم این رویکرد آن است که توجه شود دین از منظر هویتی برای بسیاری از انسانها مهم است و بر این اساس بهتر است دموکراسی خواهان یا حقوق بشر دوستان به جای آنکه خود را در برابر دین قرار دهند، از نیروی آن استفاده کنند. هکذا است داستان آقای خمینی در وضعیت بغرنج کنونی ما در ایران. در این نظر قرار نیست دموکراسی را با معیار سخنان آقای هاشمی و خاتمی بسنجیم. البته که دموکراسی معیارهایی مستقل دارد. بلکه قرار است کوشش کنیم شکاف را عمیق‌تر کنیم. در این نگاه اصلاح‌طلبانی چون هاشمی یا خاتمی را در حال شدن و تغییر نگریسته می‌شوند نه هویت‌هایی لزوماً ثابت. تغییرات میرحسین و کروبی و رهنورد پس از جنبش سبز بهترین مثال‌های امکان چنان تغییری است».
در عین حال مجید محمدی از اعضای فراری حلقه کیان، آبان 88 درباره علت بن‌بست فتنه سبز در وبسایت رادیو فردا تصریح کرد: اسلامگرایی (و نه ولایت فقیه با قانون رسمی در پوی» جدی‌ترین مانع و بزرگ‌ترین مخاطره در برابر جنبش سبز است.»

بی‌بی‌سی و حسام آشنا در سریال آمریکایی به هم رسیدند(خبر ویژه)
شبکه دولتی انگلیس همزمان با حسام‌الدین آشنا، به تحسین سریال آمریکایی چرنوبیل پرداخت.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۴

اخیرا حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور خواستار تماشا و عبرت گرفتن سریال چرنوبیل شده که می‌پرسد تاوان دروغ چیست. او همچنین نوشت: حرف این است که برای پیشگیری از بحران و در حین مدیریت بحران، بیش از هر چیز با مشکلات ارتباطی مواجه خواهیم شد و تنها تدبیر کارگشا، مشورت و حراست و دقت و خوب گوش‌دادن بر کسانی است که از دانش و تجربه کافی برخوردارند.
جالب اینکه برخی مدیران ارشد و مشاوران دولتی، مصداق تاکید و‌اشاره مشاور رئیس‌جمهور در خلاف‌گویی، پنهان‌کاری، گوش نسپردن به مشورت‌ها و نقدها، - حتی در حد وقت ندادن به مدیران زیردست- هستند.
اما مسئله مهم‌تر این است که چرا آمریکایی‌ها برای هیروشیما و ناکازاکی فیلم نمی‌سازند و برای حادثه اتمی چرنوبیل سریال می‌سازند و در سطح جهانی منتشر می‌کنند؟ عجیب‌تر زمانی است که یک مشاور دولتی در ایران از چنان سریال‌سازی‌هایی استقبال می‌کند؛ تخطئه و پرخطر‌نمایی برنامه هسته‌ای!!
عجیب‌تر اینکه شبکه دولتی انگلیس هم ضمن استقبال از سریال چرنوبیل نوشت: «مجموعه تلویزیونی «چرنوبیل» که به تازگی از شبکه HBO پخش شده، بحث و جدل در‌باره انرژی هسته‌ای را دوباره داغ کرده است. البته به ظاهر این سریالی است در نقد سیستم مدیریتی شوروی سابق و نه لزوما در‌باره سود و زیان انرژی هسته‌ای. اما به هر حال هول و ولای حاکم بر تک تک لحظات هر پنج قسمت این مجموعه مخاطب را نسبت به این نوع انرژی هراسان می‌کند. تاکید مدام بر خطر انفجار یک نیروگاه هسته‌ای عملا سریال چرنوبیل را می‌تواند در ژانر ترسناک قرار دهد. موفقیت این مجموعه غافلگیر‌کننده بوده است.»
پرسش بزرگ اما به هر حال این است که انرژی هسته‌ای بالاخره آری یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توانیم برگردیم به جانمایه اصلی سریال چرنوبیل: اینکه ریسک بالای استفاده از این نوع انرژی به منافع آن نمی‌ارزد.
با هر مقدار مراقبت و رعایت استانداردهای ایمنی بالاخره ممکن است حادثه‌ای همچون چرنوبیل گستره وسیعی از کره زمین را به کام مرگ بکشد.
بی‌بی‌سی می‌افزاید: موافقان انرژی هسته‌ای در رد این انگاره می‌گویند نسل جدید نیروگاه‌های هسته‌ای استاندارد و سیستم ایمنی کاملا متفاوتی با نیروگاه چرنوبیل دارند. آن نیروگاه حتی نسبت به استاندارد عقب مانده آن زمان هم ناایمن و نامناسب بوده است. در عین حال این تردید و نگرانی همیشه باقی است: امکان ایمن‌سازی مطلق و صددرصد هرگز وجود ندارد. و به هر حال وجود یک نیروگاه هسته‌ای در هر منطقه‌ای به معنای مهیب‌ترین خطر محتمل برای آن منطقه است. با درصد وقوع خیلی کم، اما ریسک بسیار بزرگ در صورت وقوع. و البته اینکه همه انرژی هسته‌ای را می‌خواهند اما همه قادر به تامین بالاترین استاندارد ایمنی نیستند. بی‌بی‌سی فارسی در پایان -بی‌آنکه مخاطب خود را دولتمردان انگلیسی به‌عنوان دارندگان و سازندگان بمب اتمی قرار دهد- می‌نویسد: هر کشوری باید بسته به اقتضائات سرزمینی خود راه خویش را برای یک برنامه جامع «مهار گرمایش جهانی» و «انطباق با تغییرات اقلیمی» پیدا کند. چاره کار در این باره سپردن بازی به دانشمندان و اعتماد به آنهاست. بر عکس باید دامنه تصمیم‌سازی سیاستمداران را محدودتر کرد. شاید هم در نهایت سریال چرنوبیل می‌خواهد به همین نتیجه برسد. سریالی که به واقع عمدتا در‌باره دروغگویی مدام سیاستمداران است. حتی در حوزه حساسی مثل انرژی هسته‌ای. می‌گوید به آنها اعتماد نکنید. هرگز.آرمان: بطحایی قربانی سهم‌خواهی حزب اعتدال و توسعه شد(خبر ویژه)
یک روزنامه اصلاح‌طلب و همسو با دولت تصریح کرد وزیر مستعفی آموزش و پرورش تحت فشار برخی دولتمردان برای تحمیل مدیران به وی بوده است.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۸

آرمان به قلم محمود صادقی نوشت: سیدمحمد بطحایی شخصیتی بود که سال‌ها در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش بوده و انتظار می‌رفت بتواند بر مشکلات فایق آید، اما چنین نشد به‌نظر می‌رسد ریاست جمهوری برای جایگزینی باید از نیروهای تراز اول و کارآمد استفاده کرده و بر ملاحظات سیاسی فایق آید. برخی گزینه‌هایی که برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش مطرح می‌شوند، نشان از ملاحظات کسانی دارد که دیدگاه حزبی اعتدال و توسعه‌ای دارند و به‌نظر می‌رسد چنین نگاهی خطرزا باشد. از این زاویه که افراد بعضاً ضعیف هم در بین این گزینه‌ها دیده می‌شوند که وابستگی حزبی آنها روشن است و از جانب برخی این افراد به سیدمحمد بطحایی تحمیل شده بودند شگفت‌آور است که این افراد جزو گزینه‌های جایگزین مطرح می‌شوند. اگر این رویکرد برای جایگزینی وزیر غلبه کند، نه تنها وزارت آموزش و پرورش بلکه کلیت دولت را در معرض مخاطره قرار می‌دهد. مسأله معلمان مسأله‌ای سیاسی نیست، مسأله معلمان و آموزش و پرورش مسأله‌ای مدیریتی، صنفی و گره‌خورده با مطالبات فرهنگیان است. اشخاصی که در سیستم نه‌چندان کارآمد فعلی بتوانند تحولآفرین بوده و نگاه توسعه‌گرایانه داشته و از خلاقیت برخوردار باشند و در لاک محافظه‌کاری نباشند، ارجحیت تمام دارند.

شیخ نعیم قاسم: آمریکا عامل همه بحران‌ها در منطقه و جهان است
معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی، آمریکا را عامل همه بحران‌های کنونی منطقه و جهان دانست.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۷

شیخ «نعیم قاسم» اظهار داشت، درگیری و تنش کار ویژه استکبار جهانی است و آمریکا، غرب و صهیونیسم نماد این استکبار هستند و می‌خواهند جهان را با ظلم و در راستای منافع‌شان اداره کنند.
به گزارش ایسنا، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان خا طرنشان کرد: آمریکا مشغول بحران آفرینی در سراسر جهان است؛ از ونزوئلا گرفته تا روسیه، چین، کوبا، کره شمالی و ایران. آمریکا حامی نظام‌های استبدادی است، نظام‌هایی که در یمن مرتکب جنایت و کشتار می‌شوند. آمریکا همچنین، در پس پرده تشکیل گروه‌های تروریستی داعش و جبهة النصره در سوریه، عراق و لبنان قرار دارد.
این مقام حزب‌الله لبنان با ‌اشاره به دستاوردهای سوریه در جنگ با تروریسم، ادامه داد: مقاومت شایستگی خود را در سراسر منطقه ثابت کرده است. لبنان با سه‌گانه ارتش، ملت و مقاو مت دستاوردهای بزرگی را به ثمر رسانده است و باید از این دستاوردها حفاظت شود.


به خاطر امتناع از حضور در نشست بحرین
ترامپ گوش شاه اردن را کشید /سرپرستی مسجد الاقصی به عربستان واگذار می‌شود
یک روزنامه صهیونیستی اعلام کرد، آمریکا با تشدید فشارها بر اردن تلاش دارد عربستان را شریک قیمومت اردن بر مکان‌های مقدس فلسطین در قدس کند یا به صورت کلی این قیمومت را از اردن بگیرد.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۶

آمریکا در چند ماه گذشته تلاش زیادی کرده تا عربستان را در مسئله فلسطین جایگزین اردن کند. چرا که عربستان امتیازات زیادی به اسرائیل داده و در مسیر عادی سازی روابط با این رژیم حرکت می‌کند. اما اردن به دلیل اعتراض به برخی از بندهای معامله قرن از نظر واشنگتن دیگر قابل اعتماد نیست. به گزارش فارس، «نداو شرگای» خبرنگار روزنامه صهیونیستی «اسرائیل ‌هیوم» اعلام کرد، اردن تحت فشارهای شدید واشنگتن قرار گرفته تا قیمومتش بر مسجدالاقصی را به عربستان واگذار کند یا ریاض را در آن شریک کند. شرگای در یادداشتی در روزنامه مذکور نوشت:« اردن احساس ناامیدی بسیاری می‌کند زیرا این میراث تاریخی را حدود ۱۰۰ سال است که به ارث برده است. «عبدالله دوم» شاه اردن نیز عصبانی است زیرا برای خالی کردن این‌ جایگاه به نفع سعودی و واگذار کردن آن به «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی آماده نیست؛ اکنون «امان» هر کاری می‌کند تا این مسئله روشن شود.»
اخیرا دولت های اردن و مغرب با تکذیب ادعای کاخ سفید مبنی بر حضور این دو کشور در نشست آقتصادی بحرین، اعلام کرده بودند که هنوز در این باره تصمیم نگرفته اند. به اعتقاد کارشناسان، کشورهای عربی حضور در این نشست را ریسک بزرگی برای خود می دانند و از قیام داخلی هراس دارند.
روزنامه اسرائیل ‌هیوم در ادامه اظهارات اخیر شاه اردن با ژنرال‌های ارتش این کشور را به عنوان سند ذکر کرده که در آن گفته بود:« قدس و آینده فلسطین برای اردن خط قرمز هستند، نمی‌دانم چگونه می‌توانم این را واضح‌تر بگویم. چگونه ممکن است به عنوان یک هاشمی (خاندان اردن) از قدس شانه‌خالی کنم؟ این امر محال است. این خط قرمز است و هرگز از قدس شانه خالی نخواهیم کرد.» در ادامه این گزارش آمده، میزان بدهکاری‌های اردن در فوریه گذشته به ۴۰ میلیارد دلار رسید و عبدالله دوم در نشست کشورهای کمک‌کننده به اردن در لندن موفق شد سه میلیارد دلار از عربستان، کویت و امارات کمک بگیرد؛ اما این کمک‌ها ماننده قطره‌ای در دریاست و شرط اصلی سعودی برای ادامه کمک، مشارکت با اردن در حاکمیت بر مسجدالاقصی است.
بر اساس گزارش این پایگاه اسرائیلی، اردن از سوی دیگر نیازمند کمک سالانه یک میلیارد و 500 میلیونی آمریکاست. واشنگتن به اردن مبلغ خیالی کمک ۴۵ میلیارد دلاری داده تا امان از آن برای پرداخت قرض‌های خود، ترمیم اقتصادی و نیز اسکان دائمی آوارگان فلسطینی (در راستای اجرایی کردن معامله قرن) استفاده کند.
قیمومت اردن بر مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس در دوره «عبدالله بن حسین» سرسلسله خاندان موسوم به «هاشمی» آغاز شد و هنوز ادامه دارد. با تأسیس اردن، عبدالله بن حسین در سال ۱۹۲۱ با «وینستون چرچیل» نخست‌وزیر وقت انگلیس دیدار کرد و ضمن رد بیانیه «بالفور» اعلام کرد، امور فلسطینی‌ها باید به خود آنها واگذار شود. انگلیس در سال ۱۹۲۴ حاکمیت بر مقدسات شهر قدس را به «شریف حسین» (که با انگلیسی‌ها در خیزش علیه امپراتوری عثمانی‌ همکاری کرده بود) واگذار کرد. این حاکمیت در سال‌های بعد به سران محلی فلسطین واگذار شد اما پس از جنگ ۱۹۴۸ که کرانه باختری از جمله قدس شرقی در تابعیت اردن قرار گرفت، حاکمیت بلامنازع اردن بر مقدسات فلسطینی بازگشت. بر اساس قانون بین‌المللی هیچ کسی حق ندارد این حاکمیت را از اردن بگیرد، امان در حال حاضر بر ۱۴۴ عدد از مقدسات فلسطینی در قدس نظارت دارد. «محمود عباس» رئیس‌تشکیلات خودگردان در سال ۲۰۱۳ بیعت حاکمیت اردن بر این مقدسات را تحت توافق «حمایت از اماکن مقدسه در قدس» تجدید کرد و این توافق همچنان پابرجاست.

سخنگوی نیروی هوایی یمن:
پهپادهای یمن به‌زودی شکست را بر ائتلاف سعودی تحمیل می‌کنند
سخنگوی نیروی هوایی یمن با بیان اینکه موشک‌ها و پهپادها توانسته‌اند معادله جنگ را تغییر دهند، گفت که ائتلاف سعودی-اماراتی به زودی مجبور به توقف جنگ خواهد شد.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۶

سرهنگ ستاد «عبدالله جفری» سخنگوی نیروی هوایی یمن در گفت‌و‌گویی از عملیات‌های موشکی و پهپادی سخن گفت و تأکید کرد که معادله جنگ تغییر کرده و ائتلاف سعودی- اماراتی به زودی مجبور به توقف جنگ و محاصره یمن خواهد شد. او به پایگاه خبری مرآهًْ‌الجزیره گفت که اعلامیه جنبش انصارالله درخصوص وجود بانک اهداف متشکل از ۳۰۰ هدف برای حمله به کشورهای متجاوز به یمن کاملا رصد شده و شامل فرودگاه‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و نظامی و نفتی می‌شود و از زمان عملیات نهم ماه رمضان که خط لوله‌های «ینبع» (خط لوله شرق به غرب عربستان) هدف قرار گرفت، سلسله عملیات‌هایی آغاز شد و در پی آن فرودگاه نجران شامل آشیانه هواپیماها، مخازن سلاح و اتاق‌های عملیات و شبکه‌های رادار بمباران شد. در فرودگاه «جیزان» و «ابها» نیز در همین سطح عملیات صورت گرفت.
به گزارش فارس، به گفته «عبدالله جفری» پس از این حملات، به پایگاه هوایی «ملک خالد» در منطقه «خمیس مشیط» که از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی عربستان به شمار می‌رود حمله شد؛ پایگاهی که کارشناسان اسرائیلی در آن حضور دارند. او افزود، در روزهای آتی در راستای اجرای معادله اعلامی از سوی «سید عبدالملک بدر الدین الحوثی» حملات در همین سطح ادامه خواهد یافت و فرودگاه‌ها هدف قرار خواهد گرفت. سخنگوی نیروی هوایی یمن تأکید کرد، تا زمانی که کشورهای ائتلاف به محاصره و تجاوز به یمن ادامه دهند، موشک‌ها و هواپیماهای یمنی به ریاض و دور‌تر از ریاض (در ‌اشاره به سرزمین ‌اشغالی) خواهد رسید.
پهپادها حامل پیام‌ به متجاوزان
در ادامه، سخنگوی نیروی هوایی ارتش یمن استفاده از پهپادها را حامل پیام‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی به کشورهای ائتلاف متجاوز به یمن دانست و در شرح آن گفت:« در بُعد نظامی، پهپادها کاملا به دست کارشناسان یمنی و توانایی آنها ساخته و توسعه یافته است و می‌تواند مسافت نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر را بدون اینکه ردیابی شده و هدف قرار گیرد، پرواز و اهداف خود را به دقت بمباران کند. همچنان‌که پهپاد «صماد ۲» شرکت آرامکو را که پشتوانه اقتصادی دولت سعودی‌ است هدف قرار داد و پهپاد «صماد۳» نیز فرودگاه ابوظبی را بمباران کرد.» او درخصوص پیام اقتصادی این پهپادها نیز گفت که این پیام در هدف‌گیری شرکت آرامکو و لوله‌های اصلی نفت خود را نشان می‌دهد و عملیات نهم ماه رمضان (بمباران خط لوله نفت شرق به غرب) بسیار سهمگین و برای دولت سعودی دردناک بود. عبدالله الجفری پیام سیاسی حملات پهپادی را این‌گونه ذکر کرد که پس از عملیات‌های متعدد و رصد ۳۰۰ هدف این پیام را به نیروهای ائتلاف می‌رساند که نشست‌های اسلامی و عربی به هیچ وجه مورد توجه یمنی‌ها نیست و تا زمانی که حملات و بمباران هوایی ائتلاف سعودی-اماراتی ادامه داشته باشد، این حملات نیز صورت خواهد گرفت.
سخنگوی نیروی هوایی یمن در مورد بازدید «محمد ناصر العاطفی» وزیر دفاع این کشور از نیروهای یمنی حاضر در استان «نجران» عربستان گفت که این سفر با هدف افزایش روحیه نیروها صورت گرفته بود اما بیش از هر چیز دیگری ائتلاف سعودی را به چالش کشید چرا که وی همچون «صالح الصماد» (رئیس ‌فقید شورای عالی سیاسی یمن) در لیست ترور ائتلاف سعودی-اماراتی قرار دارد و ریاض و ابوظبی هزینه‌های هنگفتی را برای دریافت اطلاعات از وی صرف کرده‌اند. او در ادامه تأکید کرد که تسلط بر استان نجران عربستان از لحاظ نظامی دشوار نیست و زمان زیادی نیاز ندارد و اقدام در این خصوص به تصمیمات سیاسی مرتبط است و در حال حاضر نیروهای یمنی توانسته‌اند از موضع دفاع به موضع حمله روی بیاورند. این مقام نظامی گفت که استراتژی نیروهای یمنی بازپس‌گیری برخی مناطق ‌اشغال شده به موجب توافق طائف در سال ۱۹۳۴ است و تا کنون نیز ۱۷۵ نقطه در خط ساحلی به طول ۲۶۵ کیلومتر از نجران تا جیزان و تا عمق ۲۰ الی ۳۰ کیلومتری به کنترل نیروهای یمنی در آمده است.
سخنگوی نیروی هوایی یمن در پایان به جنایات ائتلاف سعودی-اماراتی ‌اشاره کرد و گفت که آنها به هیچ ارزش انسانی و اخلاقی پایبند نیستند و تا کنون ۳۰۰ جنایت مرتکب شده و ۴۰ هزار کشته و زخمی که بیشترشان کودکان و زنان و پیران هستند، بر جای گذاشته‌اند. او گفت که تنها گزینه یمنی‌ها مقاومت و پایداری است.جهان ادعای ترامپ درباره انفجار نفتکش‌ها را به سخره گرفت
آمریکا که طراح اصلی و پشت‌پرده سناریوی حمله به دو نفتکش در دریای عمان و سپس، متهم کردن ایران بود، در این ماجرا کاملا شکست خورد و نتوانست هیچ اجماعی را در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به وجود آورد.

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۶

روز پنجشنبه 23 خرداد ماه 2 نفتکش در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت. نفتکش «فرونت التر» با پرچم جزایر مارشال و « کوکوکا کارجیس » نیز با پرچم پاناما به ترتیب حامل محموله‌های «اتانول» و «متانول» بودند. این دو نفتکش متعلق به ژاپن و نروژ بودند. هنوز چند ساعت از این حادثه نگذشته بود که آمریکا، عربستان و امارات بدون هیچ دلیل و مدرکی شروع به متهم کردن ایران کردند. این در حالی بود که فرانسه و اتحادیه اروپا اعلام کردند که باید شواهد و مدارک بیشتری در این مورد جمع‌آوری شود.
با این حال، آمریکایی‌ها همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا شاید یک اجماع جهانی علیه ایران به وجود آورند.
در همین مسیر، «پاتریک شاناهان» سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد، در پی حملات به نفتکش‌ها در دریای عمان، دولت آمریکا به دنبال ایجاد اجماعی بین‌المللی است. وی که در جمع خبرنگاران در پنتاگون صحبت می‌کرد، افزود که «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا درباره این هدف توافق دارند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا اضافه کرد:« زمانی که شما به اوضاع نگاه می‌کنید، یک کشتی نروژی، یک کشتی ژاپنی، پادشاهی عربستان، امارات متحده عربی و 15 درصد از جریان نفت جهان از طریق تنگه هرمز عبور می‌کند.» وی افزود، بنابراین ما آشکارا باید طرح‌های احتمالی برای شرایطی که اوضاع وخیم‌تر شود ایجاد کنیم. ما همچنین باید حمایت بین‌المللی خود از این اوضاع را گسترش دهیم. پیش از وی، «مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا مدعی شده بود که ارزیابی دولت آمریکا این است که ایران عامل این حمله بوده است. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، مدعی شد که ایران پشت پرده حادثه دریا عمان است.
آمریکا شکست خورد
علاوه‌بر افکار عمومی جهان و محافل سیاسی و رسانه‌ای مستقل، که از همان ابتدا انگشت اتهام را به سمت دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و رژیم‌های صهیونیستی و سعودی گرفته بودند، بسیاری از دولت‌های غربی و متحدان منطقه‌ای آنها هم نسبت به روایت آمریکایی‌ها از ماجرای نفتکش‌ها، ابراز تردید کردند و نقش ایران را در این حادثه زیر سؤال بردند؛ سفیر کویت در سازمان ملل که کشورش رئیس‌دوره‌ای شورای امنیت است، در مورد روایت آمریکایی‌ها ابراز تشکیک کرد و گفت:« اثبات این‌که قایق موجود در فیلمی که آمریکایی‌ها منتشر کرده‌اند، متعلق به ایران باشد، سخت است.» «ناتالی توچی» از مشاوران ارشد «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ضمن ابراز تردید نسبت به ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر دست داشتن ایران در حادثه دو نفتکش گفت: «ما قبل از اینکه کسی را مقصر بدانیم، به ادله موثق نیاز داریم.» این مقام اروپایی با بیان این‌که ایرانی‌ها بازیگرانی بسیار معقول هستند گفت، اینکه آنها در زمان حضور « شینزو آبه »، نخست‌وزیر ژاپن در تهران به یک کشتی ژاپنی حمله کنند، «کار چندان معقولی نیست.» راشاتودی نیز روز جمعه در گزارشی نوشت که با وجود اتهامات واشنگتن عیه ایران، هیچ دلیلی درباره نقش تهران برای حمله به‌تانکرهای نفتی در دریای عمان وجود نداشته و این حادثه مشکوک، به جای کمک به ایران، به آن آسیب می‌رساند.
«برنی سندرز» نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 آمریکا هم ضمن انتقاد از واکنش مقامات دولت ترامپ در مقصر جلوه دادن ایران در حادثه دریای عمان گفت که این حادثه نباید به عنوان «بهانه‌ای برای جنگ» با ایران مورد استفاده قرار گیرد.
اسرائیل پشت پرده ماجرا
اما «منابع دیپلمات عربی» به روزنامه الجمهوریه لبنان گفته‌اند، حمله‌ای که در دریای عمان رخ داد، از حیث زمان وقوع و اهداف، سؤال‌برانگیز است، چرا که، درست زمانی که نخست‌وزیر ژاپن در تهران و حامل پیامی از رئیس‌جمهور آمریکا برای متقاعد کردن ایران به مذاکره بود، نفتکش ژاپنی هدف قرار گرفت. الجمهوریه به نقل از دیپلمات‌های عربی که هویت آنان را فاش نکرد، نوشت: «قطعاً یک جناح تندرو در دولت آمریکا قصد جنگ‌افروزی دارد که دو رکن آن، مایک پمپئو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هستند.»
بر خلاف پمپئو که ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان معرفی کرد، دیپلمات‌های عربی گفتند «تا الآن، شواهدی متقن وجود ندارد که نشان بدهد، چه کسی دو نفتکش را هدف گرفته است. از همین روست که باب اتهام‌زنی سیاسی برای بهره‌برداری و فشار بر طرف مقابل، هنوز باز است. همان‌طور که آمریکا ایران را متهم می‌کند که پشت حادثه حمله به دو نفتکش است، اسرائیل را نیز به دلیل امکانات و توانایی‌هایی که دارد، می‌تواند در مظان اتهام باشد، چرا که از بروز هر جنگی میان آمریکا و ایران، اول اسرائیل است که بهره‌مند می‌شود. »
در همین حال، «دومینیک ترینکاند» مقام پیشین فرانسه در سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ انگلیسی سرعت ارائه مدرک از طرف آمریکا علیه ایران در رابطه با حادثه انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان را تعجب‌برانگیز خواند. وی با بیان اینکه شئ پرنده‌ای که گفته می‌شود نفت‌کش‌ها را هدف قرار داده احتمال دارد یک هواپیمای بدون سرنشین یا خمپاره باشد گفت: «در آنچه آمریکا به عنوان مدرک ارائه کرده است نوعی تناقض مشاهده می‌شود. دیگران به مطلب دیگری‌اشاره می‌کنند و آمریکا موضوع دیگری را به عنوان مدرک ارائه کرده است.» وی در ادامه درباره تصاویر ویدیویی سیاه و سفیدی که پنتاگون برای اثبات نقش ایران در حادثه دریای عمان منتشر کرده است، گفت: «از اینکه این مدرک به سرعت ارائه شد متعجب شدم. 16 سال پیش درباره عراق شواهدی در اختیار دیپلمات‌ها در سازمان ملل قرار گرفت که نادرست بودند. به نظرم این نمی‌تواند مدرک باشد.» این مقام پیشین فرانسوی افزود: «جنگ طلبان دولت آمریکا به دنبال افزایش تنش در منطقه هستند و این بسیار خطرناک است و به نظر می‌رسد آنها منافعی از تنش‌آفرینی در منطقه دارند. آمریکا در منطقه از توافق‌ها تبعیت نمی‌کند و خواهان محاصره و تحریم ایران است.» اظهارات «دومینیک ترینکاند» پس از آن بیان می‌شود که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنتکام روز جمعه با انتشار فیلم بی‌کیفیتی که زمان و مکان آن مشخص نیست مدعی شد این فیلم یک قایق سپاه پاسداران را نشان می‌دهد که در حال جدا کردن یک مین عمل‌نکرده از بدنه یکی از نفتکش‌های حادثه‌دیده است.
موضع گیری ژاپن
از سوی دیگر، خبرگزاری ژاپنی کیودو دیروز گزارش داد که توکیو سرگرم جمع‌آوری اطلاعات بیشتر درباره حمله به دو نفتکش در دریای عمان است. براساس این گزارش، یکی از دو نفتکش مذکور توسط یک شرکت ژاپنی اداره می‌شود. وزیر حمل‌ونقل ژاپن روز جمعه، اعلام کرده بود، ما هنوز نفهمیده‌ایم چه کسی این حمله را انجام داده و چرا انجام داده است. یک مقام ژاپنی دیگر نیز گفته که الان خیلی زود است نتیجه‌گیری کنیم چه اتفاقی افتاده است و توکیو هنوز هیچ تاییدیه‌ای درباره اینکه چه کسی و چرا این حمله را انجام داده است، در دست ندارد.
افشای نقش امارات
از سوی دیگر، حساب توییتری «بدون ظل» منتسب به یک افسر اطلاعاتی اماراتی که به افشاکننده اسرار سیاسی مشهور است، از دست داشتن امارات در حمله به دو نفتکش در دریای عمان در روز پنجشنبه خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی روز پنجشنبه در حساب خود نوشت:« دستگاه اطلاعاتی امارات در پشت پرده هدف قرار گرفته شدن کشتی‌هاست و روز پنجشنبه برای دومین بار کشتی‌ها را هدف قرار داده است.» وی علت این کار را وادار کردن ایران به پذیرفتن گفت وگو با آمریکا اعلام کرده است تا با این کار دونالد ترامپ در انتخابات آینده پیروز میدان شود. این فرد با نام مستعار «بدون ظل» (به معنی بدون سایه) که خود را افسر دستگاه اطلاعاتی امارات معرفی کرده است و بیش از 200 هزار دنبال‌کننده دارد در ادامه نوشته است که اگر ایران گفت وگو را نپذیرد عملیات تروریستی بیشتری برای فشار بر این کشور و موافقت برای مذاکره اتفاق خواهد افتاد.


فارین افرز:
ترامپ سقوط آمریکا را سرعت می‌بخشد
یک نشریه آمریکایی طی تحلیلی که توسط کارشناس رسانه‌های مطرح این کشور نوشته شده است، هژمونی آمریکا را تمام شده دانست و تاکید کرد که «دونالد ترامپ» فروپاشی و سقوط آمریکا را سرعت می‌بخشد.
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۷

«فرید زکریا» در «فارین افرز» نوشت، دوسال است که هژمونی آمریکا مرده و علت این مرگ نیز عادت‌ها و رفتارهای نادرست خارجی این کشور بوده است. هر چند علت این مرگ را بعدها تاریخ‌دانان باید مورد بحث و بررسی قرار بدهند، ولی از هم اکنون ما می‌توانیم برخی از دیدگاه‌ها را مطرح کنیم.
در این تحلیل فارین افرز آمده است: علائمی که در بسیاری از(قدرت‌های در حال) افول مشاهده می‌شود، در مورد آمریکا هم دیده می‌شود...آمریکا هژمونی خود را به شکل نادرست اعمال و از قدرت خود نیز سوء‌استفاده کرده است.
زکریا سپس، به دوره کنونی آمریکا و دولت «دونالد ترامپ»‌اشاره می‌کند و می‌نویسد: در دوره ترامپ، آمریکا منافع خودش را و در واقع، ایمان(به آمریکا) را از دست داده است؛ ایمان و اعتقاد به ایده‌ها و اهدافی که به حضور بین‌المللی آمریکا طی سه چهارم قرن جان می‌بخشید.
منظور این تحلیلگر آمریکایی از جملات فوق، همان رویای آمریکایی است، که اکنون دیگر کسی به آن اعتقادی ندارد.
مقام معظم رهبری نیز اخیرا ظهور ترامپ را یکی از نشانه‌های افول آمریکا ذکر کرده بودند. ایشان روز 14 خرداد و در اجتماع عظیم مردم در حرم امام خمینی(رض) اظهار داشته‌اند: «برخی از صاحبنظران و اندیشمندان آمریکایی، در توصیف اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور، از تعبیر «افول موریانه‌وار» استفاده کرده‌اند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با‌ اشاره به آمارهای رسمی که نشانگر افول اقتصادی آمریکا و کاهش عجیب تأثیرگذاری آمریکا در اقتصاد جهانی است، خاطرنشان کردند: «در عرصه سیاسی نیز اقتدار آمریکا افول کرده که انتخاب فردی با مختصات آقای دونالد ترامپ، واضح‌ترین و بهترین نشانه برای افول سیاست آمریکا ست.»
ایشان افزودند: «سپرده شدن سرنوشت بیش از 300 میلیون نفر جمعیت آمریکا به دست فردی که در مورد تعادل فکری و روانی و اخلاقی او ابهامات و تردیدهای جدی وجود دارد، دلیل آشکاری بر افول سیاسی و اخلاقی آمریکا است.»
به اعتقاد زکریا، آمریکا پس از جنگ سرد، دارای هژمونی بود و این نوع هژمونی را هیچ قدرتی از زمان حاکمیت امپراتوری روم باستان تا‌کنون نداشته است. اما، این هژمونی با چالش مواجه شده و
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
0
0
موافقت اولیه انگلیس با تحویل بنیانگذار «ویکی‌لیکس» به آمریکا
درخواست استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس به آمریکا، توسط وزیر کشور انگلیس امضا شده و بدین ترتیب زمینه بررسی این درخواست در دادگاه فراهم شده است.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۰

بر اساس قوانین انگلیس درخواست استرداد متهمان به برخی کشورها تنها در حالتی قابل بررسی است که ابتدا توسط وزیر کشور امضا شود.این امضا به معنای قطعی شدن استرداد آسانژ نیست و تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا او به آمریکا فرستاده شود یا نه بر عهده دادگاه است. «ساجد جاوید»، وزیر کشور انگلیس در این باره مدعی شده «او تنها به دنبال اجرای عدالت است»و اینکه: «ما یک درخواست استرداد مشروع به دستمان رسیده و به همین دلیل من آن را امضا کردم تا دادگاه بتواند تصمیم نهایی را بگیرد.»
آمریکا، آسانژ را به 18 اتهام از جمله رخنه در رایانه‌های دولتی و ربودن و انتشار اسناد محرمانه دولتی، متهم
کرده است.

قاتل 51 مسلمان مسجد نیوزیلند من کاملاً بی‌گناهم!
تروریست اسلام‌ستیزی که متهم به ۹۲ فقره جرم، از جمله قتل 51 مسلمان در پرونده حمله به دو مسجد در شهر «کرایست‌چرچ» نیوزیلند است، با حضور در دادگاه خود را «بی‌گناه» دانست!

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹

«برنتون تارانت» تروریست نژادپرست و اسلام‌ستیز استرالیایی الاصل 25 اسفند ماه سال گذشته با سلاح نیمه‌اتوماتیک به سمت مسلمانانی که برای اقامه نماز جمعه به مسجد رفته بودند، تیراندازی کرده و ۵۱ نفر را در حالی که مشغول فیلم برداری از جنایت خود بود، به قتل رساند. این جنایتکار همزمان، فیلم تیراندازی و ارتکاب جنایت خود را به طور زنده در فیسبوک پخش می‌کرد.
به گزارش ایسنا، تارانت ۲۹ ساله دیروز تحت تدابیر شدید امنیتی، در جلسه استماع دادگاه شهر «اوکلند» حاضر شد و وکیل او ادعای بی‌گناهی‌اش را در دادگاه مطرح کرد!
در جلسه استماع دادگاه، حدود ۸۰ تن از اعضای جامعه مسلمان شهر «کرایست‌چرچ» و ده‌ها تن از نمایندگان رسانه‌ها حضور داشتند. جمعیت حاضر به اندازه‌ای بود که عده‌ای از حضار در اتاق دیگری نشستند و به صورت ویدئویی، ماجرای دادگاه را دنبال کردند.
«کامرون مندر» قاضی دادگاه اظهار داشت، محاکمه این متهم چهار مه(15 اردیبهشت) سال آینده آغاز خواهد شد و پیش‌بینی‌ می‌شود که این محاکمه حدود شش هفته به طول بینجامد. با این حال، وکلای مدافع وی بر این باورند که روند محاکمه تارانت طولانی‌تر هم می‌تواند بشود.
به گفته مندر، پس از ارزیابی روانی متهم، مشخص شد او مشکل خاصی ندارد و این پرونده بدون نیاز به برگزاری جلسه استماع مربوط به سلامت روانی، می‌تواند وارد مرحله محاکمه بشود.
به اعتقاد کارشناسان، علت حمله تارانت به مسلمانان، دامن زدن به اسلام هراسی توسط رسانه‌ها و محافل سیاسی غربی است. کشورهای غربی از گسترش اسلام و ارزش‌های اسلامی در جهان، وحشت دارند و به همین خاطر، علیه اسلام تبلیغ می‌کنند و نتایج تبلیغات خود را نیز به شکل این جنایت، برداشت می‌کنند. آنها برای اسلام هراسی حتی اقدام به راه‌اندازی پروژه کثیف داعش کردند که تبعات آن را نیز خود بارها دیدند.24 پلیس زخمی شدند
درگیری‌های شدید بین مردم و پلیس آمریکا در ایالت تنسی
پس از اینکه پلیس آمریکا یک سیاه پوست دیگر را در ایالت تنسی این کشور به ضرب گلوله کشت درگیری‌های شدیدی بین مردم خشمگین این ایالات با پلیس رخ داد که طی آن 24 پلیس زخمی شدند.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹


سریال کشتار سیاهان توسط پلیس‌های قاتل در آمریکا این بار در ایالت «تنسی» و شهر «ممفیس» به روی پرده رفت. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی در پی کشته شدن یک سیاه پوست به ضرب گلوله نیرو‌های پلیس آمریکا که هنگام دستگیری او رخ داد، درگیری‌های خشونت‌آمیزی میان تظاهر‌کنندگان و ماموران پلیس در شهر به وقوع پیوست که به زخمی شدن دست کم ۲۴ مامور پلیس انجامید. شهردار ممفیس گفته: دو روزنامه‌نگار نیز در حمله جمعیت تظاهر کنندگان به نیرو‌های پلیس با سنگ و آجر زخمی شده‌اند. مقامات آمریکایی به شمار زخمی‌ها در میان تظاهر‌کنندگان ‌اشاره‌ای نکرده‌اند.
شهردار ممفیس در یک پست توئیتری در این باره نوشته: دست‌کم ۲۴ مامور پلیس زخمی شدند که شش نفر از آنها به بیمارستان انتقال یافتند. به چندین دستگاه خودرو نیرو‌های پلیس نیز آسیب رسیده است.
یک دیوار بتنی محوطه یک شرکت نیز تخریب شد. شیشه‌های پنجره‌های یک ایستگاه آتش‌نشانی نیز شکسته شد.
در این میان اداره پلیس تنسی اعلام کرده که ماموریت یافته است درباره حادثه تیراندازی تحقیق کند. بنا بر ادعای پلیس این تیراندازی پس از آن رخ داد که نیرو‌های پلیس کوشیدند مردی را دستگیر کنند که به جرائم متعدد تحت تعقیب بود. هویت این مرد اعلام نشده است.

موسسات خیریه در انگلیس:
یک پنجم مردم انگلیس فقیر و گرسنه‌اند
بر اساس گزارش‌های جدید و بنا بر اعلام موسسات خیریه در انگلیس، یک پنجم مردم انگلیس فقیر و گرسنه‌اند و بیشتر این افراد کودک هستند.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۷


فقر و گرسنگی در انگلیس طی چند سال اخیر به موضوع گزارش‌های زیادی از سوی رسانه‌ها تبدیل شده است. بر اساس بررسی‌های جدید فقر و گرسنگی در بین کودکان انگلیسی نیز بیداد می‌کند و از هر پنج کودک یک کودک انگلیسی در دوران کودکی در فقر زندگی می‌کند. کودکانی که در معرض فقر پایدار هستند در معرض خطرات بیشتر روانی و جسمی قرار دارند.
بر اساس این گزارش که نسخه‌ای از آن در «ساینس تایمز» منتشر شده، فقر کودکان در انگلیس روز به روز در حال افزایش است و از 27 درصد در سال 2010 به 30 درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده و در 5 سال آینده نیز روند سعودی خواهد داشت. حالا موسسات خیریه در انگلیس می‌گویند حدود ۱۴ میلیون نفر یعنی یک پنجم جمعیت این کشور در فقر و گرسنگی به‌سر می‌برند و شدت فقر در برخی خانواده‌های انگلیسی به گونه‌ای است که خیرین را نیز متاثر کرده است.

گزارش مستند «فارین افرز» درباره دلایل فروپاشی هژمونی آمریکا
نشریه معتبر «فارین افرز» در پرونده‌ای ویژه، هژمونی آمریکا را «رو به پایان» توصیف کرده و به بررسی دلایل پایان دوران رهبری آمریکا بر جهان، پرداخته است.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹

فارین افرز که به اندیشکده «شورای روابط خارجی ایالات متحده» وابسته است، این پرونده را با عنوان «چه بر سر قرن آمریکایی آمد؟»، منتشر کرده و در توضیح دلیل انتخاب این موضوع برای شماره جدید، نوشته : «یک نسل پیش، ایالات متحده با اعتماد به نفس در حال رهبری جهان به سوی آن‌چیزی بود که تصور می‌شد هزاره‌ای جدید از صلح، شکوفایی، آزادی و همگرایی باشد. حالا اما، جهان به سوی آشوب پیش می‌رود و ایالات متحده یادآور آن آهنگ «لئونارد کوهن» است که می‌گفت: اوضاع اینطور پیش می‌رود و همه می‌دانند. چطور شد که همه‌چیز آن‌قدر سریع از هم پاشید؟»این نشریه می‌افزاید: «اکنون که می‌نگریم، این افول غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد.
آنچه اکنون ظاهرا نیاز به توضیح دارد، رؤیاپردازی در پایان قرن پیش در واشنگتن درباره هژمونی ماندگار ایالات متحده است، نه درگیری‌های دائمی در داخل و خارج از کشور که اکنون به واقعیتی جاری بدل شده است. اما کسانی که در آن دوران زیست کرده‌اند، می‌دانند که هیچ‌چیز قطعی نبود و تاریخ می‌توانست طور دیگری رقم بخورد.»
فرید زکریا در یادداشتی در این پرونده با عنوان «نابودی قدرت آمریکا به دست خود»، اوج دوران هژمونی آمریکا را به فاصله زمانی میان ریزش دیوار برلین تا سقوط بغداد در حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ محدود کرده و نوشته است که این هژمونی پس از این دوره دائما در حال تضعیف است. به گفته زکریا «در برهه‌ای در دو سال گذشته، هژمونی آمریکا، مرد. دوران سلطه ایالات متحده، کوتاه و زودگذر بود و حدود سه دهه میان دو رخداد، طول کشید.» . او سپس به بررسی دلایل افول هژمونی آمریکا پرداخته و می‌نویسد: «چالش‌های بیرونی آسیب می‌زند، اما آسیب تصمیمات راهبردی نادرست، بیشتر است، و از همه بیشتر، بی‌تفاوتی.»این نظریه‌پرداز واقع‌گرا، روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا را «ضربه آخر» به هژمونی این کشور توصیف کرده و نوشته است: «او یک انزواطلب حمایت‌گرای عوام‌فریب است و مصمم است که «آمریکا را در وهله نخست» قرار دهد. اما حقیقت این است که او بیش از هر چیز دیگری، عرصه را واگذار کرده است... «لری دایموند» دیگر تحلیلگر برجسته‌ای است که در این پرونده مشارکت کرده و با یادداشتی تحت عنوان «تنزل جایگاه دموکراسی»، کاهش گرایش جهانی به دموکراسی را یکی از دلایل افول جایگاه ایالات متحده، توصیف کرده است. در یادداشتی دیگر در این پرونده، «دنی رودریک» استاد ترکیه‌ای اقتصاد سیاسی دانشگاه «هاروارد»، نوشته است که جهانی‌سازی اکنون با خشم عمومی روبرو شده و حتی حامیان این جریان هم به لزوم تغییر وضعیت کنونی اذعان دارند.«گیلیان تت» روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی نشریه «فایننشال تایمز» هم در یادداشت دیگری، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و کاهش اعتماد به بازار سرمایه آمریکا را یکی از دلایل افول جایگاه ایالات متحده خوانده و وال استریت را «فرقه ریسک» توصیف کرده است.یادداشت دیگری در این پرونده به قلم «یاکوب هکر» مدیر مؤسسه مطالعات اجتماعی و سیاستگذار و استاد علوم سیاسی دانشگاه «ییل» و «پال پیرسون» استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا، جدل‌های حزبی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات را موجب تضعیف سیاسی آمریکا خوانده‌اند. نهایتا، این پرونده با یادداشتی به قلم «جولیا آزاری» به پایان رسیده که نوشته است مشکلات کنونی آمریکا ناشی از ساختار نظام سیاسی این کشور است که در طول زمان به روز نشده و اکنون وضعیتی را به وجود آورده که اغلب کارشناسان در مورد این گزاره اتفاق نظر دارند که «دموکراسی آمریکایی در بحران است.»
2 روز پس از حمله موشکی
انصارالله با حمله پهپادی فرودگاه بین‌المللی عربستان را منهدم کرد
انقلابیون با حمله مجدد به فرودگاه «ابها» و وارد آوردن خسارات سنگین به این فرودگاه بین‌المللی عربستان، باعث تعطیلی این فرودگاه شدند. این مسئله باعث شده تا ریاض برای مقابله با حملات پی‌در‌پی و موفق انصارالله به دنبال خرید سامانه «گنبد آهنین» و جایگزینی آن با سیستم «پاتریوت» آمریکا باشد!

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹


بامداد چهار شنبه هفته گذشته انصارالله یمن با شلیک یک فروند موشک کروز به سمت فرودگاه ابها در استان عسیر در جنوب عربستان برج مراقبت این فرودگاه را منهدم کرد. صبح جمعه نیز این جنبش دومین ضربه محکم خود را در همین فرودگاه به متجاوزان وارد کرد. ارتش یمن، با به کارگیری چند پهپاد قاصف کی 2، فرودگاه ابها را بار دیگر بمباران کرد. به گزارش فارس، یک منبع در نیروی پهپادی ارتش یمن با اعلام این خبر، گفته: «در پی این عملیات، که بامداد جمعه صورت گرفت، تمامی پروازهای این فرودگاه، متوقف شد.» رسانه‌های سعودی نیز با تأیید این خبر ادعا کردند که پدافند ارتش این کشور، ۵ فروند از این پهپادهای مهاجم را سرنگون کرده است.
این حمله، چهارمین حمله یمن به فرودگاه‌های سعودی پس از اعلام راهبرد حمله به فرودگاه‌هاست که روز شنبه (۱۸ خردادماه جاری) از سوی ارتش یمن مطرح شد. برج مراقبت فرودگاه ابها نیز بامداد چهارشنبه توسط یک فروند موشک کروز ارتش یمن، هدف قرار گرفته بود. از سوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط نزدیک به عربستان برای اولین بار تصاویری از فرودگاه أبها این کشور منتشر کرد که هدف حمله موشکی ارتش یمن قرار گرفته است.
در همین حال پایگاه خبری «الخلیج اونلاین» در واکنش به حمله موشکی انصارالله به فرودگاه ابها که روز چهارشنبه صورت گرفت، گزارش داد که سامانه موشکی- دفاعی پاتریوت آمریکا که در عربستان مستقر شده است، نتوانسته این موشک‌ها را منهدم کند. این پایگاه با طرح این پرسش که فایده سامانه پاتریوت در عربستان چیست، اعلام کرد که این سامانه چندین بار است که نتوانسته موشک‌های شلیک شده از سوی یمن را رهگیری و منهدم کند و این موشک‌ها، مراکز و مواضع حساس را در عربستان هدف قرار داده است. بنا بر این گزارش، اخیرا با توجه به همگرایی‌هایی که بین رژیم صهیونیستی و سعودی مشاهده شده است، زمزمه‌هایی درباره احتمال خرید سامانه دفاعی «گنبد آهنین» از سوی ریاض از تل‌آویو به گوش می‌رسد. برخی از «منابع ویژه» به این پایگاه خبری گفتند که «ریاض طی ماه‌های آتی، دست به تجربه میدانی خواهد زد تا از میزان موفقیت یا شکست گنبد آهنین در رهگیری موشک‌هایی» که وارد خاک سعودی می‌شود، اطمینان پیدا کند.
بر باد دادن اجلاس‌های مکه
روزنامه القدس العربی چاپ لندن هم در گزارشی با ‌اشاره به پاسخ موشکی ارتش یمن به حملات چند ساله‌ ائتلاف سعودی و اماراتی علیه این کشور، نوشته که این حمله تمام نقشه‌های سران سعودی را بر باد داد.کیهان بررسی می کند
پشت پرده انفجار 2 نفتکش غول پیکر در دریای عمان
حمله به 2 نفتکش در دریای عمان به سرعت باعث اجرای سناریوی همیشگی متهم کردن ایران شد. این در حالی است که کارشناسان و چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی می‌گویند، ارتجاع عرب به همراه رژیم صهیونیستی و آمریکا بیشترین انگیزه را برای انجام چنین خرابکاری‌هایی دارند. ایران پس از وقوع این عملیات مشکوک، ده‌ها خدمه کشتی آسیب دیده را نجات داد.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹

دقیقا یک ماه پس از حمله به چند نفتکش در بندر «فجیره» امارات، سناریویی مشابه آن، در دریای عمان تکرار شده و همانند دور قبل، فرصتی برای موج سواری مثلث ارتجاع عرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به وجود آمده است. صبح روز پنجشنبه گزارش‌هایی از وقوع انفجار در 2 نفتکش غول پیکر در دریای عمان منتشر شد. جزئیات منتشر شده از این حادثه، حاکی است نفتکش «فرونت التر» با پرچم جزایر مارشال و «کوکوکا کارجیس» با پرچم پاناما به ترتیب حامل محموله‌های «اتانول» و «متانول» مورد حمله قرار گرفته‌اند و نفتکش«کوکوکاکارجیس» که محموله‌اش متعلق به ژاپن بود، دچار آتش سوزی شدیدی شد. نفتکش اول مدتی پس از بارگیری در بندر ابوظبی دچار سانحه شده و کشتی دوم از «الجبیل» عربستان راهی سنگاپور بوده است. وزارت تجارت ژاپن اعلام کرده یکی از نفتکش‌های حادثه‌دیده در دریای عمان حامل «محموله متعلق به ژاپن» بوده‌است. این حادثه همزمان با سفر« شینزو آبه » نخست‌وزیر ژاپن به تهران رخ داده و همین امر، ذهن‌ها را به سمت آن مثلث شوم برده است!
حمله با شئ پرنده، مین دریایی یا اژدر
روایت‌های مختلفی در مورد ماهیت انفجارها در این نفتکش‌ها منتشر شده است. برخی از رسانه‌های اعلام کرده‌اند که مین‌های دریایی باعث انفجار در این نفتکش‌ها شده است. شبکه خبری سی‌ان‌ان یکی از این رسانه هاست که می‌گوید، انفجارهای صبح پنج‌شنبه که دو نفتکش را در دریای عمان هدف قرار داد، ناشی از مین‌های چسبنده بوده است. بر اساس این ادعا، خدمه یک ناوشکن آمریکایی به‌نام «بین‌بریج» مین‌های چسبنده منفجر نشده را در پهلوی یکی از کشتی‌های آسیب‌دیده مشاهده کرده‌اند. مین‌های چسبنده همان ادواتی هستند که ادعا شده بود حوادث فجیره نیز ناشی از آنها بوده است.
روایت آمریکایی از سوی ژاپن رد شد
اما مالک نفتکش حادثه‌دیده «کوکوکا کارجیس» اعلام کرده پیش از حادثه انفجار روز پنج‌شنبه در دریای عمان «اجسام پرنده ناشناسی» را در آسمان مشاهده کرده است. به نوشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست این اظهارات نشان می‌دهد این نفتکش با مین‌های دریایی یا بمب منفجر نشده است. در همین حال خبرگزاری کیودوی ژاپن نیز اعلام کرده شرکت ژاپنی «کوکو سانگیو»، حمله به نفتکش کوکوکا کاریجس با اصابت اژدر را رد کرد. از طرف دیگر رسانه‌های آمریکایی مدعی هستند انفجارهای روز پنج‌شنبه در دریای عمان با مین‌های دریایی انجام شده است و با پیگیری این روایت همزمان با تبلیغات رسانه‌ای آرام، تلاش دارند ایران را مسئول اصلی این حادثه معرفی کنند!
قدردانی ملوانان روس از ایران
امداد رسانی ایران به این نفتکش آتش گرفته نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. ملوانان روسی که توسط امدادگران ایرانی نجات داده شده‌اند، از مهمان نوازی و خوش رفتاری ایرانی‌ها تشکر کردند. بر اساس تصاویر انتشار یافته در حساب توییتری شبکه پرس تی وی، یکی از ملوانان روسی که خود را از افسران رده بالای نفتکش «فرونت التر» معرفی کرد، در این باره گفت: «پذیرایی ایرانی‌ها باورنکردنی بود و ما از آنها تشکر می‌کنیم. از اینکه همه چیز این قدر خوب بود، متعجب شدیم». یکی دیگر از خدمه گفته: «اینجا با مهمان نوازی کامل روبه رو شدیم. آب و مواد غذایی و لباس‌های جدید در اختیار ما گذاشته شد، ما هیچ مشکل خاصی نداریم و از این همه پذیرایی تشکر می‌کنیم.» در این فیلم ویدیویی علاوه‌بر اتباع روسی برخی از خدمه فیلیپینی کشتی نیز مشاهده می‌شوند. امدادگران ایرانی بیش از 40 خدمه نفتکش فرونت التر را که شامل
11 تبعه روس بود، نجات دادند.
فیلم کذایی آمریکا
آمریکا برای اتهام زدن به ایران حتی دست به تولید فیلم‌های جعلی نیز زد. سناریوی فیلم سازی آمریکا علیه ایران در حالی به اجرا در می‌آید که در این فیلم که برای اثبات نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان منتشر شده، زمان و مکان این مواجهه و هویت کشتی و سرنشینان قایق اصلا مشخص نیست. ترامپ نیز دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد، ایران
پشت پرده این حمله است.
واکنش ایران
«محمد جواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان، به ادعاهای آمریکا درباره حادثه نفتکش‌ها در دریای عمان واکنش نشان داد و طی توییتی نوشت:«اینکه آمریکا فورا و بدون ذره‌ای شواهد عینی یا هر اماره‌ای(نشانه)، به اتهام پراکنی علیه ایران دست می‌زند، تنها این را کاملاً آشکار می‌کند که تیم «بی» در حال حرکت به سوی یک نقشه جایگزین است: خرابکاری در دیپلماسی (از جمله در اقدامات شینزو آبه) و سرپوش گذاشتن بر تروریسم اقتصادی علیه ایران. من چند ماه پیش دقیقا درباره همین سناریو هشدار دادم؛ نه به این دلیل که من یک پیشگو باشم، بلکه به این دلیل که من ذات تیم «بی» را می‌شناسم.»
هشدار روسیه
در حالی که تلاش‌های زیادی برای متهم کردن ایران در ماجرای انفجار 2 نفتکش صورت می‌گیرد، «دیمیتری پسکوف»سخنگوی کرملین، به آمریکا هشدار داد و تصریح کرد، با توجه به در اختیار نداشتن اطلاعات کافی درباره این حادثه، هنوز زود است که بتوان درباره این حادثه قضاوت کرد.
آمریکا و متحدان، متهمان ردیف اول
«کمران گسناف» کارشناس منطقه، به فارس گفت: «عاملان حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان، سرویس‌های امنیتی اسرائیل، عربستان و آمریکا هستند.» «ابراهیم فریحات» استاد فلسطینی‌الاصل دانشگاه «جرج تاون» آمریکا نیز معتقد است رژیم صهیونیستی عامل این حمله بوده است. برخی از کارشناسان مانند «حزام الحزام» استاد دانشگاه و کارشناس عربستانی مقیم لندن نیز تأکید دارند که امارات همچنان امنیت منطقه را پس از هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها در دریای عمان به بازی گرفته و آن را به خطر انداخته است. «حزام الحزام» استاد دانشگاه و کارشناس عربستانی مقیم لندن به شبکه الجزیره گفته امارات با حمله به نفتکش‌ها علیه ایران توطئه می‌کند و قصد دارد ایران و آمریکا را به درگیری بکشانند.
«عمر عیاصره»، تحلیلگر اردنی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره، حادثه انفجار دو نفتکش را «مشکوک» خوانده و گفته این حادثه نمی‌تواند کار ایران باشد.
خبر دیگر اینکه نشست شورای امنیت درباره انفجار ۲ نفتکش که به درخواست آمریکا برگزار شده بود، بی‌نتیجه پایان یافت.
آزادی 490 تروریست طالبان برای جان بخشیدن به مذاکرات صلح
دولت افغانستان می‌گوید به نشانه حسن نیت و با هدف جان بخشیدن به روند مذاکرات با طالبان، ۴۹۰ زندانی این گروه تروریستی را آزاد کرده است.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۰«فیروز بشاری» رئیس‌مرکز رسانه دولت افغانستان، پنج‌شنبه از آزاد سازی 490 عضوزندانی طالبان توسط دولت خبر داد و در این باره اظهار داشت: «زندانیان آزاد شده یا بیمار بوده‌اند و یا کمتر از یک سال از دوران حبس آنها باقی مانده بود... این افراد بخشی از ۸۸۷ زندانی هستند که
‌اشرف‌غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، دستور داده بود به مناسبت عید فطر آزاد شوند.
به گفته کارشناسان، دولت و مردم افغانستان هر چند به طالبان نگاه مثبتی ندارند، ولی با توجه به شرایط سیاسی فعلی این کشور، مذاکره با این گروه تروریستی را می‌پذیرند. تا کنون شش دور مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان برگزار شده است. ماه گذشته نیز فرستاده‌های دولت کابل و طالبان در مسکو با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹
کانادا
سی‌بی‌سی نیوز: دفتر نخست‌وزیری کانادا طی بیانیه‌ای اعلام کرد، «جاستین ترودو» نخست‌وزیر این کشور، ۱۴ ژانویه (25 اسفند) خواستار مذاکره با «لی کیانگ» نخست‌وزیر چین شده بود تا شخصاً درخواست آزادی دو تبعه کانادایی را مطرح کند، ولی این درخواست او نادیده گرفته شد.
چین اعلام کرده است که این دو مظنون متهم به جاسوسی بوده‌اند، اما ترودو مدعی است که این دو کانادایی به دلیل مسائل سیاسی بازداشت شده‌اند. روابط کانادا و چین طی ماه‌های اخیر دچار تنش شده است.
فلسطین ‌اشغالی
روسیاالیوم: مرکز پژوهش‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی(دیمونا) برای اولین بار به نشت مواد رادیو اکتیو و چند اتفاق دیگر در طول سال‌ها فعالیت این مرکز، اعتراف کرده است. در پی شکایت «فریدی طویل» یک کارمندان سابق مرکز مذکور به خاطر ابتلا به بیماری سرطان، این مرکز مجبور شد که به نشت مواد رادیو اکتیو اعتراف کند.
کمیته «زوهر»، که مسئول رسیدگی به شکایات کارکنان تاسیسات دیمونا است، با وجود اسنادی که نشت مواد رادیو اکتیو را ثابت می‌کنند، از مرکز دیمونا در برابر شاکی حمایت کرد.
فرانسه
خبرگزاری فرانسه: یک منبع قضایی اعلام کرد، «حصة»دختر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان که متهم است سال ۲۰۱۶ به محافظ شخصی خود دستور داده یک کارگر ساختمانی را که در آپارتمانش مشغول کار بوده، مورد ضرب و شتم قرار دهد، در تاریخ نهم ژوئیه(18 تیر) در پاریس محاکمه خواهد شد.احتمالاً محاکمه دختر پادشاه عربستان به صورت غیابی انجام می‌شود و مشخص نیست که وکیل او در دادگاه حضور خواهد یافت یا نه. این کارگر گفته است که حصه ضمن اهانت به او، گفت که وی باید کشته شود.
لهستان
اسپوتنیک: روسای جمهوری آمریکا و لهستان در مورد اعزام ۱۰۰۰ سربازان آمریکایی دیگر به لهستان توافق کردند. قرار است که براساس بیانیه صادر شده توسط طرفین، این سربازان در نزدیکی مرزهای روسیه مستقر شوند.
این اقدام در حالی انجام گرفت که کرملین بارها هشدار داده است، آمریکا و ناتو به دنبال تقویت حضور نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه بوده و این اقدام تحریک‌آمیز باعث افزایش تنش‌ها می‌شود.
عربستان
الجزیره: انتشار خبر افتتاح قریب‌الوقوع «دیسکو»(کلوپ شبانه) در شهر جده، جنجال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی عربستان ایجاد کرد و فعالان نارضایتی و خشم خود را از وجود چنین مکانی در جوار مکه مکرمه اعلام کردند.
کلوپ‌های شبانه «وایت» قرار است ساعت ۱۰ شب تا سه صبح به روی مردم باز باشد. همچنین ورود افراد زیر ۱۸ سال به آنجا ممنوع خواهد بود. طبق اطلاعاتی که فعالان منتشر کرده‌اند، عکسبرداری و فیلم برداری در این کلوپ و نیز همراه داشتن موبایل ممنوع خواهد شد.
نوار غزه
تسنیم : سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از محاصره دریایی کامل نوار غزه به بهانه جلوگیری از پرتاب بالن‌های آتش‌زا خبر داد.
جوانان فلسطینی در واکنش به تعلل رژیم صهیونیستی در عمل به تعهدات خود درخصوص تفاهمات آتش بس اخیر، پرتاب بالن‌های
آتش‌زا به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین را متوقف نکرده‌اند.
از سوی دیگر، پهپادها و جنگنده‌‌های ارتش رژیم صهیونیستی جنوب نوار غزه را با چندین راکت هدف قرار دادند.

بمباران نشست فرماندهان تروریست‌های النصره از سوی جنگنده‌های روسیه و سوریه
جنگنده‌های روسی و سوری در عملیاتی مشترک محل تجمع تروریست‌های «جبهه النصره» در دو استان «ادلب» و «حماه» را 80 بار مورد هدف قرار دادند. در این حملات، نشست فرماندهان این گروه تروریستی هم بمباران شد.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹
جنگنده‌های روسی و سوری طی شب و روز پنجشنبه، 80 بار مواضع تروریست‌ها را در «خان شیخون»، «سفوهن»، «کفرنبل»، «حاس» و فرودگاه «تفتناز» در جنوب استان ادلب بمباران کردند.
خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی در این باره نوشته، در این حملات محل برگزاری نشست فرماندهان «هیئت تحریر الشام» (جبهة النصره) در فرودگاه نظامی «تفتناز»، سه بار هدف بمباران دقیق قرار گرفت.
به گفته فرماندهان ارشد ارتش سوریه، همزمان با این حملات، واحد توپخانه ارتش سوریه پایگاه‌ها و تحرکات تروریست‌ها را در روستاها و شهرک‌های «الزکاه»، «الاربعین»، «اللطامنه» و «کفررزیتا» گلوله‌باران کرد.
طی روزهای گذشته ارتش سوریه برای کمک به خروج غیر نظامیان از مناطق تحت تسلط تروریست‌ها، به اعلام آتش‌بس رضایت داده بود، اما تروریست‌ها با حمله به مواضع ارتش سوریه، غیرنظامیان را مجبور به باقی ماندن در مناطق تحت تسلط خود کردند و تا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.
اظهارات پوتین
«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه اما، در نشست سران سازمان همکاری شانگ های، بر لزوم تضمین نابودی کامل تروریسم در سوریه به ویژه در استان ادلب تأکید کرد. به گزارش ایسنا، پوتین این را هم گفت که: «ما در سوریه به نتایج واقعی در جنگ علیه تروریسم دست یافته و تروریست‌ها را با کمک به دولت سوریه، شکست داده‌ایم... روند حل و فصل سیاسی شاهد پیشرفت است و تلاش برای تشکیل کمیته قانون اساسی ادامه دارد. مأموریت مهم کنونی، تضمین نابودی کامل تروریسم در سوریه، به ویژه در استان ادلب، و افزایش کمک‌های انسانی و حمایت جامعه جهانی برای بازسازی سوریه
است.
گفتنی است رئیس‌جمهور روسیه درباره ارتباط کشورش با آمریکا نیز گفت، روابط دو کشور روز به روز بدتر و بدتر می‌شود.

روحانی در اجلاس سران شانگهای:
دولت آمریکا به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده است
رئیس‌جمهور کشورمان گفت : دولت آمریکا با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با اتخاذ رویکرد تهاجمی، کلیه ساختارها و قواعد بین‌المللی را بر هم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده است.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۶

حجت‌الاسلام روحانی روز گذشته در اجلاس سران شانگهای که به میزبانی بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد، اظهار داشت: مناطق پیرامونی ما با بحران‌های متعددی روبرو است که با از بین بردن زیرساخت‌های اولیه کشورها و بازتولید ناامنی، این مناطق را در شرایط حساسی قرار داده است. از سوی دیگر دولت آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با اتخاذ رویکرد تهاجمی، کلیه ساختارها و قواعد بین‌المللی را بر هم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده است.
روحانی با اشاره به اتحاد برای مبارزه با افراط‌گرایی، تصریح کرد: امروزه همه ما از شرق تا غرب در برابر خطر افراط‌گرایی باید متحد باشیم. چرا که افراط‌گرایی توسعه، صلح و امنیت جهان را تهدید می‌کند. مهم نیست مسلمان، ‌مسیحی، یهودی،‌ بودایی یا به هر دین و ‌آئین دیگری باشیم؛ مهم این است که در برابر افراط‌گرایی از هر رنگ و نژاد و مذهب متحد باشیم.
وی بیان داشت: ما از آن جهت با داعش در عراق و سوریه جنگیدیم که آن را تفسیری افراطی و ضدانسانی از دین علیه انسانیت می‌دانستیم و در دفاع از شهروندان غیرمسلمانِ این کشورها نیز تردید نکردیم. ما از آن جهت با صهیونیسم مخالفیم که آن‌ را یک ایدئولوژی انحرافی در دین یهود می‌دانیم که با ارزش‌های انسانی در ستیز است.
وی با اشاره به اینکه ما در عراق و سوریه برای صلح جنگیده­‌ایم اظهار داشت: در افغانستان برای نبرد با افراط‌گرایی در تعامل با سازمان ملل متحد نقش سازنده‌ای ایفا کرده‌ایم و در یمن برای برقراری صلح از هیچ تلاشی فروگزار نکرده‌ایم. ما همواره درهای گفت‌وگوها و همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه را با همه همسایگان خود باز گذاشته‌‌ایم. ما برای حل مسئله فلسطین هم رویکرد دموکراتیک با مراجعه به آرای عمومی را ارائه کرده‌ایم.
رئیس ‌قوه مجریه خطاب به اعضای 1+4 در برجام، خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ظرفیت‌های برجام از اعضای باقی‌مانده در توافق می‌خواهد، هر چه سریع‌تر به تعهدات خود در بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی برجام عمل کنند.
ایستادگی در برابر آمریکا
حجت‌الاسلام روحانی همچنین در دیدار با رئیس‌جمهور چین در حاشیه نوزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان از روند اجرای توافقات دو کشور، ابراز خرسندی کرد.
وی با بیان اینکه ایران کاملا بر تعهدات خود در برجام پایبند بوده و آمریکا بدون هرگونه بهانه‌ای از تعهد بین‌المللی خود خارج شد، گفت: فشارهایی که دولت آمریکا به ایران و چین و سایر کشورها وارد می‌کند، با هدف تسلط بر کل آسیا و جهان است.
رئیس‌جمهور، ایستادگی ایران و چین در برابر یکجانبه‌گرایی آمریکا را به نفع دو کشور، آسیا و جهان دانست و افزود: ملت ایران نشان داده که در برابر فشارهای خارجی نه تنها متزلزل نمی‌شود بلکه متحد‌تر و مقاوم‌تر می‌شود.
روحانی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش روابط با چین وجود دارد، افزود: ایران با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی، آماده است نقش مهم و پیش‌برنده‌ای در پروژه کمربند– راه ایفا کند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: ایران علاوه‌بر ادامه همکاری با چین در حوزه انرژی، علاقه‌مند به توسعه زیرساخت‌ها برای روابط پایدار و راهبردی در تامین انرژی چین است.
رئیس‌جمهور چین نیز در این دیدار با اشاره به مذاکرات مستمر مقامات دو کشور، گفت: پکن روابط با ایران را در مسیر راهبردی پیش خواهد برد و توسعه می‌دهد. شی جین پینگ با بیان اینکه در جهان امروز یکجانبه‌گرایی رواج یافته است، تاکید کرد:خروج یکجانبه آمریکا از برجام اصلی‌ترین عامل افزایش تنش‌های منطقه‌ای است.
روابط مثال‌زدنی ایران و روسیه
روحانی همچنین عصر جمعه در حاشیه نوزدهمین اجلاس سران کشورهای سازمان شانگهای در بیشکک و در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، با بیان اینکه تهران و مسکو در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار هم هستند، اظهار داشت: اجرای توافقات اقتصادی دو کشور به‌ویژه در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل از روند خوبی برخوردار است و برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌ها طی هفته آینده در تهران به این روند سرعت می‌بخشد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حمایت از همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور به روند توسعه روابط تجاری شتاب خواهد داد، اظهار داشت: با تصویب قانون مربوط به تجارت با اوراسیا در مجلس، هرچه سریع‌تر اجرای مقدمات آن را فراهم خواهیم کرد که این موضوع به همکاری‌های تجاری منطقه شتاب خواهد داد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: آمریکا علاوه‌بر خروج غیرقانونی از برجام به طرز بی‌سابقه‌ای شرکت‌ها و کشورهایی که می‌خواهند قطعنامه 2231 شورای امنیت را رعایت کنند، مورد تحریم قرار می‌دهد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اقدامات ایران در چارچوب حقوق خود در برجام است، گفت: اگر منافع ملت ایران توسط سایر شرکای برجام تأمین شود، امکان بازگشت به نقطه قبلی وجود دارد.
روحانی نقش روسیه را در تحکیم برجام و اجرای تعهدات اروپا بسیار مهم دانست و اظهار داشت: ایران همواره حامی ثبات و امنیت منطقه بوده و با مقابله با داعش در منطقه و همچنین ارایه پیشنهاد پیمان عدم تعارض منطقه‌ای این اراده را به اثبات رسانده است. رئیس‌جمهور در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، تصریح کرد: در مورد سوریه نیز علاقه‌مندیم که همکاری‌های خوب و مؤثر دوجانبه برای مقابله با تروریسم در قالب روند آستانه با ترکیه را تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دهیم.
رئیس‌جمهور روسیه نیز در این دیدار با بیان اینکه مسکو مصمم به توسعه همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران است، گفت: این همکاری‌ها طیف زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و منطقه‌ای به‌ویژه مبارزه مشترک علیه تروریسم در منطقه را در بر می‌گیرد.
ولادیمیر پوتین تاکید کرد: موفقیت‌هایی که امروز در سوریه شاهد هستیم نتیجه نقش مثبت ایران و همکاری سه‌جانبه روسیه، ایران و ترکیه در روند آستانه است.
رئیس‌جمهور روسیه افزود: مسکو همچنان علاقه‌مند به حضور و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و متعهد به همکاری در طیف وسیعی از عرصه‌های مورد علاقه دو کشور و همچنین پیشبرد اجرای توافق فیمابین در احداث واحدهای جدید نیروگاه بوشهر و حمل‌ونقل ریلی است.
وی با بیان اینکه مسکو مجدانه در پروژه کریدور ریلی شمال– جنوب ایفای نقش خواهد کرد، بر استفاده از پول ملی و ایجاد شتاب در روند روابط تجاری دو کشور تاکید کرد.
رئیس‌جمهور روسیه در پایان پایبندی ایران به برجام را سازنده دانست و گفت: مسکو برای اجرای کامل این توافقنامه از سوی همه طرف‌ها تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد.
آمریکا باید منطقه را ترک کند
حجت‌الاسلام روحانی عصر جمعه در حاشیه این اجلاس و در دیدار ‌اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان با اشاره به موضوعات امنیتی منطقه گفت: آمریکایی‌ها متاسفانه نشان داده‌اند تمامی تعهداتشان را زیر پا می‌گذارند و لذا برای تقویت ثبات و امنیت و توسعه منطقه، بهتر است منطقه را ترک کنند.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ایران اسلامی طی 40 سال گذشته همواره در کنار دولت و ملت افغانستان بوده و خواهد ماند، تاکید کرد: تهران تمام تلاش خود را برای تقویت ثبات و توسعه افغانستان به‌کار خواهد گرفت.
اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت جایگاه و نقش ایران در منطقه گفت: افغانستان خواهان توسعه همکاری‌ها با تهران در همه زمینه‌ها است.
اشرف غنی اظهار داشت: تهران و کابل باید با مشارکت یکدیگر علیه قاچاق مواد مخدر، افراط‌گرایی و تروریسم مبارزه کنند. وی تاکید کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد از خاک افغانستان علیه ایران استفاده شود.‌
کنفرانس سیکا
رئیس‌جمهور پس از تبیین مواضع ایران اسلامی در نوزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، جمعه شب به وقت محلی بیشکک را به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان به منظور شرکت در پنجمین کنفرانس «تعامل و اعتماد سازی در آسیا (سیکا)»، ترک کرد.استقبال از پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای از شهروندان کویت تا شهروندان ژاپنی(خبر ویژه)
پاسخ حکیمانه و عزتمندانه رهبر انقلاب به پیغام فریبکارانه ترامپ، بازتاب وسیعی در میان ملت‌ها داشته است.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۶

رهبر انقلاب در دیدار نخست‌وزیر ژاپن تصریح کردند: «من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.»
یک شهروند ژاپنی به نام «ماکوتی» در منشنی در توییتر و ذیل توئیت سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «برای او (رهبر ایران) احترام قائلم. ایران غروری دارد که ما در ژاپن باخته‌ایم. رهبر قدرتمند ایران، حسرت برانگیز(رشک برانگیز) است.»
همچنین فیصل الدویسان عضو پیشین پارلمان کویت، در همین زمینه در توییتر نوشت: دیروز عبیدالله ابن زیاد به امام حسین(ع) در کربلا نامه نوشت و به عمرسعد داد تا امام جوابش را بدهد، و امام فرمود جواب نمی‌دهم. و حالا تاریخ تکرار می‌شود؛ خامنه‌ای: جوابی به او نمی‌دهم.»
به‌نظر می رسد نوع پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تأثیری کم‌نظیر در میان ملت‌های منطقه و جهان گذاشته که از رفتارهای مستکبرانه آمریکا احساس توهین و تحقیر می‌کنند.لوبلاگ: چرا سفر واسطه‌های آمریکا محکوم به شکست بود؟(خبر ویژه)
یک رسانه آمریکایی به ارزیابی علت شکست واسطه‌ای آمریکا در سفر به ایران پرداخت.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۶

لوبلاگ با اشاره به سفر وزیر خارجه آلمان و نخست‌وزیر ژاپن به ایران نوشت: ملاقات وزیر خارجه آلمان از تهران موفقیتی به همراه نداشت. اولا او قبل از سفر به تهران، از برخی کشورهای عربی مثل اردن و امارات بازدید کرد که نشان می‌دهد اولویت آلمان کجاست! دوما، به گفته خبرگزاری‌ها لحن هایکوماس در گفت‌وگوها متکبرانه بود. ماس اعلام کرد هر چند اروپا در کمک به کاهش فشارهای اقتصادی به ایران شکست خورده، اما در هر صورت،تهران باید به برجام پایبند بماند. بعد از اینکه هایکو ماس در مورد رفتارهای اخیر ایران هشدار داد تلویحا گفت با حدود همه تحریم‌ها و فشارها، ایران باید خوشحال باشد که مانند یمن و سوریه در کشورش جنگ نیست! بدتر از همه او گفت ایرانی‌‌ها نباید از اروپا انتظار داشته باشند برای حفظ برجام معجزه کند! این سفر می‌تواند بر روابط آینده ایران آلمان هم تاثیر منفی بگذارد.
لوبلاگ همچنین پیشاپیش سفر شینزو آبه نوشت: سفر شینزو آبه به تهران، برای موفقیت این سفر کافی نیست. همه چیز بستگی به این موضوع دارد که آبه چه پیامی از طرف آمریکا با خود برده. اگر او هم مانند بقیه فقط از طرف ترامپ لیستی از خواسته‌ها و التیماتوم برده باشد، شکست خواهد خورد. اما اگر او پیام صلحی، مثلا در مورد کاهش تحریم‌ها، با خود آورده باشد ممکن است بتواند تنش‌‌ها را کاهش دهد.


سفر «ماس» نشان داد اروپا کاری جز لفاظی بلد نیست(خبر ویژه)
«اروپا جز لفاظی دیپلماتیک نمی‌تواند کاری برای ایران انجام دهد و ایران هم نباید به دورزدن تحریم‌های آمریکا توسط اروپا امیدوار شود. سازوکار اینستکس عملاً مرده متولد شد.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۵

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم بر نهاد ایرانی متناظر اینستکس است. اعمال چنین تحریمی، اینستکس را بیش از پیش بی‌خاصیت می‌کند.»
سایت فرارو از سایت‌های حامی دولت، ضمن انتشار تحلیل فوق و با اشاره به سفر وزیر خارجه آلمان به تهران نوشت: تقریباً یک ماه از تعیین ضرب‌الاجل 60 روزه ایران باقیمانده، وزیر خارجه آلمان، در ادامه تور خاورمیانه‌ای خود، که شامل کشورهایی نظیر اردن، عراق و امارات بود، به تهران سفر کرد.
منابع خبری آلمان در آستانه سفر ماس به تهران گفتند: این سفر با دو کشور فرانسه و بریتانیا هماهنگ شده و به اطلاع آمریکایی‌ها هم رسیده بود.
ماس در تهران پس از جلسه‌ای با همتای ایرانی، گفت: «موضع سه کشور اروپایی‌مان این است که ما از برجام حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم تعهدات‌مان را ادامه دهیم، اما نمی‌توانیم معجزه کنیم.»
صراحت بیان ماس درباره ناتوانی اروپا در تأمین منافع اقتصادی ایران، کم‌سابقه است. برخی محافل رسانه‌ای آلمان می‌گویند ماس «دست‌ خالی» به ایران رفت و «دست خالی» از آن برگشت.
سفر ماس در حالی صورت گرفت که کاسه صبر ایران لبریز شده و در مسیر خروجی تدریجی از برجام قرار گرفته است. درست است که سفر حساس ماس، نه برای اروپا و نه برای ایران، نتیجه ملموسی نداشت، اما در عوض به خوبی نشان داد اروپا جز لفاظی دیپلماتیک نمی‌تواند کاری برای ایران انجام دهد و ایران هم نباید به دورزدن تحریم‌های آمریکا توسط اروپا امیدوار شود. سازوکار اینستکس عملاً مرده متولد شد.
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، در توئیتی نوشت: «بنا به گزارش خبرنگار بلومبرگ، آمریکا در حال بررسی تحریم نهاد مالی متناظر ایرانی اینستکس است. با این تحریم اینستکس عملاً نابود شده و دیپلماسی اروپا به شکست کامل می‌رسد.»
شاید به همین دلیل است که پس از این سفر، لحن ظریف هم اندکی تندتر شد.

کسی در خیابان‌ها دیوار نمی‌کشد شما دیوار دور خود را بردارید(خبر ویژه)
ارتباط محدود و کنترل شده رئیس‌جمهور با وزرای خود، دارای تبعات زیانبار است.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۵

به گزارش وطن امروز، بارها از منابع متعدد شنیده و خوانده‌ایم که ارتباطات شخصی آقای رئیس‌جمهور بسیار محدود است. باری شنیدم که ارتباط معمول ایشان محدود به 2 الی 3 نفر از مقامات ارشد دولت است و لاغیر. متعدد دیده‌ایم که وزرای آقای روحانی و نمایندگان مجلس از این حلقه بسته اطرافیان گلایه کرده‌اند، حتی در همان دولت یازدهم، کار به نگارش نامه سرگشاده وزرا به آقای روحانی کشید! نمایندگان مجلس از این می‌گویند که در 6 سال گذشته یک بار هم نتوانسته‌اند رئیس‌جمهور را ملاقات کنند و امر برای معاونان رئیس‌جمهور هم ظاهراً بر همین منوال است.
اینکه چنین وضعیتی چه تبعاتی برای کشور دارد، چندان مبهم نیست. تبعات چنین ارتباط گلخانه‌ای و کنترل شده‌ای اما برای آقای رئیس‌جمهور بدتر است.
طبیعی‌ترین واکنش فردی که در چنین فضایی زندگی می‌کند، مواجه‌شدن با واقعیات دنیای بیرون از دفتر ریاست جمهوری با سلاح «انکار» و «تکذیب» است. طی سال‌های گذشته خصوصاً در دولت دوازدهم، مکرر دیده‌ایم که آقای روحانی سخنانی می‌گوید که نه‌تنها با واقعیات اقتصادی- اجتماعی کف جامعه، بلکه با آمار رسمی دستگاه‌های دولتی در آن زمینه خاص هم کاملاً در تضاد است. دوستان پرکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری خوب است قبل از تنظیم شکوائیه پیرامون جمله قبلی، خود یک جست‌وجوی کوتاه اینترنتی در این زمینه انجام دهند تا وقت ما و خودشان را بیهوده تلف نکنند! کشور و مردم که فدای سر دولت، رئیس جمهور اما روزانه حرف‌هایی می‌زند که برای خودش هم خوب نیست. اگر آقای روحانی نمی‌داند همزمان با دادن ضرب‌الاجل 60 روزه به اروپا، رئیس دولت نباید در بوق همه‌پرسی با تعریض به مسئله هسته‌ای بدمد، این را که حداقل باید بداند که از داخل ماشین نمی‌شود، نظرسنجی کرد!
پیش از این کارگردان فیلم تبلیغاتی آقای روحانی در سال 92 طی مصاحبه‌ای، برخی جملات مصنوعی داخل فیلم مذکور را افشا و اظهار کرده بود این‌ها را من به آقای روحانی پیشنهاد کرده بودم. از آن جمله، این بود: «من سال‌هاست وقتی بین منزل و اداره تردد می‌کنم و مردم را می‌بینم و چهره‌ها را مطالعه می‌کنم می‌بینم چقدر گرفته و چقدر عبوس است و خنده در چهره‌ها نیست».
حالا آقای رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه و در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر اینکه او از شرایط جامعه خبر ندارد، گفته است: «من خودم بارها گفته‌ام، روزانه نظرسنجی می‌کنم، یعنی توی خیابان با ماشین که می‌روم تمام چهره‌های مردم را نگاه می‌کنم، چند نفر لبخند دارند، چند نفر عصبانی هستند، چند نفر چهره‌شان گرفته است؟ به هر شهر و جمعیتی که می‌روم خودم نظرسنجی می‌کنم».
آقای روحانی ظاهراً توجه ندارند که اولاً مسیر تردد روزانه ایشان در مناطق مرفه‌نشین شهر است، ثانیاً شیشه ماشین ایشان دودی است، ثالثاً سرعت بالای اتومبیل اسکورت رئیس جمهور فرصتی برای دیدن چهره افراد باقی نمی‌گذارد، رابعاً برپایی مراسم عزا یا عروسی در مسیر تردد، می‌تواند نتایج نظرسنجی را کن‌فیکون کند.
پیشنهاد جایگزین برای آقای روحانی که دسترسی عالی به اطلاعات دارد اما این است که نتایج آن نظرسنجی که دوستانش می‌گویند طبق آن محبوبیت دولت به زیر 10 درصد رسیده است را هم نگاه مختصری بیندازند، به هر حال، آن هم حرفی هست برای خودش!
آقای روحانی، مدل نظرسنجی‌تان را عوض کنید، این‌قدر در دل و زبانتان به دیگران بی‌سواد نگویید و فکر نکنید دانای کل هستید، از حلقه بسته اطرافتان خارج شوید تا واقعیات زندگی مردم را ببینید. کسی در خیابان‌ها دیوار نمی‌کشد، شما دیوارهای دور خودتان را خراب کنید!


هم تخلف در کرسنت و هم خلاف‌گویی(خبر ویژه)
وزیر نفت در ماجرای پرونده کرسنت هم تخلف کرده و هم خلاف واقع می‌گوید.

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۶

روزنامه جوان با اشاره به اظهارات اخیر زنگنه نوشت: نقدهای بسیاری به کرسنت وارد است که تاکنون هی
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
0
0
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۰:۵۴
رزمنده ایرانی، انگلیس را به فروش انواع سلاح های ممنوعه، بمب های خوشه ای و تسلیحات نظامی به ائتلاف متجاوز سعودی متهم کرد.
انگلیس شریک جرم جنایات ائتلاف متجاوز سعودی درجنگ یمن است.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۱:۰۰
بمباران یمن با بمب های خوشه ای انگلیس ازسال 2015 تاکنون توهین به سازمان های بین المللی است.
استفاده ازتسلیحات ممنوعه انگلیسی ازسال 2015 تاکنون درحمله به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن برای جامعه بین المللی شرم آوراست.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۱:۱۲
دولت انگلیس دیکتاتوراست که به سازمان های بین المللی احترام نمی گذارد.
بمباران یمن با بمب های خوشه ای انگلیس ازسال 2015 تاکنون توهین به سازمان های بین المللی است.
استفاده ازتسلیحات ممنوعه انگلیسی ازسال 2015 تاکنون درحمله به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن برای جامعه بین المللی شرم آوراست.
عاملان حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان، سرویس‌های امنیتی اسرائیل، عربستان، امارات، آمریکا و انگلیس هستند.
عاملان اصلی حمله به ۲ نفتکش ژاپنی و نروژی در دریای عمان سرویس های امنیتی آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل هستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
0
0
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۰:۵۴
رزمنده ایرانی، انگلیس را به فروش انواع سلاح های ممنوعه، بمب های خوشه ای و تسلیحات نظامی به ائتلاف متجاوز سعودی متهم کرد.
انگلیس شریک جرم جنایات ائتلاف متجاوز سعودی درجنگ یمن است.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۱:۰۰
بمباران یمن با بمب های خوشه ای انگلیس ازسال 2015 تاکنون توهین به سازمان های بین المللی است.
استفاده ازتسلیحات ممنوعه انگلیسی ازسال 2015 تاکنون درحمله به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن برای جامعه بین المللی شرم آوراست.

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۱:۱۲
دولت انگلیس دیکتاتوراست که به سازمان های بین المللی احترام نمی گذارد.
بمباران یمن با بمب های خوشه ای انگلیس ازسال 2015 تاکنون توهین به سازمان های بین المللی است.
استفاده ازتسلیحات ممنوعه انگلیسی ازسال 2015 تاکنون درحمله به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن برای جامعه بین المللی شرم آوراست.
عاملان حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان، سرویس‌های امنیتی اسرائیل، عربستان، امارات، آمریکا و انگلیس هستند.
عاملان اصلی حمله به ۲ نفتکش ژاپنی و نروژی در دریای عمان سرویس های امنیتی آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل هستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
0
0
انگلیس جنایتکار شماره یک عامل همه بحران‌ها در منطقه و جهان است.
1 - انگیس جنایتکار شماره یک خودش ازسال 2001 تاکنون عامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان است.
2 - انگلیس جنایتکار شماره یک خودش ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی جنگ درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان است.
3 - انگلیس جنایتکارشماره یک خودش ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم درسراسرمنطقه خاورمیانه و جهان است.
4 - انگلیس جنایتکار شماره یک هیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
5 - انگلیس جنایتکار شماره یک هیچگاه به حقوق بین المللی احترام نمی گذارد.
6 - انگلیس جنایتکار شماره یک هیچگاه به حقوق بشر احترام نمی گذارد.
7 - دولتمردان انگلیسی درسال 2003 با دستور حمله به عراق و لیبی مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند/ ازهنگام سرنگونی رژیم صدام درسال 2003 و دولت عراق بر اثرآن هزاران زنان، مردان وکودک عراقی جان خود را از دست دادند و سربازان انگلیس بی رحمانه به زنان و دختران عراقی تجاوز کردند و مجامع حقوق بشری ازسال 2003 تاکنون خفه گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیارکرده اند؟
8 - آنچه امروز درمنطقه، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، فلسطین، یمن و دریای عمان دیده منعکس کننده جنایات انگلیس جنایتکار شماره یک است.
9 - انگلیس جنایتکار شماره یک احترامی برای زندگی بشری قائل نیست.
10 - انگلیس درسوریه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
11 - انگلیس دریمن مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
0
0
انگلیس جنایتکار شماره یک عامل همه بحران‌ها در منطقه و جهان است.
1 - انگیس جنایتکار شماره یک خودش ازسال 2001 تاکنون عامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان است.
2 - انگلیس جنایتکار شماره یک خودش ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی جنگ درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان است.
3 - انگلیس جنایتکارشماره یک خودش ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم درسراسرمنطقه خاورمیانه و جهان است.
4 - انگلیس جنایتکار شماره یک هیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
5 - انگلیس جنایتکار شماره یک هیچگاه به حقوق بین المللی احترام نمی گذارد.
6 - انگلیس جنایتکار شماره یک هیچگاه به حقوق بشر احترام نمی گذارد.
7 - دولتمردان انگلیسی درسال 2003 با دستور حمله به عراق و لیبی مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند/ ازهنگام سرنگونی رژیم صدام درسال 2003 و دولت عراق بر اثرآن هزاران زنان، مردان وکودک عراقی جان خود را از دست دادند و سربازان انگلیس بی رحمانه به زنان و دختران عراقی تجاوز کردند و مجامع حقوق بشری ازسال 2003 تاکنون خفه گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیارکرده اند؟
8 - آنچه امروز درمنطقه، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، فلسطین، یمن و دریای عمان دیده منعکس کننده جنایات انگلیس جنایتکار شماره یک است.
9 - انگلیس جنایتکار شماره یک احترامی برای زندگی بشری قائل نیست.
10 - انگلیس درسوریه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
11 - انگلیس دریمن مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
12 - سازمان های بین المللی خیانتکار شماره یک ازسال 2001 تاکنون آیا واقعا درک نمی کنند و نمی فهمند انگلیس جنایتکار شماره یک به اسم دفاع ازحقوق بشر و به بهانه ای مبارزه با تروریسم بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد.
13 - هیچ کشوری درسایر انگلیس جنایتکار شماره یک به عدالت و رفاه نرسیده است.
14 - مدعیان حقوق بشر به نام دموکراسی آدمکشی می کنند.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار