شهدای ایران shohadayeiran.com

دومین جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، دیروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به‌صورت علنی برگزار شد.
در جلسه محاکمه مدیر بانک تجارت چه گذشت؟به گزارش شهدای ایران؛ قاضی صلواتی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت بخش‌های دیگر کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

حسینی نماینده دادستان با اشاره به سرفصل‌های اموال موضوع پولشویی اظهار کرد: املاک انتقال یافته به متهم سجاد، هفت پلاک ثبتی را شامل می‌شود. همچنین پولشویی به مبلغ 357 میلیارد ریال وجه‌الرشاء دریافتی از حسن درویش زیدآبادی، پولشویی به مبلغ 126 میلیارد ریال وجه ضمانت نامه مجعول مورخ 18/10/90 به ضمانت خواهی شرکت بهشت معدن از جمله اموال موضوع مرتبط به پولشویی است.

نماینده دادستان افزود: متهم در تداوم روابط مجرمانه خود در مواضع متعدد مرتکب بزه اختلاس شده است که امضا و صدور 342 فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 55 هزار و 967 میلیارد و 700 میلیون ریال از جمله موارد ارتکابی در بزه انتساب است.

حسینی تصریح کرد: متهم اقدام به صدور و امضای تعداد 41 فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ 962 میلیارد و 200 میلیون ریال در فاصله زمانی 23/1/86 لغایت 23/6/88 نموده است.

حسینی در قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: متهم در زمان دولتی بودن بانک تجارت اقدام به صدور و امضای تعداد 301 فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ 55 هزار میلیارد ریال در فاصله زمانی 21/6/88 لغایت 8/1/92 نموده است. همچنین در فاصله زمانی غیردولتی بودن بانک در مجموع اقدام به امضا و صدور 342 فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ 55 هزار میلیارد ریال نموده است که مجموع مبالغ اختلاس شده در هر یک از این دو مقطع زمانی به محضر دادگاه ارائه می‌گردد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در زمان دولتی بودن بانک تجارت و در فاصله زمانی 23/1/86 لغایت 26/6/88 شعبه تختی بانک تجارت کرمان مبادرت به صدور 43 فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 997 هزار میلیارد ریال در وجه اشخاص ذینفع حقیقی و حقوقی نموده است.

حسینی تصریح کرد: متهم به عنوان رئیس شعبه تختی بانک تجارت کرمان در امضا و صدور تعداد 41 فقره از این چک‌ها به مبلغ 962 میلیارد و 200 میلیون ریال نقش داشته است.

حسینی ادامه داد: تعداد 9 فقره چک جمعا به مبلغ 75 میلیارد و 800 میلیون ریال به نفع صندوق قرض‌الحسنه توحید صادر شده است. متهم به عنوان رئیس شعبه تختی بانک تجارت کرمان در امضا و صدور تعداد 31 فقره چک به مبلغ 55 هزار میلیارد ریال نقش داشته است و از تعداد 301 فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه تعداد 264 فقره چک به مبلغ 51 هزار و 504 میلیارد و 500 میلیون ریال در وجه صندوق قرض‌الحسنه رسالت بوده است.

حسینی افزود: تعداد 19 فقره چک به مبلغ 1 هزار و 523 میلیارد ریال در وجه صندوق قرض‌الحسنه توحید صادر گردیده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهم تعداد 7 فقره چک به مبلغ 1 هزار و 255 میلیارد ریال صادر کرده است. متهم با صدور و امضای چک‌های بین بانکی فاقد پشتوانه وجوه متعلق به بانک تجارت را اغلب به نفع دیگران برداشت نموده و مرتکب بزه اختلاس موضوع ماده 5 گردیده است.

حسینی خاطرنشان کرد: متهم در برداشت و تصاحب مبلغ 962 میلیارد و 200 میلیون ریال از منابع بانک تجارت از طریق صدور تعداد چک‌های فاقد پشتوانه اقدام نموده است.

حسینی نماینده دادستان در ادامه قرائت بخشی از اتهامات متهم عمارت ساز اظهار کرد: معاونت در اختلاس به ارزش ده میلیون یورو توسط متهم از دیگر اتهامات این فرد است.

وی در این رابطه گفت: این اوراق شامل 10 برگه هرکدام به ارزش یک میلیون یورو هستند که سریال‌های مشخص دارند و تاریخ انتشار آن‌ها 20/3/91 و تاریخ سررسید آن‌ها 20/3/94 بوده است. پس از انتشار این اوراق و قرار گرفتن آن‌ها به عنوان وثیقه نزد بانک اعلام می‌شود که این اوراق مفقود شده اند و بر این اساس بعدا مشخص می‌شود که شرکت آرمان روشن آریا این اوراق مفقودی را از فرد دیگری خریده است و آن‌ها را برای شرکت ساختمان سازی استفاده کرده است. حجت نقدی فردی است که این اوراق را استفاده کرده و آن‌ها را به شرکت‌های دیگر انتقال داده است.

حسینی گفت: با توجه به توضیحات فوق و اینکه وی در بانک مامور به خدمت عمومی بوده است، این اقدام متهم با جرم اختلاس انطباق دارد.

وی در ادامه به یکی دیگر از اتهامات متهم پرونده اشاره کرد و گفت: جعل و استفاده از سند مجعول یکی دیگر از اتهامات این فرد است.

حسینی توضیح داد: متهم به منظور تسهیل عملیات مجرمانه خود در موارد متعددی اقدام به جعل امضا و سند سازی و جعل ضمانت نامه‌های مختلف بانکی کرده است. برای این کار وی حتی برای خود یک هویت مجعول ساخته و با آن هویت جعلی اقدام به ازدواج دوم کرده است.

وی افزود: جعل 19 فقره ضمانت نامه از 34 ضمانت نامه واهی، امضا و صدور ده فقره ضمانت نامه مجعول به ارزش 3 هزار و 497 میلیون و 500 میلیارد ریال از اتهامات این متهم در فاصله سال‌های 91 تا 92 در شعبه تختی بانک کرمان 23 فقره ضمانت نامه مجعول صادر شده است که 17 مورد آن از ضمانت‌نامه‌ها خام و بدون پشتوانه بوده است.

وی افزود: در مکتوبات اولیه بانک تجارت در شکایات خود مبنی بر جعل 22 فقره ضمانت نامه این موضوع اعلام شده است؛ اما پس از انجام تحقیقات و بازرسی‌ها مشخص می‌گردد که یک فقره دیگر ضمانت نامه جعلی توسط متهم به نام باغ فردوس ایرانیان جعل شده است لذا جمعا 23 فقره ضمانت نامه در این خصوص جعل گردیده است که ده فقره از آن‌ها شخصا توسط متهم صادر شده است. از این ده فقره 9 مورد آن بدون پرداخت هیچ گونه پرداختی به بانک مسترد شده است، اما یکی از آن‌ها مسترد نگردیده است از آن 22 ضمانت نامه مذکور هم اصل 6 مورد آن‌ها به بانک ارائه نشده است.

حسینی گفت: امضا و صدور 9 فقره ضمانت نامه جعلی و واهی از مجموع 12 ضمانت نامه واهی از دیگر اتهامات این فرد است که بدون اخذ کارمزد در بانک تجارت شعبه تختی کرمان صادر شده است که در همه این موارد اصل ضمانت نامه اصلا وجود ندارد.

نماینده دادستان در بخش دیگری از قرائت کیفرخواست افزود: دو فقره از ضمانت نامه‌های مجعول به مبلغ 234 میلیارد ریال وصول شد و تعدادی از لاشه‌های ضمانت نامه‌های جعلی ابطال شده است.

این مقام قضایی ادامه داد: مستندات این اتهام گزارش مختلفی از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، شاکی پرونده و اقاریر متهم است. متهم در این خصوص در نزد بازپرس اظهار کرده است درباره ضمانت 250 میلیارد ریالی بنده 5 میلیارد تومان در نزد بانک قرار دادم والباقی آن جعلی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم در اقاریر خود گفته است که آقای زید آبادی که این ضمانت نامه‌ها را می‌گرفته است از جعلی بودن آن‌ها مطلع بوده است و عنوان کرده که این ضمانت نامه‌ها را بدون اطلاع از مسئول مُهر بانک، مُهر و صادر می‌کرده و پس از آن، آن را در پاکتی گذاشته و به راننده زیدآبادی می‌داده است.

حسینی بیان کرد: متهم در مقام دفاع از اتهام جعل ضمانت نامه‌ها می‌گوید مسئولیت این ضمانت نامه‌ها را بنده می‌پذیرم و مسئول پرداخت آن هستم.

جعل اسناد هویتی و استفاده از آن‌ها به عنوان یکی دیگر از اتهامات این متهم توسط نماینده دادستان قرائت شد.

حسینی در این رابطه گفت: در تاریخ 3/8/93 در خصوص بازرسی از منازل متهم تعدادی اسناد مجعول هویتی از وی و فرزندش که در ید همسر دوم متهم بود کشف می‌شود. این اسناد به نام علی الستی فرزند محمد علی توسط این متهم جعل شده بودند که متهم خود را در این اسناد متولد سبزوار معرفی کرده است. این متهم با این جعل هویت خانمی را به نکاح خود در می‌آورد و با او ازدواج می‌کند.

این متهم همچنین در زمان تولد فرزندش او را با نام الیاس الستی معرفی و براساس این اسم و فامیل برای وی اسناد هویتی و گذرنامه تهیه می‌کند.

حسینی ادامه داد: همچنین این متهم پس از جعل هویت مجعول برای خود اقدام به اعطای یک وکالت نامه به همسر خود برای اخذ گذرنامه می‌کند. به عبارت دیگر این متهم با ارائه مشخصات هویتی مجعول از قبیل: کارت ملی و گذرنامه وکالت نامه بلاعزلی را برای همسر خود جهت انجام امور ملکی و دارایی‌ها صادر می‌کند.

نماینده دادستان گفت: یکی دیگر از اتهامات این متهم تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده توسط مراجع ذی صلاح است.

وی توضیح داد: یک ملک به پلاک ثبتی مشخص در منطقه یافت آباد تهران متعلق به فردی به اسم زهرا عسکری می‌باشد که جهت پرداخت تسهیلات به مجید زندی آبادی در رهن بانک ملی قرار می‌گیرد لذا این ملک در واقع در رهن بانک ملی قرار داشته است؛ اما این متهم این ملک را با انجام اقداماتی در رهن بانک تجارت قرار داده و با همکاری تعدادی از کارکنان بانک آن را از رهن بانک تجارت خارج کرده است. به طوری که یکی از کارکنان بانک تجارت با تماس با متهم پرونده خود را در نزد دفتر ثبت اسناد به عنوان نماینده بانک معرفی کرده و ملک را از رهن بانک خارج می‌کند و سپس به نحو صوری به بانک رسالت انتقال یافته و ثمن آن به نام زهرا عسکری در بانک رسالت واریز می‌گردد و در این رابطه 3 فقره چک سفید امضا در وجه خانم زهرا عسکری صادر می‌شود. تمامی این اقدامات با اطلاع و با دستور متهم این پرونده انجام شده است البته در این راستا پرونده‌ای با عنوان خیانت در امانت در دادسرای تهران مفتوح است.

وی گفت: مستندات این اتهام هم شکایت شاکی، اقاریر متهم، اظهارات افراد دیگر و از جمله مجید زندی آبادی است.

نماینده دادستان افزود: عنوان اتهامی دیگر متهم این پرونده اخذ رشوه است؛ متهم در روند صدور ضمانت نامه‌های مجعول مبالغی را از ضمانت خواهان دریافت می‌کرده است که این اقدام وی را به عنوان اخذ رشوه می‌توان قلمداد کرد. حسن درویش زید آبادی فردی است که به عنوان مدیریت عامل شرکت فولاد ذوب آهن با متهم ارتباط داشته است. در این خصوص متهم مبادرت به صدور تأییدیه‌های خلاف واقع و صدور ضمانت‌نامه‌های جعلی می‌کرده است که پس از این کار 357 میلیارد ریال از ضمانت خواه یعنی حسن درویش اخذ کرده است که مستندات این اتهام گزارش ضابطین و اقاریر خود متهم و نیز اقرار صریح حسن درویش زیدآبادی می‌باشد.

در ادامه قرائت کیفرخواست این متهم قاضی صلواتی با نزدیک شدن به زمان اوقات شرعی اذان ظهر اعلام 15 دقیقه تنفس نمود که پس از آن ادامه قرائت کیفرخواست انجام خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم با امضا و صدور ضمانت نامه‌های واهی و جعلی موجبات برداشت ضمانت نامه‌هایی را برای ذینفعان فراهم آورده است و در امضا و صدور تعدادی ضمانت نامه مجعول نقش داشته است و همچنین یکی از اتهامات متهم معاونت در اختلاس است.

نماینده دادستان تصریح کرد: اقاریر متهم مبنی بر صدور گواهی‌های خلاف واقع در جلد سوم از پرونده موجود است و مبلغ تحصیل مال و پولشویی 280 میلیارد و 241 هزار و 7 میلیون و 651 ریال بوده است.

حسینی در ارتباط با بزه خیانت در امانت گفت: متهم در مراحل مختلف بازپرسی اقرار نموده که حداقل 82 فقره برگ خام ضمانت نامه را امحا نموده است.تعداد 73 برگ از اوراق مربوط به شعبه تختی کرمان است که تعداد 61 برگ ارائه نشده است و متهم مدعی است این اوراق را بدون استفاده امحا نموده است. از تعداد 96 فقره ضمانت نامه در شعبه امام رضای بانک تجارت سیرجان 21 فقره تاکنون به بانک ارائه نشده است و متهم مدعی است این اوراق را امحا نموده است.

وی در ارتباط با بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره اظهار کرد: در پی صدور دستور از سوی بازپرس دادسرای کرمان، از محل سکونت متهم تجهیزات دریافت از ماهواره کشف گردید که تمامی این موارد در پرونده موجود است.  اقدامات متهم مشمول عنوان اختلاس موضوع ماده 5 قانون می‌باشد و از محضر دادگاه درخواست مجازات متهم شده است.

پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی خطاب به وکیل بانک تجارت از وی خواست مطالب خود را بیان کند.

وکیل بانک تجارت گفت: چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادره در شعبه تختی بانک تجارت بالغ بر 691 فقره می‌باشد که در زمان روسای وقت شعبه در تاریخ 3/4/85 لغایت 1/8/92 در وجه افراد حقیقی و حقوقی صادر گردیده و مبلغی بالغ بر 212 میلیارد از ذینفعان به عنوان خسارت وارده به بانک اخذ شده است.

وی ادامه داد: ضمانت نامه‌های جعلی مشتمل بر 23 فقره است که توسط متهم بدون اخذ کارمزد و تشکیل پرونده در اختیار ذینفعان قرار داده شده است. 9 فقره ضمانت نامه به مبلغ 938 میلیارد ریال از بابت اصل مبلغ از منابع بانک پرداخت شده است.

وکیل بانک تجارت در ارتباط با ضمانت نامه‌های مسترد شده به بانک تجارت گفت: 30 فقره ضمانتنامه به مبلغ 6 هزار و 745 میلیارد ریال به بانک مسترد شده است. مبلغ 14 میلیارد ریال به نام رستم زاده و دایی زاده به صندوق قرض‌الحسنه توحید واریز شده است و تسهیلات موضوعه تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.

وی درپایان گفت: از محضر دادگاه تقاضای استرداد لاشه ضمانت نامه‌ها و صدور حکم شایسته نسبت به پرونده و تعیین تکلیف پلاک‌های ثبتی توقیف شده و ضمانت نامه‌های مفقودی را داریم.

گفتنی است در این جلسه قرائت کیفرخواست متهم علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان به پایان رسید.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار